На головну

Поняття граматичної форми слова. морфологічна парадигма

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  7.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

словоформа - Різновид однієї лексеми, яка придбала визна. ГЗ і форму. Система форм одного і того ж слова називається парадигмою. Повна і неповна парадигма, приватна парадигма (РГ-82) - Приватна група форм якоїсь однієї лексеми (наприклад, прикметник тільки у відповідних відмінках, без чисел і пологів). Н.ф. - Умовність.

Каминіна. У ряді випадків окремі групи слів утворюють форми, тотожні за грам. знач., але різні за зовнішнім висловом - чаю / чаю, рікою / рікою. Такі форми називаються варіантними.

Форма слова може бути представлена ??однією словоформой: скажу, скажи, Або поєднанням двох словоформ: форми знаменної слова і службового слова - допоміжного дієслова бути або формотворною частки: буду говорити, говорив би. Форма слова, представлена ??однією словоформой, називається синтетичної. До числа синтетичних належить переважна більшість форм різних частин мови. Форма слова, представлена ??поєднанням форм знаменної і службового слова, називається аналітичної. До аналітичних форм відносяться форми буд. вр. дієслів несов. виду (буду говорити, говоритимеш, говоритиме, будемо говорити...); так звані форми спільної дії (будемо[ті] говорити, давай[ті] скажімо, давай[ті] говорити) І всі форми сослагат. накл. (говорив би, говорила б, говорило б, говорили б). (Про поєднаннях типу нехай говорить, нехай скаже; нехай говорять, нехай скажуть

-приватна парадигма - Це кілька організованих певним чином груп, з яких складаються парадигми.

-повна парадигма - Це сукупність всіх форм слова і, отже, сукупність всіх приватних парадигм слова (Н:повну парадигму іменника утворюють дві приватні парадигми - од. і мн. ч.). До складу повної парадигми входять також окремі (не входять в приватні парадигми) форми, одні проти одних за своїм морфологічним значенням іншим формам - членам повної парадигми. Н: повну парадигму прикметника утворюють форми в кількості від 24 до 29, що розподіляються по ряду приватних парадигм і включають відмінкові форми од. ч. чол., жін. і середовищ. р., відмінкові форми мн. ч., короткі форми од. і мн. ч. і форму порівняє. ступеня (компаратив).

Повна парадигма протиставляється НЕ тільки приватної, але й неповній парадигмі.

-неповне парадигма - Це парадигма, в складі якої відсутній

-або приватна парадигма, характерна для слів даної частини мови (Н: відсутня парадигма відмінкових форм мн. ч. у збірних іменників), .- або одна або кілька форм слова, традиційно невживаних або таких, утворення яких чомусь утруднено.Н:слово «сніг» має 6 парадигм.
 Критерії розмежування частин мови (порівняти 2 сучасні класифікації) |  Іменник як частина мови. Семантико-граматичні розряди іменників: власні, загальні. Їх зв'язок з морфологічними категоріями |  Питання про одухотвореності, бездушності іменників |  Слова загального роду. Рід оціночних іменників |  Числова пара іменників. Іменники singularia tantum і pluralia tantum. |  Типи відмінювання ІС. Питання про нульовий відмінюванні. Схиляння імен власних. Разносклоняемие ІС. |  Прикметник, як частина мови. Проблема кордонів прикметника як частини мови. |  Освіта ступенів порівняння. Питання про статус ступенів порівняння. Особливості їх вживання |  Займенник як частина мови. Питання про займенникових словах в російській мовознавстві |  Семантичні розряди займенникових слов6 значення і граматичні властивості. Особливості відмінювання і вживання займенників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати