На головну

Завдання 3. Організація енергетичного господарства машинобудівного підприємства

  1.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  2.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  3.  I. Майно підприємства
  4.  II. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  5.  II. Джерела коштів підприємства.
  6.  III. Організація діяльності ПМПК
  7.  III. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Розрахувати потребу в різних видах енергії і скласти енергетичний баланс підприємства.

Енергетична служба відноситься до обслуговуючих господарствам підприємства. Її основними завданнями є:

- Забезпечення безперебійного постачання виробництва всіма видами енергії;

- Найбільш повне використання потужності енергоустройств і їх утримання у справному стані;

- Зниження витрат на споживані види енергій.

Залежно від особливостей технологічних процесів на підприємствах споживаються різні види енергії і енергоносії, для забезпечення якими і створюється енергетична служба. До них відносяться електроенергія, теплова енергія (перегріта пара, гаряча вода), стиснене повітря, природний газ, інші види газів - вуглекислота, аргон, азот, хлор, кисень, водень), вода різного ступеня очищення. Крім того, до цього слід віднести централізовані системи опалення, каналізації (зливової, стічної фекальної, хімічно забрудненого), вентиляції кондиціонування повітря.

Функціями енергетичної служби підприємства є:

- Розробка нормативів, що стосуються енергетичної служби;

- Планування потреби в усіх видах енергії і енергоносіїв, складання енергетичного балансу підприємства:

- Організація планово-попереджувального ремонту (ППР) обладнання;

- Планування потреби в запчастинах;

- Організація вироблення і забезпечення підприємства всіма видами енергії;

- Оперативне планування та диспетчеризація забезпечення підприємства всіма видами енергії;

- Організація ремонтних робіт обладнання;

- Розробка технічної документації для проведення монтажних, ремонтних робіт обладнання та енергетичних комунікацій (мереж);

- Організація обслуговування енергетичного обладнання, мереж, ліній зв'язку;

- Контроль за якістю ремонтних робіт;

- Організація монтажних, пусконалагоджувальних робіт нового обладнання, демонтаж і утилізація списаного обладнання по енергетичній частині;

- Нагляд за виконанням правил експлуатації обладнання;

- Контроль за витратами всіх видів енергії.

Необхідно засвоїти наведені вище методичні вказівки, а потім виконати розрахункову частину завдання.

Спочатку здійснюється розрахунок потреби в енергії, а потім складається енергетичний баланс підприємства.

Організація та експлуатація енергогосподарства заснована на плануванні потреби виробництва в енергії і визначенні джерел її покриття. Потреба в енергоресурсах встановлюється на основі норм їх витрати та річної програми випуску продукції. Крім витрат на виробничі цілі, враховується витрата енергії на освітлення, вентиляцію, опалення, а також втрати в заводських мережах.

Методичні вказівки

1. Потреба в електричної енергії, кВт-год, за певний період (рік, місяць, день) розраховується за формулою

= ,

де  - Сумарна потужність діючих електроустановок, кВт;

 - Дійсний фонд часу роботи обладнання за аналізований період, ч / рік;

 - Коефіцієнт завантаження устаткування за часом;

 - Коефіцієнт попиту, що враховує недовантаження по потужності;

 - Коефіцієнт обліку втрат в мережах.

Коефіцієнт втрат в мережах в даному випадку розраховується наступним чином:

= ,

де  - Втрати в мережах,%.

За даними табл. 4 визначити річну потребу підприємства в електроенергії.

2. Потреба в технологічній енергії розраховується з норм витрати за операціями або видам обладнання. Витрата енергоносіїв - стисненого повітря, інертних газів, пара і т.д., м  , Визначається за формулою

= · · / ,

де  - Норма витрати енергоносія на одну годину роботи устаткування, м ;

 - Дійсний фонд часу роботи обладнання за аналізований період, ч / рік;

 - Коефіцієнт завантаження устаткування;

 - Коефіцієнт обліку втрат в мережах.

За даними табл. 5 визначити річну потребу підприємства в стислому повітрі.

3. За даними табл. 6 визначити річну потребу підприємства в природному газі.

Річна потреба в паливі на виробничо-технологічні потреби, м  (Або кг),

= ,

де  - Витрата тепла на рік, ккал;

g - Калорійність палива, ккал / м  (Ккал / кг);

 - Коефіцієнт корисної дії котельної установки;

 - Коефіцієнт обліку втрат в мережах.

У домашньому завданні по п.3 розраховується річна потреба в газі для власного виробництва теплової енергії.

За даними табл. 6 визначити річну потребу підприємства в природному газі.

4. На підставі отриманих результатів складається енергетичний баланс підприємства за формою табл. 7, заповненої на конкретному прикладі електромашинобудування підприємства.


Таблиця 4

Вихідні дані завдання за варіантами для розрахунку обсягу споживаної електроенергії

 Найменування статей витрат  Умовні позначення  У а р і а н т и
 1. Сумарна потужність електроустановок підприємства, тис. КВт  
 2. Дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год / рік  
 3. Середній коефіцієнт завантаження обладнання      0, 75  0, 80  0, 85  0, 90  0, 85  0, 80  0, 75  0, 80  0, 85  0, 90  0, 78  0, 91  0, 88  0, 85  0, 76
 4. Коефіцієнт попиту  0, 60  0, 50  0, 45  0, 47  0, 55  0, 64  0, 45  0, 50  0, 60  0, 49  0, 65  0, 58  0, 50  0, 61  0, 59
 4. Втрати в мережах,%
 5. Частка власного виробництва ресурсу,%                                

 

Таблиця 5
 Економіка і організація виробництва |  Для виконання домашніх завдань і самостійної роботи студентів по курсу |  ВСТУП |  Завдання 1. Виробнича потужність підприємства |  Завдання 2. Собівартість і ціна продукту виробництва |  Вихідні дані для розрахунку обсягу газу, що використовується у власному виробництві теплової енергії |  Енергетичний баланс підприємства |  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати