Головна

Вимірювання електричного опору методом амперметра-вольтметра

  1. Nic: Попытайся сравнить методом прозвонки силовые транзисторы ...
  2. А кто обратил своё лицо к Аллаху и творит добро, тот держится за надежную опору.
  3. Алгоритм знаходження оптимальних значень цільової функції графічним методом
  4. Анализ параметров точности механической обработки методом математической статистики
  5. Бэкон выдвинул новаторскую идею, в соответствии с которой главным методом познания должна стать индукция.
  6. Бэкон выдвинул новаторскую идею, в соответствии с которой главным методом познания должна стать индукция.
  7. Бэкон выдвинул новаторскую идею, в соответствии с которой главным методом познания должна стать индукция.

Цей метод ґрунтується на законі Ома, на основі якого вимірюваний опір можна визначити за виразом:

Rx = Uv/IA, де Uv та IA - покази вольтметра і амперметра.

Похибка вимірювання тут складається з інструментальних похибок вольтметра і амперметра та похибки метода, що обумовлено споживанням енергії вимірювальними приладами і залежить від схем їх вмикання: схеми а) і б).

       
   


Аналіз методичних похибок цих схем показує, що для забезпечення можливо меншої методичної похибки при вимірюванні низькоомних опорів доцільно використовувати схему а). Для вимірювання високоомних опорів-схему - б).

Інструментальна похибка вимірювань опору методом вимірювання амперметра-вольтметра, який є непрямим видом вимірювань, як це було показано раніше, дорівнює:

тут ΔU та ΔI - абсолютні похибки прямих вимірювань напруги І струму, обчислені за класом точності вольтметра та амперметра.

Не зважаючи на деяку незручність, пов'язану з необхідністю відчиту двох приладів і подальшому виконанню обчислень методом вольтметра-амперметра доцільно використовувати опори обмоток електричних машин і апаратів. Пояснюється це можливістю виконання вимірювань при практичних робочих значеннях струму і напруги і робочих температурах обмоток.
  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Розділ 1. Основні поняття метрології | Терміни та визначення | Одиниці фізичних величин. Системи одиниць | Еталони фізичних величин | Кількісна оцінка значення фізичної величини | Засоби вимірювань | Класи точності засобів вимірювань | Метрологічний нагляд за засобами вимірювань | Абсолютні і відносні похибки | Інструментальні і методичні похибки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати