Головна

Порядкові числівники.

Порядкові числівники змінюються, подібно до прикметника, за відмінками, родами і числами. Мають ті самі закінчення , як і прикметники твердої групи.

У складених порядкових числівниках змінюється тільки останнє слово:

Н. двадцять дев'ятий

Р. двадцять дев'ятого

Д. двадцять дев'ятому

3. двадцять дев'ятий ( дев'ятого)

О. двадцять дев'ятим

М. двадцять дев'ятому

Порядкові числівники, що закінчуються на сотий - тисячний, мільйонний - мільярдний - пишуться одним словом: трьохсотий, стотисячний

Складні і складені числівники записуються цифрами, якщо тільки ними не розпочинається речення.

Порядкові числівники вводяться в документи з відповідним відмінковим закінченням (Студентів було відправлено на першу виробничу практику).

Складні слова, в яких перша частина вказує на цифрове позначення можуть записуватися комбіновано ( 20-відсотків, 20%, 5-міліграмовий, 5-мл).

При підготовці до практичного заняття студент повинен знати теоретичний матеріал:

- основні правила вживання іменників в професійному мовленні

- особливості відмінювання іменників II відміни, III відміни

- вибір назв осіб за професією, посадою, званням в ділому стилі

- вживання прикметників в діловому мовленні

- правопис числівників

- відмінювання числівників

Студент повинен вміти:

-доречно добирати граматичні форми іменників

-правильно вживати форми прикметників у діловому спілкуванні

- правильно записувати цифрову інформацію

-правильно узгоджувати числівники з іменниками

- відмінювати кількісні і порядкові числівники

- використовувати дієслівні форми та прийменникові конструкції у професійних текстах.  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Пояснювальна записка | Стилі, типи і форми мовлення | Формування навичок і прийомів мислення. | Види, форми, прийоми розумової діяльності. | Основні закони риторики. | Закони сучасної риторики | Етика - вчення про мораль, порядність. | Мовленнєвий етикет. | Отримувач інформації, співрозмовник | Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати