На головну

Приклад виконання завдання 1

  1.  II. Орієнтовна тематика курсових робіт
  2.  II. Умови виконання законів Менделя
  3.  II.1. Порядок виконання і оформлення лабораторної роботи
  4.  III. Акцентування теоретичного моменту по темі «Техніка диференціювання», розгляд прикладів - 8 хвилин
  5.  III. Завдання на встановлення відповідності.
  6.  III. Завдання на встановлення відповідності.
  7.  III. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Розглянемо котельню з одиночним джерелом викидів. Котельня, що працює на мазуті, виробляє шкідливі викиди, представлені оксидом вуглецю (СО).

Котельня має одну димову трубу діаметром гирла D = 1,4 м і висотою Н = 40 м. Швидкість виходу газоповітряної суміші w становить 7 м / с, її температура Тг= 125 ° С. Ступінь очищення пилогазоочисного обладнання Е = 80%.

Котельня розташована в Московській області, місцевість рівна з перепадом висот менше 25м. Середня температура самого жаркого місяця року Тв дорівнює + 25 ° С.

Фонові концентрації CФ забруднюючих речовин і кліматичні характеристики району надані ГУ «Московський ЦГМС-Р». Фонова концентрація СО = 2 мг / мг3. ГДКМР оксиду вуглецю наведені в табл.1. ПДКмр = 5,0 мг / м3.

У районі розташування котельні середньорічна повторюваність напрямку вітрів (при восьмикутної розі вітрів) становить: C-17%, СВ-17%, В-16%, ЮВ-12%, Ю-10%, С-7%, З-9% , СЗ-12%.

Рішення

1.Визначення величини ПДВ для оксиду вуглецю (СО)

Різниця температур:

DТ = Тгв = 125-25 = 100 ° С;

витрата газоповітряної суміші:

;

Коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду:

при

А - Коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери, А = 140 (для Московської області);

F - Безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, F = 1 так як СО - легкий газ, у якого швидкість упорядкованого осадження в повітрі дорівнює 0;

h - Безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості, h = 1 оскільки місцевість рівна, з перепадом висот менше 50м.

Гранично-допустимий викид дорівнює:

2. Визначення максимальної концентрації СО.

Заміряне кількість речовини, що викидається склало 60% від величини ПДВ

М = 0,6 ? ПДВ = 0,6 ? 348,3 = 209,0 г / с

Максимальна концентрація оксиду вуглецю дорівнює:

Перевіримо, чи дотримується вимога щодо охорони повітря:

Сmax + Зф ? ГДК

1,80 + 2,0 = 3,8 мг / м3 <ГДК (5,0 мг / м3)

Відстань від джерела забруднення, де спостерігається максимальна концентрація оксиду вуглецю:

при  аеродинамічний коефіцієнт дорівнює

3. Побудова кривої розподіл концентрації СО в приземному шарі атмосфери.

Для спрощення розрахунків величина l приймається рівною 1/3, 2/3, 1,33 і 1,66 від lmax тобто

l1= 1/3 ? lmax = 1/3 ? 467 = 156 мl2= 2/3 ? lmax = 2/3 ? 467 = 311 м l3= 1,33 ? lmax = 1,33 ? 467 = 621 мl4= 1,66 ? lmax = 1,66 ? 467 = 775 м

 концентрація СО дорівнює:

С1 = S1 ? Сmax = 0,41 ? 1,8 = 0,74 мг / м3

С2 = S2? Сmax = 0,89 ? 1,8 = 1,6 мг / м3

 концентрація СО дорівнює

С3 = S3? Сmax = 0,96 ? 1,8 = 1,73 мг / м3

С4 = S4? Сmax = 0,83 ? 1,8 = 1,49мг / м3

За отриманими даними будуємо криву розподілу концентрації СО по осі факела (рис. 1).

 
 


Рис.1 Крива розподілу концентрацій СО

в приземному шарі атмосфери

Простір під факелом в міру віддалення від джерела викиду можна умовно розділити на три зони:

- Зону перекиду факела, що характеризується порівняно невисоким вмістом шкідливих речовин;

- Зону задимлення з максимальним вмістом шкідливих речовин, яка поширюється на відстані 10 ... 49 висот труби;

- Зону поступового зниження концентрації шкідливих речовин.

4. Визначення розмірів СЗЗ і її коригування з урахуванням рози вітрів. Згідно СанПіН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 котельня відноситься до V класу підприємств з нормативним розміром СЗЗ 50 метрів від центру димової труби.

У тому випадку, коли розрахунок показує що Сmax + Зф ? ГДК, за розмір СЗЗ приймається відстань від джерела викиду до дальньої межі зони максимального задимлення, де величина забруднення дорівнює 0,8 сmax.

В даному випадку Сmax + Зф <ГДК. Розмір СЗЗ по різним румбам становить:

 Якщо розрахункова величина l виявилася менш 50м, то приймається l рівна мінімальним значенням СЗЗ, тобто 50 м. За отриманими даними будуємо СЗЗ (рис.2)  Рис.2 Розмір СЗЗ з урахуванням рози вітрів району розташування котельні

Таблиця 4

Вихідні дані для завдання 1

 Переченьданних  Остання цифра навчального шифру
 Висота труби Н, м
 Діаметр гирла труби D, м  1,5  1,5  1,4  1,4  1,3  1,3  1,2  1,2  1,1  1,1
 Середня швидкість виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду w, М / с
 Температура газоповітряної суміші Тг, ° С
 Переченьданних  Передостання цифра навчального шифру
 Температура навколишнього повітря Тв, ° С
 Забруднююча речовина *  сажа  оксідуглерода (СО)  оксид азоту (NO2)  діоксид сірки (SO2)  п'ятиокис ванадію (V2O5)  сажа  оксідуглерода (СО)  оксид азоту (NO2)  діоксид сірки (SO2)  п'ятиокис ванадію (V2O5)
 Фонові концентрації Сф, Мг / м3  0,01  2,0  0,03  0,02  0,0005  0,01  2,0  0,03  0,02  0,0005

* Значення ГДК для забруднюючих речовин наведені в табл.1

Продовження таблиці 4

Початкові дані
 Методичні вказівки |  Нормування якості атмосферного повітря |  Нормування якості води у водних об'єктах |  Нормування забруднюючих речовин в грунті |  Нормативи утворення відходів та ліміти на їх розміщення |  Завдання 1 |  Приклад виконання завдання 2 |  завдання 3 |  Приклад виконання завдання 3 |  завдання 4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати