Головна

Розділ 5. Освітні технології

  1.  A. Розділ біомеханіки, в якому досліджується рух крові по судинній системі.
  2.  C. Найменша відстань між подразниками, при якому останні сприймаються як роздільні.
  3.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  4.  I. Організаційно-методичний розділ
  5.  I. Побудуйте міркування по одному з модусів розділової-категоричного умовиводу.
  6.  I. Психолингвистика як розділ науки про мову.
  7.  I. Збільшення факторів виробництва при незмінній технології, т. Е. Використання екстенсивних факторів росту.

У навчальному процесі застосовуються як традиційні форми занять (лекція, семінар, контрольні заходи), так і інноваційні форми роботи із застосуванням активних та інтерактивних форм отримання і передачі знань. Так, на лекціях застосовуються презентації з наочною демонстрацією, що викладається, на семінарах використовуються доповіді-презентації, навчальні фільми, ілюстративний і художній матеріал, що стосується сучасних соціокультурних проблем. Студенти залучаються до дискусій з сучасним соціальним проблемам, прагнуть використовувати досліджувані закономірності розвитку суспільства для пояснення поточних соціокультурних процесів.

Реалізація компетентнісного підходу передбачає застосування в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (семінарів-дискусій, круглих столів, ділових ігор, розбір конкретних ситуацій, тренінгів) в поєднанні з позааудиторної роботою з метою формування і розвитку професійних навичок учнів. Важливою особливістю семінару-дискусії є колективний пошук вирішення проблеми, з метою визначення перспективи можливого розвитку соціальної реальності. В ході такого заняття, як правило, висловлюються альтернативні підходи, нові погляди, цінні пропозиції. Семінар-дискусія є дієвим засобом інтенсифікації навчально-виховного процесу. Він спонукає до широкого і глибокого мислення, залучаючи студентів до кола наукових інтересів, злободенних соціальних проблем, привчаючи їх до вирішення нестандартних завдань. На круглих столах опрацьовуються фундаментальні і найбільш проблематичні теми. Кожна команда підводить підсумки обговорення питання семінару. При необхідності викладач доповнює і коригує підсумки.

 
 Програма навчальної дисципліни |  Види навчальної роботи |  Модуль 1. Соціологія як наука |  Модуль 2. Суспільство як система |  Самостійне опрацювання курсу лекцій з модулю 1 (Соціологія як наука). |  Рейтингова система контролю освоєння дисципліни |  МОДУЛЬ 1 |  модуль 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати