Головна

Види, форми, прийоми розумової діяльності.

  1. Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності.
  2. Види фінансування інноваційної діяльності.
  3. Види, етапи і цілі кар'єри
  4. Види, рівні та критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
  5. Види, форми і методи бюджетного контролю
  6. Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу

Розумова діяльністьлюдини - безпосередньо випливає з мислення. Мислення - основа розумової діяльності людини. Пізнання нового відбувається через розумові дії (операції): аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікацію.

Розуміння - це пізнання зв'язків між предметами і явищами, що переживається як задоволення пізнавальної потреби. Розумова діяльність пов'язана з психічними процесами, під час яких людина планує свої дії, оперуючи образами та мовними символами.

На відміну від фізичної розумова діяльність супроводжується меншими витратами енергетичних запасів, але це не значить, що вона є легкою. Основним робочим органом під час розумової діяльності виступає мозок, значно активізуються аналітичні та синтетичні функції ЦНС, ускладнюється прийом і переробка інформації, + виникають функціональні звязки , нові комплекси умовних рефлексів,+ зростає роль функцій уваги, памяті, напруження зорового та слухового аналізаторів і навантаження на них.

Для розумової діяльності характерні: напруження уваги, пам'яті, велика кількість стресів, малорухомість, вимушена поза.

Люди,що займаються розумовою діяльністю, навіть у стані перевтоми здатні довгий час виконувати свої обов'язки без особливого зниження рівня працездатності і продуктивності.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Пояснювальна записка | Стилі, типи і форми мовлення | Закони сучасної риторики | Етика - вчення про мораль, порядність. | Мовленнєвий етикет. | Отримувач інформації, співрозмовник | Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Суфіксальний спосіб. | Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи. | Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Словники. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати