На головну

Задачі для самостійного розв'язування

  1. Графічне розв'язування задачі лінійного програмування
  2. Двоїсті задачі.
  3. Економічна постановка задачі, її математична модель.
  4. Загальний вигляд задачі лінійного програмування. Різні форми запису задач лінійного програмування
  5. Задачі для самоконтролю
  6. Задачі для самостійного розв'язування

1. Скільки грамів глюкози повинно знаходитись у 0,5 л розчину, щоб його осмотичний тиск (при тій же температурі) був таким, як і розчину, в 1 л якого міститься 0,2 г гліцерину ?

Відповідь: 9,0 г.

2. При 25˚С осмотичний тиск розчину, що містить 2,80 г високомолекулярної сполуки в 200 мл розчину, дорівнює 0,70 кПа. Знайти молекулярну масу розчиненої речовини.

Відповідь: 4,95×104 а.о.м.

3. Скільки грамів сахарози необхідно розчинити в 100 г води, щоб:

а) знизити температуру замерзання розчину на 1°С?

б) підвищити температуру кипіння розчину на 1°С?

Відповідь: а) 18,4 г; б) 65,8 г.

4. Розчин, що містить 2,1 г KOH у 250 г води, замерзає при -0,519°С. Знайти ізотонічний коефіцієнт для цього розчину.

Відповідь: 1,86.

5. В рівних кількостях води розчинено в одному випадку 0,5 моль цукру, а в іншому -0,2 моль CaCl2. Температура замерзання цих розчинів однакова. Визначити уявну ступінь дисоціації CaCl2.

Відповідь: 0,75.


Упорядники:

Єгоров Павло Олексійович

Ольга Борисівна Нетяга

Ольга Іванівна Темченко

Інна Геннадіївна Романова

Методичні вказівки до ров'язування задач на тему:

"Розчини" з дисципліни "Хімія"

для студентів усіх спеціальностей

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 1 страница | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 2 страница | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 3 страница | Для студентів усіх спеціальностей | Приготування розчинів | Приготування розчинів | Визначення молярної і нормальної концентрацій за відомою процентною концентрацією розчину | Визначення моляльної концентрації за відомою процентною концентрацією розчину | Розрахування титру розчину за його відомою процентною концентрацією | Задачі для самостійного розв'язування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати