Головна

Підготовка до контрольних заходів та їх проведення.

  1.  Найважливіше - підготовка!
  2.  I. Підготовка нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади
  3.  II. Партія і підготовка жовтня
  4.  IV. ПІДГОТОВКА ДО проповідництва
  5.  Олександр II (1855-1881г.). Підготовка і проведення селянської реформи 1861р.
  6.  Глава 14. ПІДГОТОВКА СПРАВИ до судового розгляду
  7.  Глава 14. ПІДГОТОВКА СПРАВИ до судового розгляду

Основними видами контролю знань, умінь, навичок і компетенцій з дисципліни протягом семестру є:

- Поточний контроль за модулем;

- Контрольний захід по модулю дисципліни;

- Підсумковий контроль з дисципліни.

-

 Назва контрольного заходу  Термін проведення заходу  Трудомісткість, в годиннику
 01/02 семестр  18 год.
 модуль 1  4 час.
 тестування  4 тиждень  4 час.
 модуль 2  6 год.
 Рубіжний контроль  Сдача- 10 тиждень  6 год.
 модуль 3  8 час.
 Домашнє завдання  Видача - 11 тиждень Здача - 16 тиждень  8 час.
 залік  17 тиждень  8 час.

5.4. Рейтингова система контролю освоєння дисципліни

   Тиждень проведення контролю модуля  Оцінка за модуль в балах
 Максимальна  мінімальна
 семестр 1      
 модуль 1
 модуль 2
 модуль 3
 Разом  

Контроль виконання модуля дисципліни здійснюється за планом після його завершення. Контроль проводиться з метою визначення рівня засвоєння студентом даного модуля в цілому. Студенти, які не набрали встановленої мінімальної суми балів по модулю, можуть, з дозволу викладача, один раз повторно пройти поточний контроль за модулем і / або добрати бали по модулю до встановленої мінімальної суми для завершення контролю з даного модуля (термін - протягом одного тижня) . Студенти, які з поважних причин не змогли набрати необхідну кількість балів за модуль, можуть, за погодженням з викладачем (завідувачем кафедрою), відпрацювати заборгованості за модуль у встановлені кафедрою терміни з подальшим урахуванням результатів в системі ЕП.

 
 Програма навчальної дисципліни |  Види навчальної роботи |  Модуль 1. Соціологія як наука |  Модуль 2. Суспільство як система |  Самостійне опрацювання курсу лекцій з модулю 1 (Соціологія як наука). |  Розділ 6. Методичне забезпечення дисципліни |  МОДУЛЬ 1 |  модуль 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати