Головна

Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному спрямуванні.

  1. V Орієнтація на соціальні норми у своєму поводженні з'являється в дитини близько 2 років.
  2. V1: Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда
  3. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. дорошенка, Д. Многогрішного.
  4. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI - першій половині ХVII ст.
  5. Види покарань, умови та норми утримання засуджених та підслідних у різних типах пенітенціарних установ.
  6. Виды освещения, нормирование
  7. Визначення внутрішньої норми прибутку.

1. особливості використання у професійному спілкуванні:

1.1.іменників

1.2. займенників ( див. самостійну роботу)

1.3. прикметників

1.4. числівників

1.5. дієслів ( див. самостійну роботу)

1.6. прийменників ( див. самостійну роботу)

1.1В українській мові змінювані іменники поділяються на чотири відміни.

Іменники, що вживаються тільки в множині, а також іменники, що відмінюються як прикметники (завідуюча), до жодної відміни не належать.

I відміна - жіночий , чоловічий рід, закінченим -а, -я.

II відміна - чоловічий та середній рід з нульовим закінченням та з закінченням -о, -е, -я.

III відміна - жіночий рід з нульовим закінченням та іменник мати;

IYвідміна - середній рід із закінченням -а, -я, що при відмінюванні у Р. в мають закінчення -ат,

-ят, -єн.

Відміну іменника визначаємо за його початковою формою (Н. в. однини).

Іменники першої та другої відмін за характером закінчень поділяються па групи: тверду, м'яку і мішану.

При вживанні іменників необхідно пам'ятати, що:

1.В іменниках твердої групи, основа яких закінчується на г, к, х, перед закінченням у Д. в.та М. в. відбувається чергування цих при голосних із з, ц, с (аптека-аптеці);

2. в О. в. іменники твердої групи мають закінчення -ою (аптекою); у м'якій та мішаній групах

-ею,єю(конвалією, вишнею, грушею).

3. Кличний відмінок твердої групи має закінчення -о(мамо, Миколо);-е,-є - закінчення м'якої та мішаної групи (конваліє, земле), а пестливих словах (Галю, бабусю).

4. У Р. в. множини переважає нульове закінчення (операції-операцій, площі- площ), причому іноді в основі відбувається чергування голосних о, е з іабо з'являються звуки о, е (голови -голів, берези -берез, лікарні- лікарень, помилки - помилок).  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Пояснювальна записка | Стилі, типи і форми мовлення | Формування навичок і прийомів мислення. | Види, форми, прийоми розумової діяльності. | Основні закони риторики. | Закони сучасної риторики | Етика - вчення про мораль, порядність. | Мовленнєвий етикет. | Отримувач інформації, співрозмовник | Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати