На головну

Реінжиніринг бізнес-процесів.

  1.  Кризовий бізнес-реінжиніринг
  2.  Методологія реінжинірингу бізнес-процесів
  3.  Основні типи бізнес-процесів.

Реінжиніринг бізнес-процесів (Англ. Business process reengineering) - фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення максимального ефекту виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності, оформлене відповідними організаційно-розпорядчими та нормативними документами. Реінжиніринг використовує специфічні засоби представлення та обробки проблемної інформації, зрозумілі як менеджерам, так і розробникам інформаційних систем.

Сенс реінжинірингу бізнес-процесів в двох його основних етапах: [джерело не вказано 1398 днів]

визначення оптимального (ідеального) виду бізнес-процесу (в першу чергу основного);

визначення найкращого (за коштами, часу, ресурсів і т. п) способу перекладу існуючого бізнес-процесу в оптимальний. зміст

Порядок проведення [ред | правити вихідний текст]

Розробка корпоративної стратегії;

Визначення ключових компетенцій, які необхідні для впровадження стратегії;

Докладний аналіз існуючих процесів;

Виявлення процесів, що вимагають зміни;

Визначення ключових показників ефективності для бізнес-процесів;

Власне реінжиніринг;

Контроль і постійне вдосконалення нових процесів на основі ключових показників ефективності [1].

реінжиніринг - Це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування ділових процесів для досягнення різких, стрибкоподібних поліпшень сучасних показників діяльності компаній, таких як вартість, якість, сервіс і темпи.

Основні етапи реінжинірингу

Бізнес-процес - це система послідовних, цілеспрямованих і регламентованих видів діяльності, в якій за допомогою керуючого впливу і за допомогою ресурсів входи процесу перетворюються в виходи, т. Е результати процесу, що представляють цінність для споживачів

Метою реінжинірингу бізнес-процесів (РБП)є цілісне і системне

моделювання та реорганізація матеріальних, фінансових та інформаційних потоків,

спрямована на спрощення організаційної структури, перерозподіл і мінімі-

зацию використання різних ресурсів, скорочення термінів реалізації потреб

клієнтів, підвищення якості їх обслуговування.

Інжиніринг бізнес-процесів включає в себе реінжиніринг

Основною метою реінжинірингу бізнес-процесів є гнучке і оперативне пристосування до очікуваних змін запитів споживачів: відповідну зміну стратегії, технології, організації виробництва і управління на основі ефективної комп'ютеризації.

Результатом реінжинірингу є поліпшення найважливіших кількісно вимірюваних показників.

Реінжиніринг буває успішним, тільки якщо він знаходиться в тісному зв'язку з організаційним розвитком організації.

За ступенем впливу на організаційну структуру розрізняють еволюційний і революційний реінжиніринг бізнес-процесів.

При еволюційному реинжиниринге оптимізується внутрішня інтеграція різних бізнес-процесів, але не вносяться істотні зміни у функціонування організації.

При революційному реинжиниринге перепроектує все бізнес-процеси і відбувається переорієнтація організації на новий вид бізнесу.

У загальному вигляді реінжиніринг вирішує наступні завдання:

сприяє створенню мережі зв'язків для надзвичайних умов (оскільки розвиває горизонтальні управлінські зв'язки);

створює організаційні передумови для централізації інформаційних потоків (оскільки сприяє отриманню інформації, систематизованої за конкретних процесів);

сприяє розділенню функцій вищого керівництва і створення мережі оперативних груп (оскільки дозволяє застосувати для цих цілей технологію роботи процесних команд);

мотивує творчий підхід, аналізує ситуації і колективну роботу (оскільки на основі цих принципів видозмінюються характер роботи і роль працівників при реинжиниринге);

дозволяє успішно поєднувати координацію стратегії з центру і децентралізоване виконання рішень (оскільки спирається на змішані процеси і матричні структури управління);

створює організаційні умови реструктуризації підприємства (оскільки пов'язує зміни структури управління з діяльністю процесних команд).

Бізнес процес

Горизонтальна ієрархія внутрішніх і залежних між собою функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск продукції або окремих

Бізнес-система

Пов'язане безліч бізнес-процесів, кінцевою метою якого є випуск продукції у вигляді товарів, послуг, документів

До основних принципів реінжинірингу бізнес-процесів відносяться:

концентрація відповідальності: кілька робочих процедур поєднуються в одну (горизонтальне стиснення процесу);

делегування повноважень в поєднанні з самоконтролем: виконавці приймають самостійні рішення (вертикальне стискання процесу);

природний порядок виконання процесу, наприклад паралельний, а не послідовний;

різні варіанти виконання процесів в залежності від ситуації;

виконання роботи там, де її можна зробити найбільш ефективно (аж до її передачі клієнту процесу);

скорочення обсягу погоджень, перевірок і контролю - контроль з боку менеджерів замінюється по можливості контролем з боку споживачів даного процесу.

 
 Корпорація і бізнес-одиниці. |  Координата продукції та ринку |  стратегія диверсифікації |  стратегія диференціації |  стратегія концентрації |  типи диверсифікації |  Вертикальна інтеграція. |  три типу |  Пряма і зворотна інтеграція, їх суть !!! |  Злиття, поглинання та стратегічні альянси. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати