На головну

Закони сучасної риторики

 1. А. к. Михальская. Основы риторики. Определение современной риторики
 2. База управлінських рішень і закони організації.
 3. Богослужебное употребление книги Второзаконие
 4. Відродження сучасної генетики та її розвиток у другій половині ХХ століття
 5. Вони не є юридично обов'язковими і не спрямовані на те, щоб замінити національні закони, правила або прийняті стандарти їх застосування не вимагає сертифікації.
 6. Второзаконие 28:1-14
 7. Второзаконие 28:13
 1. Концептуальний закон. Систематизація матеріалів обговорення, всесторонній аналіз і знання.
 2. Закон моделювання аудиторії. Портрет будь-якої аудиторії визначається: по-перше, соціально-демократичними характеристиками (стать, вік, освіта іт. д.), по-друге, соціально-психологічними характеристиками (рівень розуміння питання), по -третє,індивідуально-особистісними ознаками (тип нервової системи, темперамент, склад розуму).
 3. Стратегічний закон. Будується стратегія, конкретна програма дій.
 4. Тактичний закон. на основі побудованої стратегії в процесі спілкування використовуються ті чи інші тактичні прийоми, для зацікавленості спілкування.
 5. Закон словесно-мовленнєвого вираження. Правильне і грамотне мовлення.
 6. Закон ефективного спілкування. установити, зберегти і закріпити контакт з аудиторією.
 7. Системно- аналітичний закон. Вміння аналізувати отриманий результат.

При підготовці до практичного заняття студент повинен знати теоретичний матеріал:

- формування навичок і прийомів мислення.

- види, форми, прийоми розумової діяльності.

- основні закони риторики.

Студент повинен вміти:

- володіти прийомами мислення та мовлення

- збагачувати індивідуальний словник

- правильно читати, осмислювати й опрацьовувати текст

Вибрати текст за професійним спрямуванням ( не менше 150 слів), визначити тему і основну думку. Підготувати в зошиті розгорнуте повідомлення на вибрану тему, виступити з ним перед аудиторією. Користуючись тлумачним словником, пояснити чим повідомлення відрізняється від доповіді, виступу, промови.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Пояснювальна записка | Стилі, типи і форми мовлення | Формування навичок і прийомів мислення. | Види, форми, прийоми розумової діяльності. | Мовленнєвий етикет. | Отримувач інформації, співрозмовник | Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Суфіксальний спосіб. | Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи. | Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Словники. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати