Головна

ПРОПОЗИЦІЯ

  1.  VIII. Випишіть з 2-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.
  2.  VIII. Випишіть з 2-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.
  3.  VIII. Випишіть з 3-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.
  4.  VIII. Випишіть з 4-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.
  5.  Агрегований попит і агреговане пропозицію.
  6.  б) пропозиція грошей в 95 році
  7.  Вплив різних факторів на попит і пропозицію.

Пропозиція (Укр. Речення) - це предикативная синтаксична одиниця, яка має смислове, структурну та інтонаційну завершеність і служить для формування, вираження і повідомлення думки. Пропозиція є основною одиницею синтаксису. Головна його функція в мові - комунікативна, Тобто функція спілкування, повідомлення. За допомогою пропозицій формується зв'язкова мова.

Основним граматичним ознакою, що відрізняє пропозицію від словосполучення, є предикативность(Укр. Предікатівність), яка виражається в категоріях модальності і синтаксичного часу. Предикативность (укр. Предікатівність) - це найважливіший граматичний ознака пропозиції, який вказує на співвіднесеність міститься в реченні висловлювання з дійсністю.

Оцінка того, про що йдеться в реченні, з точки зору реальності чи ірреальності називається м о д а л ь н о с т ь ю (укр. Модальність).

Р е а л ь н о с т ь (укр. Реальність) - це те, що відбувається, відбувалося чи буде відбуватися в дійсності, тобто р е а л ь н о с т ь - це відповідність дійсності, виражене мовними засобами: На вулиці випав сніг; На вулиці йде сніг; На вулиці скоро випаде сніг.

І р р е а л ь н о с т ь (укр. Ірреальність) - це те, що могло статися або можливо, що станеться, що мислиться як бажане, належне натискайте або, тобто і р р е а л ь н о з т ь - невідповідність дійсності: Скоріше б уже випав сніг; Нехай на вулиці буде сніг; Якби випав сніг; На вулиці випав сніг? Значення реальності / ірреальності спирається на дієслівні форми способу. У формах дійсного способу виражається реальна модальність, а в формах наказового та умовного - ірреальна. Важливе значення має також інтонація. Питальні інтонація завжди вказує на ірреальність незалежно від способу. значення реальності / ірреальності сообщаемого відбувається в часі - теперішньому, минулому або майбутньому. Тому поняття модальності нерозривно пов'язане з поняттям часу. Модальність і синтаксичне час є двома складовими предикативности, тобто предикативность створюється шляхом взаємодії модальності і синтаксичного часу.

Слід пам'ятати про те, що в пропозиціях, виражених формами наказового і умовного способу, зміст висловлювання теж проявляється в часі, хоча тут нерідко спостерігається деяка тимчасова невизначеність. Так, у реченні Якби тільки на вулиці було досить снігу зміст повідомлення можна віднести і до сьогодення, і до минулого, і до майбутнього часу. До якого часу відноситься дане висловлювання, можна без зусиль визначити по контексту. наприклад: Через місяць у нас планується лижний крос. Якби тільки на вулиці було досить снігу.

Таким чином, основними граматичними ознаками пропозиції є: предикативность, смислова, структурна і інтонаційна завершеність.
 А. А. НОВІКОВ |  затверджено |  словосполучення |  Типи словосполучень за структурою головного слова |  Синтаксичні відносини між компонентами словосполучення |  Види граматичної зв'язку слів в словосполученні |  Типи простих речень |  Невоскліцательное пропозиції оклику пропозиції |  двоскладного речення |  односкладних речень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати