Головна

II.1. Порядок виконання і оформлення лабораторної роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  E) Порядок РОЗГЛЯДУ заяв про Анулювання актових запісів Цивільного стану
  4.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  5.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  6.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  7.  I. МЕТА РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після вивчення економічних основ оптимізації та економіко-математичного моделювання необхідно придбання навичок розробки та комп'ютерної реалізації оптимізаційних економіко-математичних моделей.

Для придбання необхідних практичних навичок в складі завдань лабораторної роботи пропонується ряд типових економічних задач (про оптимальне використання обмежених ресурсів, про інвестиції, про сумішах, про розкрої промислових матеріалів і ін.).

В ході виконання лабораторної роботи потрібно:

- Розробити економіко-математичну модель задачі;

- Отримати рішення задачі (реалізувати ЕММ) за допомогою надбудови Пошук рішення (Excel);

- Роздрукувати протокол рішення (експрес-звіт).

Протокол рішення повинен містити:

1) Фрагмент вихідного робочого листа Excel.

2) Діалогове вікно Пошук рішення.

3) Фрагмент робочого аркуша Excel, що містить результати вирішення і (або) фрагмент Звіту за результатами.

Крім того, бажано включення до протоколу діалогових вікон: Параметри пошуку рішення і Результати пошуку рішення.

При вирішенні наведених типових задач оптимізації засобами Microsoft Excel можуть використовуватися різноманітні підходи до оформлення робочої таблиці Excel і результатів рішення. У кожній конкретній ситуації студенти вільні вибрати свій підхід - з позицій змістовності, наочності, зручності, дизайну. Результати зберігаються в робочій таблиці і додатково можуть бути представлені Звітом за результатами або його фрагментом.

Оформлення лабораторної роботи в повному обсязі проводиться студентом самостійно під час або після занять у встановлені викладачем терміни, файл з префіксом «лр» (книга Excel) зберігається на мережевому диску в папці з номером групи. Структура імені файлу: лрІвановІІ.

Повний звіт по лабораторній роботі повинен містити:

- Титульний лист (із зазначенням всіх необхідних реквізитів);

- Постановку економічної задачі;

- Економіко-математичну модель з необхідними коментарями по її елементах;

- Опис комп'ютерної інформаційної технології отримання оптимального рішення;

- Пропозиції (рекомендації) особі, відповідальній за прийняття рішень, по оптимальному управлінського поведінки.

Бажаний обсяг зазначеного звіту - 3-7 сторінок. При відсутності необхідного обсягу навчального часу за вказівкою викладача можливий експрес-звіт (для студентів, які відвідали всі заняття і виконали аудиторну роботу в присутності викладача).

До заліку допускаються студенти, які виконали всі пункти завдання і оформили результати в установленому порядку.

Залік з лабораторної роботи кожен студент здає персонально викладачеві, який веде заняття в даній групі.

Для отримання заліку студент повинен:

- Знати теоретичні основи тематики лабораторної роботи в обсязі змісту матеріалів навчального посібника [1] і лекцій;

- Вміти відповісти на конкретні питання за змістом виконаної лабораторної роботи.

Номер Вашого варіанту відповідає останній цифрі залікової книжки (якщо викладачем не заданий інший порядок вибору варіанта).

 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ |  Москва 2006 |  I.1. Порядок оформлення контрольної роботи |  Завдання 2. Провести моделювання і вирішити спеціальну задачу лінійного програмування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати