Головна

СЕМІНАР № 1

  1.  II. семінарські заняття
  2.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  3.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  4.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  5.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  6.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  7.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття

Своєрідність соціології як науки знаходить своє вираження не тільки в загальному визначенні її предмета і методу, але і в більш конкретної характеристиці особливостей соціологічного дослідження та його окремих етапів. Сьогодні це тим більш необхідно і тому, що дуже часто доводиться зустрічатися з вельми довільним тлумаченням такого дослідження, коли мало не кожна конкретно-соціальна розробка тієї чи іншої суспільствознавчої проблеми, особливо якщо при цьому використовуються опитувальні методи, неправомірно іменується соціологічним дослідженням.

Соціологічне дослідження має, по-перше, відповідати предмету і методу соціології; а по-друге, спиратися на використання специфічних для соціології конкретних наукових методів, прийомів і процедур при вивченні соціальних фактів, емпіричного матеріалу. З іншого боку, неправомірно і зводити соціологічне дослідження лише до збору первинних емпіричних даних, до соціологічного обстеження, бо це хоч і важливий, але все-таки один з етапів соціологічного дослідження.

Соціологічні дослідження - це така специфічна різновид соціальних (суспільствознавчих) досліджень, їх «ядро», яка розглядає суспільство як цілісну соціокультурну систему і спирається на особливі методи і прийоми збору, обробки та аналізу первинної соціологічної інформації.

Залежно від рівня отримуваного знання соціологічні дослідження поділяються на теоретичні та емпіричні. Для теоретичного соціологічного дослідження вирішальне значення має глибоке узагальнення накопиченого фактичного матеріалу в області соціального життя. У центрі емпіричних соціологічних досліджень знаходиться само нагромадження, збір фактичного матеріалу у зазначеній області (на основі безпосереднього спостереження, опитування, аналізу документів, даних статистики і т. Д.) І його первинна обробка, включаючи і початковий рівень узагальнення. Було б серйозною помилкою розривати і тим більше протиставляти емпіричне і теоретичне в соціологічному дослідженні, як це мало місце у нас в порівняно недавньому минулому, коли соціологія неправомірно зводилася то до історичного матеріалізму, то до емпіричного дослідження громадської думки, до опитувань. Це двоєдиним боку цілісного дослідження соціальних явищ, постійно взаємодіючі, що доповнюють і взаємозбагачуватися один одного.

СЕМІНАР № 1
 ЗАНЯТТЯ № 3 |  ТЕМА: СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА. |  СЕМІНАР № 8 |  СЕМІНАР № 10 |  СЕМІНАР № 12 |  Дидактичний матеріал 1 сторінка |  Дидактичний матеріал 2 сторінка |  Дидактичний матеріал 3 сторінка |  Дидактичний матеріал 4 сторінка |  Дидактичний матеріал 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати