Головна

Питання № 16. Умисел і його види. Інтелектуальний і вольовий моменти умислу.

  1.  B) Інфляція, суть інфляції, причини виникнення, види.
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4.  I. Розбір основних питань теми.
  5.  I. Лютнева революція і національне питання
  6.  II. Жовтнева революція і національне питання
  7.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи

умисел- це психічне ставлення, при якому особа усвідомлювала суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності), передбачала можливість або неминучість настання суспільно небезпечних наслідків і бажала їх або свідомо допускав настання цих наслідків або байдуже до них відносилося (Ч. 2 і 3 ст. 25 КК).

У ст. 25 КК вперше законодавчо закріплено розподіл наміру на прямий і непрямий.

Злочин визнається вчиненим з прямим умислом, якщо особа усвідомлювала суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності), передбачала можливість або неминучість настання суспільно небезпечних наслідків і бажала їх настання.

Злочин визнається вчиненим з непрямим умислом, якщо особа усвідомлювала суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності), передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків, не бажала, але свідомо допускало ці наслідки або ставився до них байдуже.

Інтелектуальний момент провини відображає усвідомлення фактичного характеру вчиненого діяння, тобто протиправний характер і суспільну небезпеку своєї дії (бездіяльності). У злочинах з матеріальним складом інтелектуальний момент також включає в себе. передбачення суспільно небезпечних наслідків і усвідомлення розвитку причинного зв'язку між своїми діями (бездіяльністю) і їх наслідками. У злочинах з формальним складом - лише усвідомлення суспільної небезпеки відповідних дій.

Вольовий момент провини щодо умисних злочинів полягає в свідомому напрямку інтелектуальних і фізичних зусиль на досягнення наміченого або передбачуваного результату (бажання). Вольовий момент провини в необережних злочинах виражений в ненаправлення особою необхідних зусиль на запобігання настанню суспільно небезпечних наслідків свого діяння, через недбалість, необачність, легковажність, проявлених особою при вчиненні дій, або, навпаки, при їх несовершении.
 Питання № 1 Поняття кримінального закону і завдання кримінального законодавства. |  Питання №2 Принципи кримінального закону та їх реалізація в правозастосовчій діяльності. |  Питання №3 Дія кримінального закону в часі і в просторі. Зворотна дія кримінального закону. |  Питання № 4 Структура норм, Особливої ??частини кримінального права. Види диспозицій і санкцій. |  Стаття 15. Категорії злочинів |  Стаття 18. Рецидив злочинів |  Стаття 35. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією) |  Стаття 79. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання |  Стаття 69. Призначення покарання за сукупністю злочинів |  Стаття 58. Призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати