Головна

I.1. Порядок оформлення контрольної роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  E) Порядок РОЗГЛЯДУ заяв про Анулювання актових запісів Цивільного стану
  4.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  5.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  6.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  7.  I. МЕТА РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується і захищається в встановлені деканатом терміни.

Титульний лист контрольної роботи повинен містити всі необхідні реквізити: назви інституту та факультету; найменування навчальної дисципліни; номер групи і номер залікової книжки, П. І. Б. студента і викладача.

Робота без вказівки номера залікової книжки і номера групи перевірці не підлягає, за відсутності П. І. Б. викладача встановлені терміни перевірки роботи можуть бути порушені.

Рішення задач контрольної роботи має супроводжуватися необхідними коментарями, т. Е всі основні моменти процесу рішення задачі повинні бути розкриті й обгрунтовані на основі відповідних теоретичних положень. Для вирішення завдань допустимо використання коштів Excel.

До співбесіди допускаються студенти, які виконали правильно і в повному обсязі всі завдання контрольної роботи.

Для отримання заліку за результатами співбесіди студент повинен знати теоретичні основи тематики завдань контрольної роботи та вміти відповісти на конкретні питання за змістом перевіреної роботи.

Номер Вашого варіанту відповідає останній цифрі залікової книжки (якщо викладачем не заданий інший порядок вибору варіанта).

 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ |  II.1. Порядок виконання і оформлення лабораторної роботи |  Завдання 1. Запропонувати оптимальне управлінське рішення в наступних типових господарських ситуаціях. |  Завдання 2. Провести моделювання і вирішити спеціальну задачу лінійного програмування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати