На головну

Тема 6. Національна економіка та основні макроекономічні показники

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  3.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  4.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  5.  I. Основні богословські положення
  6.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
  7.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки

1. Система національних рахунків і основні макроекономічні показники.

2. Види і методи вимірювання ВНП.

3. Макроекономічна рівновага.

4. Економічне зростання.

5. Циклічність розвитку економіки.

6. Національне багатство і його структура.

література: 1.гл.14,16,17; 10.гл.9,15; 13.гл.24,28,30; 22.гл.11,13; 25.гл.20,21; 26.гл.16,18,19; 28.гл.18,20,22,32; 29.гл.19,20,22,23;

Теми коротких виступів:

1. Тіньова економіка та її вплив на реальний ВНП (ВНД) країни.

2. Місце Росії в світовому ВНД.

3. Вплив державних витрат на сукупний попит.

4. Порівняльний аналіз споживання і заощаджень різних країн.

5. Фактори та проблеми економічного зростання в російській економіці.

6. Промислові цикли в сучасній економіці Росії.

7. Національне багатство Російської Федерації.

завдання:

Завдання 6.1. Відомі такі дані про елементи ВВП (млн. Ден. Од.):

- Оплата праці найманих працівників 2025;

- Витрати держави на закупівлю товарів і послуг 795;

- Валові приватні інвестиції 730;

- Чисті непрямі податки 645;

- Валовий прибуток 1240;

- Споживчі витрати домашніх господарств 2100;

- Експорт 1085;

- Імпорт 800.

Розрахуйте ВВП методом потоку витрат, (млн. Ден. Од.).

Завдання 6.2. Економіка країни в звітному році досягла параметрів, відображених наступною системою макроекономічних показників (в грошовому вираженні, в умовних одиницях):

- Відсоток за кредит 12;

- Валові інвестиції 55;

- Заробітна плата 218;

- Прибуток корпорацій після оподаткування 63;

- Непрямі податки 22;

- Рентні платежі 20;

- Податок на прибуток корпорацій 50;

- Експорт 20;

- Держзакупівлі товарів і послуг 92;

- Чисті інвестиції 45;

- Доходи від власності 21;

- Імпорт 11;

- Споживчі витрати 260.

На основі представлених даних розрахуйте ВНП методом доходів і методом витрат, ЧНП і НД.

Завдання 6.3. При природному рівні безробіття 6% її фактичний рівень дорівнює 11%. Якщо фактичний обсяг ВВП становить 950 млрд.луідоров, а коефіцієнт Оукена дорівнює 3, то яка величина потенційного ВВП (млрд.луідоров)?

Завдання 6.4. Доходи, витрати і заощадження споживача за два роки представлені в таблиці.

Виходячи з представлених даних, розрахуйте граничну схильність до споживання і заощадження (MPC и MPS).

Завдання 6.5. Якщо гранична схильність до споживання (MPC) дорівнює 0,94, то чому дорівнюватиме мультиплікатор автономних витрат?

 
 Загальні відомості |  Тема 1. Базові економічні поняття |  Тема 2. Попит, пропозиція та її еластичність |  Тема 3. Витрати і прибуток |  Тема 4. Ринкові структури |  Список рекомендованої літератури |  Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси |  Приблизний перелік питань для підготовки до заліку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати