Головна

Завдання для СРС виконуються згідно з графіком.

 1.  D-графіка.
 2.  III. Завдання на встановлення відповідності.
 3.  III. Завдання на встановлення відповідності.
 4.  III. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 5.  IV Завдання на встановлення відповідності.
 6.  IV. Завдання на встановлення відповідності.
 7.  IV. Завдання на встановлення відповідності.

Графік виконання та здачі завдань СРС:

 Тема завдання  Утримуючи-ніезаданія  Рекомендована література  Форма контролю  Сроксдачінеделя  Максі-маль-нийоценоч-нийбалл
 «Модель Леонтьєва багатогалузевої економіки»  підготовка реферату  [1], Глава 2, 2.7.  здача реферату
 СРС 1 «Лінійна алгебра»  ВиполненіеІДЗ 2а), 2б), 3, 4-а), 4б), 5, 6-а), 7, 9, 10  [4], с.21-60  Перевірка виконан-неніязаданія    
 СРС 2 «Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії»  ВиполненіеІДЗ 3  [4], с.78-108  Перевірка виконан-неніязаданія    
 «Застосування функцій і похідною в економіці»  підготовка реферату  [4], Глава 5, 5.6; Глава 7, 7.6; [4], с.126-127  здача реферату
 СРС 3 «Диференціальне числення функції однієї змінних»  ВиполненіеІДЗЗадачі 1,2,3, 5  [4], с.127-139  Перевірка виконан-неніязаданія    
 «Функції декількох змінних в економічній теорії»  підготовка реферату  [1], Глава 15, 15.10; [4], с.153-163  здача реферату
 СРС 4 «Функції декількох змінних»  ВиполненіеІДЗ1-5  [4], с.164-176  Перевірка виконан-неніязаданія  
 «Використання поняття визначеного інтеграла в економіці»  підготовка реферату  [1], Глава 11, 11.9; [4], с.213-215  здача реферату
 СРС 5 «Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл та його застосування »  ВиполненіеІДЗ 1а), б), в), 2а), 3, 5  [4], с.193-215  Перевірка виконан-неніязаданія    
 Використання диференціальних рівнянь в економічній динаміці »  підготовка реферату  [2], Глава 12, 12.7  здача реферату
   СРС 6 «Діфференціальниеуравненія»  ВиполненіеІДЗIД.1. (A), 2. (A); IIР.1-3  [4], с.229-259  Перевірка виконан-неніязаданія    

Методичні рекомендації до виконання СРС:

СРС полягає у виконанні індивідуальних домашніх завдань (ІДЗ) по пройдених тем, які повинні бути виконані в окремому зошиті не пізніше ніж через тиждень після завершення вивчення відповідної теми на аудиторних заняттях. Рішення кожного ІДЗ має бути здано у встановлений термін, а потім і захищено.

Завдання для СРС пропонуються з навчального посібника «Збірник завдань. Математика для економістів ". У цьому посібнику наведено приклади докладного рішення типових задач індивідуальних домашніх завдань (ІДЗ), пропонованих кожному студенту. Завдання виконуються студентами самостійно відповідно до свого варіантом.

Зразки рішень типових задач також наведені в методичних рекомендаціях для практичних занять в електронному підручнику «Математика в економіці» Джумагаліевой М. Б.

По кожному ТСК студенти виконують по одному реферату згідно із зазначеною тематикою рефератів.

реферат має на увазі велику свободу студентів у виборі джерел інформації, а також у формі викладу матеріалу і отриманих результатів. У рефераті чітко обмовляється тільки проблема, яку слід розкрити Основна увага студент повинен приділити всебічному і глибокому теоретичному і практичному осмисленню досліджуваної проблеми, як в цілому, так і окремих її частин.

Написання реферату необхідно почати з постановки і викладу змісту основного питання. Розкриття змісту повинно бути доказовим, а не декларативних, науково аргументовано і роз'яснено. Обсяг основного тексту роботи повинен становити 12-15 сторінок (шрифт 14, інтервал полуторний.) Написання реферату необхідно закінчити списком використаної літератури.

 оцінка знань

Підсумкова оцінка по ТСК з навчальної дисципліни включає наступні види контролю:

 вид контролю  бали
 Відвідуваність:  до 15
 Робота в аудиторії: - виконання СРСП- виконання контрольних робіт (2 роботи, кожна по 5 балів)  До 30до 20до 10
 Виконання СРС: - індивідуальні домашні завдання (3 ІДЗ, кожне по 7 балів) - підготовка реферату  До 25 до 21до 4Прі несвоєчасної здачі завдань по СРС «мінус» 1 бал за кожне завдання
 Рубіжний контроль  до 30
   Викладач має право зняти максимально до 10 балловв протягом семестру за порушення навчальної дисципліни  
   Максимальний бал за ВСКМінімальний прохідний бал на наступний ТСК або підсумковий іспит  100 баллов50 балів

За виконані роботи (СРС і СРСП) оцінки виставляються відповідно до наступних критеріїв:

 1. за правильне рішення задач і прикладів - 40%;
 2. за своєчасне виконання робіт - коефіцієнт 1;
 3. за оформлення робіт -10%;
 4. за повну та правильну відповідь при захисті роботи - 50%.

Підсумкова оцінка з дисциплінив процентному змісті визначається за такою формулою:

І% = Р1 (30%) + Р2 (30%) + Е (40%)

де: Р1 - процентний вміст оцінки 1-го рейтингу;

Р2 - процентний вміст оцінки 2-го рейтингу;

Е - процентний вміст екзаменаційної оцінки.© um.co.ua - учбові матеріали та реферати