На головну

ВСТУП

  1.  I. ВСТУП
  2.  I. Вступ
  3.  I. Вступ
  4.  I. ВСТУП
  5.  I. ВСТУП
  6.  I. Вступ.
  7.  I. ВСТУП.

Zimmerman S., Halle K. Zur Frage der Notariatsverfas - sung // Neve Justiz. B., 1991. N = 2. S.56.

Walker & Walker. The English Legal System. Fourth Edition. London: Butterworths. 1976. P. 280-294.


[1] Вельми цікаво з теоретичної і практичної точок зору підготовлене зазначеним автором дисертаційне дослідження. - Див .: Козуб Т. р. Взаємодія органів державної влади та нотаріату в Російській Федерації: Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук. - М., 1996.

[2] В. с. Рєпін глибоко і всебічно досліджував проблеми організації і діяльності нотаріату в ряді робіт. Див., Наприклад: Настільна книга нотаріуса (теорія і практика). - М .: Юрид. лит., 1999..

[3] Дослідження Х.-Я. Пютцера і Ю. Волльхардта включені в збірник, присвячений проблемам сучасного нотаріату. - Див .: Das modern Notariat - Structuren und Aufgaben. - Koln, 1993.

[4] Див .: Рєпін В.C. Настільна книга нотаріуса (теорія і практика). - M., 1994. C. 6.

[5] Див .: Ляпидевский П. Історія нотаріату. M., 1875. C. 5.

[6] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Навчальний посібник. Під ред. В.H. Aргунова. M., 1994. C. 9-11. З проблеми відмінності правових систем, див .: Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. M., 1996..

[7] Про історію нотаріату радянського періоду, див .: Авдюков М. р Нотаріат в СРСР. M., 1974.

C.14-22; Черемних І. Історія розвитку радянського державного нотаріату // Право і життя. - М., 1999. - №20. - С.154-162.

[8] Див .: Російсько-швейцарський семінар на тему: «Нотаріат. Нотаріальний акт »// Нотаріус.1997.№3. C.70.

[9] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Під ред. В.H. Аргунова. M., 1994. C.1;

Правоохоронні органи Російської Федерації. Підручник. - M., 1996. C.223.

[10] Див .: Рєпін В.C. Організаційно-правові основи побудови і діяльності нотаріату в Росії (теорія і практика). Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. M., 1994. C. 5

[11] Там же, c. 5-6.

[12] Див .: Крилов С. Один регіон - одна палата // Відомості Верховної Ради. 1998. №1. C.32.

[13] Cм .: Полтавська Н., Кузнецов В. Нотаріат. Курс лекцій. M., 1999. C.9.

[14] Див .: Козуб Т. р. Взаємодія органів державної влади та нотаріату в Російській Федерації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. M., 1996. C. 16-17.

[15] Cм .: Основи законодавства Російської Федерації «Про нотаріат». Закон Російської Федерації від 11 лютого 1993 р .// Відомості РФ. 1993.№ 10. У розділі ст. 357.

[16] Cм .: Соловйов А.A. Нотаріальна діяльність. M., 1997. C.3.

[17] Див .: Dziennik Ustaw, 1991, № 22, poz. 91.

[18] Див .: Brockhaus-Enzyklopadie. F.A. Brockhaus. Mannheim, 1991. Band 16. S.7.

[19] Див .: Сумін А. м. Правове регулювання нотаріату в Німеччині // Бюлетень М-ва юстиції РФ. - М., 1998. - №1. - С.130.

[20] Див .: Das modern Notariat - Strukturen und Aufgaben // Deutsche Notarzeitschrift - Koln, 1993. Studie Seite 19.

[21] Ibid, Studie Seite 8.

[22] Див .: Рєпін В.C. Настільна книга нотаріуса. Указ соч. C. 4.

[23] Див .: Російсько-швейцарський семінар Указ. Соч. C. 68-69.

[24] Див .: Соловйов А.A. Указ. Соч. C. 3.

[25] Див .: Рожков А. ю. Проблеми правового регулювання нотаріальної діяльності // Право і ринок. Юридичні записки. Вип. 4. - Воронеж, 1996. C. 113.

[26] Див .: Комерційне право / Под ред. В. ф. Попондопуло, В. ф. Яковлєвої. - СПб., 1998. C.513. Про нотаріальної формі захисту прав винахідників, див .: Ренкель А. ф. Винахідник і нотаріус // Юрист. 1997. №5. C. 24-25.

[27] Див .: Das modern Notariat - Strukturen und Aufgaben. Op. Cit. S.7.

[28] Cм .: Ожегов С. і. Словник російської мови. M., 1960. C. 771.

[29] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. Cоч. C.3.

[30] Див .: Самойлов С. р Проблеми правового забезпечення розвитку ринку нерухомості // Нотаріус. 1997. № 3. C. 33.

[31] Див .: Tort Cost Trend: An International perspective. Tillinghast. 1989.

[32] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. Cоч. C. 2.

[33] Див .: ВАЛЕКС А. Приватна нотаріальна практика. M., 1997. C. 8.

[34] Cм .: Рожков А. ю. Указ. Соч. C. 113.

[35] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. Соч. C. 4.

[36] Див .: Рожков A. ю. Указ. Соч. C. 113.

[37] Див .: Рєпін В.C. Організаційно-правові основи побудови і діяльності нотаріату в Росії. Указ. Cоч. C. 40.

[38] Див .: Соловйов А.A. Указ. Соч. С. 3.

[39] Das Modern Notariat - Strukturen und Aufgaben. Op. Cit. C. 7.

[40] Ibid.

[41] Див .: Рожков А. ю. Указ. соч. C. 115.

[42] Див .: ВАЛЕКС А. Указ. Соч. C.8.

[43] Див .: Ярков В. Публічно-правовий характер нотаріальної діяльності // Відомості Верховної Ради. 1997. № 6. C. 31.

[44] Див .: Вершинін А. п. Юридичні документи в нотаріальній та судовій практиці. M., 1993.C.34-35.

[45] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. Соч. C. 74-75.

[46] Див .: Юридична процесуальна форма: теорія і практика. M., 1976. C. 13.

[47] Cм .: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. Cоч. C. 75.

[48] ??Cм .: Алексс С.C. Теорія права. M., 1994. C. 194.

[49] Там же. C. 190-191.

[50] Див., Наприклад Соловйов А.A. Указ. Соч. C.4; Das modern Notariat - Structuren und Aufgaben. Op. Cit. S. 8.

[51] Див .: Російсько-швейцарський семінар ... Указ. Соч. C.71.

[52] Там же.

[53] Там же.

[54] Див .: Рожков А. ю. Указ. Соч. C.115.

[55] Див .: Рєпін В.C. Указ. Соч. C. 29.

[56] За даними ООН оборот кримінальних організацій в світі досягає 1 трлн. долларов.- Див .: Російсько-швейцарського семінар ... указ. Cоч. C. 82. За даними Центрального банку РФ, з Росії щорічно переводиться до 20 млрд. Доларів, що мають незаконне проісхожденіе.-Див .: Панов В. п. Міжнародне кримінальне право. M., 1997. C. 102.

[57] Текст Конвенції, див .: «Брудні» гроші і закон. Правові основи боротьби з легалізацією злочинних доходів. M., 1994. Росія в Конвенції не бере.

[58] Див .: Російсько-швейцарський семінар. Указ. Соч. C. 84.

[59] Там же. C.85.

[60] Див .: Das modern Notariat - Structuren und Aufgaben. Op. Cit. S. 23.

[61] Див .: Закон РФ від 20 липня 1998 р №116-ФЗ «Про державний контроль за відповідністю великих витрат на споживання фактично одержуваних фізичними особами доходам».

[62] Див .: Виноградова Р. і., Лесницкая Л. ф., Пантелєєва І.B. Нотаріат (в питаннях і відповідях) .M., 1994. C. 9.

[63] Див .: Соловйов А.A. Указ. Соч. C. 5.

[64] Див .: Das modern Notariat - Structuren und Aufgaben. Op. Cit. S. 22.

[65] Наприклад, в Німеччині нотаріус зобов'язаний укласти договір страхування від відповідальності на страхову суму не менше 500.000 DM для кожного випадку убитка.-Див.: Das modern Notariat-Structuren und Aufgaben. S. 24.

[66] Див .: Соловйов А.A. Указ. Соч. С. 5.

[67] Див .: Російсько-швейцарський семінар ... Указ. Соч. С. 76-77.

[68] Там же.

[69] Див .: Алексєєв С.C. Указ. Cоч. C. 145.

[70] Див .: Кечек'ян С. ф. Про поняття джерела права // Вчені записки МГУ. Вип. 116. Кн. 2.M., 1946. C.3.

[71] Див .: Явіч .. л.с. Загальна теорія права. Л. 1976. C. 112.

[72] Див., Наприклад: Алексєєв С.C. Загальна теорія права. M., 1981. C. 314, 317.

[73] Див .: Кучера З. Міжнародне приватне право в ЧССР // Bulletin de droit tchecoslovaque.-Prague, 1982.-№1-2. P.13-14.

[74] Див .: Васильєв А.M. Правові категорії. Методологічні аспекти розробки системи категорій теорії права. - M., 1976. C.167.

[75] Див .: Зівс С. л. Джерела права. M., 1982.

[76] Див .: Швеков Г. в. Наступність в праві. M., 1983. C. 45, 47.

[77] Див .: Allen C.K. Law in the making. Oxford univ. Press. 1958. P.1.

[78] Див .: Юридичний енциклопедичний словник. M., 1984. C. 133.

[79] Див .: Ануфрієва Л. п. Про джерела міжнародного приватного права (деякі питання теорії) // Московський журнал міжнародного права. - 1994. -№4. C. 63.

[80] Див., Наприклад: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. Соч. С.6; Полтавська Н., Кузнецов В. Указ. Соч. C.4.

[81] Див .: Соловйов А.A. Указ. Соч. C.4.

[82] Див .: Юридичний енциклопедичний словник. Указ. Соч. C. 237.

[83] Обгрунтована критика спроб створення нових «галузей права» без урахування вищеназваних критеріїв була дана Р. о. Халфиной. - Cм .: Халфина Р. о. Загальне вчення про правовідносинах. M., 1974. C. 269-270.

[84] Див .: Решетникова І.B., Ярков В.B. Цивільне право і цивільний процес в современой Росії. -M., 1999. C. 253.

[85] Див .: Тихомиров Ю.A. Публічне право. M., 1995. C. 224.

[86] Там же. C. 224-225.

[87] Див .: Сучасні зарубіжні конституції. M., 1992. C. 4.

[88] Див., Наприклад: Ярков В. Указ. Соч. C. 31; Полтавська Н., Кузнецов B. Указ. Соч. C.8.

[89] Про прініцпіальном значенні даного конституційного положення пише Н.A. Ігнатюк. - Cм .: Ігнатюк Н.A. Компетенція органу юстиції з управління нотаріатом // Право і дело.-1995. №5. C.34. Норму, аналогічну положенню ст. 72 Конституції РФ, містить ст. 74 Конституції ФРН. - Cм .: Сучасні зарубіжні конституції. Указ.Cоч.C.166.

[90] Так, наприклад в Польщі в 1991 був прийнятий Закон «Право про нотаріат». -См.: Dziennik Ustaw, 1991, №22, poz. 91. У Болгарії в 1996 був прийнятий Закон про нотаріусів. - Див .: Д'ржавен вісник. 1996. №104. У ФРН діє прийняте в 1961 р Федеральне положення про нотаріат Германіі.- Див .: Рєпін В.C. Настільна книга нотаріуса. Указ. Соч. C.6. Закони про нотаріат прийняті в Угорщині, Італії, Канаді, Франції та інших країнах.

[91] Див .: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини перша і друга. M., 1996. C.76.

[92] Див .: Цивільне законодавство Росії / Упоряд. O. ю. Шилохвіст. M., 1996. С.463-472.

[93] Див .: Збірник кодексів Російської Федерації. M., 1998. C. 280.

[94] Див .: Решетникова І.B., Ярков В.B. Указ. Cоч. C. 245,252.

[95] Див .: Das modern Notariat - Strukturen und Aufgaben. Op. Cit. S.9.

[96] Ibid. S.14.

[97] Див .: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. №11. Cт. 521; № 24. У розділі ст. 1292; №34. Ст. ст. 1966,1976; 1993.№10. Ст. 359; № 14. У розділі ст. 486; №32. Ст. Тисячу двісті тридцять шість.

[98] Дисертант поділяє дуалістичну концепцію співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права, широко представлену в вітчизняної та зарубіжної правової доктрині. - Див., Наприклад: Курс міжнародного права. В 7 т. Т.1-M., 1989. C.293; Triepel H. Volkerrecht und Landestrecht. Leipzig, 1899. S.111.

[99] Див .: Гінзбургс Дж. Американська юриспруденція про взаємодію міжнародного і внутрішнього права // Держава і право. 1994. №11.

[100] Див .: Тихомиров Ю.A. Указ. Cоч. C.305.

[101] Cм .: Загальна декларація прав людини. Декларація прав і свобод людини і громадянина. - M.:1993. С. 7,11.

[102] З проблеми судового застосування Загальної Декларації прав людини, див .: Лукашук І. і. Міжнародне право в судах держав. -CПб., 1993. C.185-188; Тиунов О. і. Міжнародне гуманітарне право. - M., 1999. C.243-248.

[103] Вперше така норма була передбачена в Конституції СШа (ст. VI). - Див .: Сучасні зарубіжні конституції. Указ. Соч. C. 36.

[104] Див .: Там же, відповідно, c. 152, 92.

[105] Ця норма відтворена в ст.7 Цивільного кодексу РФ.

[106] Див .: Міжнародне приватне право. Збірник документів. - M., 1997. C.859-861.

[107] Ці правила будуть розглянуті у другому розділі дослідження.

[108] Див .: Закони міста Москви (1994-1996). M., 1997. C.43.

[109] Див .: Огнев С. Москва збирається прийняти свій закон про нотаріат // Відомості Верховної Ради. №12. 1996. C.31-32.

[110] Там же. C.32.

[111] Як приклад можна привести Наказ Міністерства юстиції РФ від 26 жовтня 1998 р №150 «Про затвердження Порядку видачі ліцензій на право нотаріальної діяльності», затверджене Наказом Міністерства юстиції РФ від 17 лютого 1997 р Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади нотаріуса та ін.

[112] Див., Наприклад: Постанова Уряду РФ від 19 червня 1996 р №710 «Про внесення змін до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів органів, що вчиняють нотаріальні дії, затверджений Постановою Ради Міністрів Української РСР від 11 березня 1976 року.

[113] Слід, правда обмовитися, що 27 листопада 1995 Президент РФ направив до Державної Думи Федеральних Зборів РФ Лист «Про внесення змін до Основ законодавства РФ про нотаріат».

[114] Див .: Відомості Ради Народних Депутатів і Верховної Ради РФ. -1992.-№30. Ст.1800.

[115] З 1 березня 2002 р введена в дію ч. 3 ЦК України, яка скасовує дію розділів VI «Спадкове право» і VII «Правоздатність іноземних громадян та юридичних осіб. Застосування цивільних законів іноземних держав і міжнародних договорів »Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік.

[116] Див .: Відомості Верховної Ради СРСР. - 1976. - №27. - У розділі ст. 404.

[117] Див .: Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій консульськими установами СРСР. M., МЗС СРСР, 1978.

[118] Див .: Тихомиров Ю.A. Указ. Соч. C. 234.

[119] Див .: Судова практика у радянській правовій системі / Под ред. С.H. Братуся. M., 1975; Enneccerus L., Nipperdey H. Lehrbuch des burgerlichen Rechts. Allgemeiner Teil. Bd. I.1959.S.275.

[120] Давид Р., Жоффре-Спінози К. Указ. Соч. C. 96.

[121] Див .: Судова практика як джерело права. M., 1997..

[122] Див .: Федеральний конституційний закон «Про Конституційний Суд Російської Федраціі» .- M., 1994.. C.3-4.

[123] Див .: Федосєєва Г. ю. Міжнародне приватне право. M., 1999. C.55.

[124] Див .: Сучкова Н. Правове забезпечення діяльності нотаріуса // Відомості Верховної Ради. №6.-1996. C.32.

[125] Див .: Рєпін В.C. Настільна книга нотаріуса ... указ. Соч. C.37.

[126] Див .: Недбайло П.E. Застосування радянських правових норм. M .: Юріздат, 1960.

[127] Див .: Лукашук І. і. Міжнародне право в судах держав. Указ. соч. C.80.

[128] Найбільш докладно дана проблем досліджена в працях І. і. Лукашук. - Див .: зазначену вище монографію. Також, див .: Междунаролдние норми про права людини та застосування їх судами Російської Федерації. - M., 1996..

[129] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. соч. C. 254.

[130] Див .: Талалаев А.H. Про термін «не набрали чинності міжнародні договори Російської Федерації» // Московський журнал міжнародного права.-1997.-№3. C. 21.

[131] Там же. C. 24.

[132] Див .: Збірник міжнародних договорів Російської Федерації з надання правової допомоги. -M., 1996.. C.573.

[133] Див .: Лукашук І. і. Міжнародне право в судах держав. Указ. соч. C. 132.

[134] Див .: Henkin L. Treaties in Constitutional Democracy // Mich. JIL. 1989. P. 425.

[135] Див .: Броунли Я. Міжнародне право. У 2-х т. М., 1977. Т. 1. С.88.

[136] Див .: Там же. С. 93.

[137] Див .: The Effect of Treaties in Domestic Law. P. 13.

[138] Див .: Марочкин С. ю. Юридичні умови дії норм міжнародного права в правовій системі Російської Федерації // Московський журнал міжнародного права.-1 998. -№2. С. 61.

[139] Див .: Лукашук І. і. Міжнародне право в судах ... указ. Соч. С.87-88.

[140] Там же.

[141] Див .: Міжнародне приватне право: сучасні проблеми.-М., 1994. С.112.

[142] Див .: Міжнародні норми про права людини ... указ. Соч. С. 24.

[143] Там же.

[144] Див .: Лукашук І. і. Міжнародне право в судах ... Указ. Соч. С. 88.

[145] Див .: Міжнародне публічне право. Збірник документів. Т.1.-М., 1996.. С.74.

[146] Див .: Лукашук І. і. Норми міжнародного права в міжнародній нормативній системі. - М., 1997. С.276.

[147] Там же. С.277.

[148] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. Соч. С. 254.

[149] Див .: Богуславський М. м. Міжнародне приватне право.-М., 1998. С.75.

[150] Там же.

[151] Див .: Міжнародне приватне право: сучасні проблеми. Указ. Соч. С. 145.

[152] Див .: Міжнародне публічне право: Збірник документів. Т.2. - М., 1996. С.509.

[153] Див .: Міжнародне приватне право: сучасні проблеми. Указ. Соч. С.163.

[154] Див .: Міжнародне приватне право: сучасні проблеми. Указ. Соч. С.450.

[155] Див .: Бюлетень міжнародних договорів РФ. 1994. №3.

[156] Див .: Міжнародне приватне право. Збірник ... Указ. Соч. С.869-873.

[157] Там же. С.869.

[158] Див .: Відін Б. н. Проблема взаємності в міжнародному публічному праві: Автореф. Дис .... канд. юрид. Наук. М., 1986. С. 16.

[159] Див .: Відомості РФ. 1992. №42. Ст. 2319.

[160] Див., Наприклад: ст. 62 Конституції РФ; п.1 ст. 2 ГК РФ; Закон про правове становище іноземних громадян в СРСР 1981 р

[161] Див .: Богуславський М. м. Указ. Соч. С.319.

[162] Див .: Звеков В. п. Указ. Соч. С. 130.

[163] Див .: Богуславський М. м. Указ. Сос. С.102.

[164] Див .: Додонов В. п., Панов В. п., Румянцев О. р Міжнародне право. Словник-довідник / За загальною редакцією В. н. Трофимова. - М., 1997. С. 285.

[165] Див .: Відомості Верховної РФ. 1994. №21. Ст.2383.

[166] Див .: Виноградова Р. і., Лесницкая Л. ф., Пантелєєва І. в. Указ. Соч. С.81.

[167] Див .: Рєпін В. с. Настільна книга нотаріуса ... указ. Соч. С. 260.

[168] Див .: Єрмолаєв В. р, Сиваков О. в. Міжнародне приватне право. Курс лекцій. М., 1998. С.85.

[169] Там же. С.85-86.

[170] Див., Наприклад: Лунц Л. а. Курс міжнародного приватного права. Загальна частина. М., 1973. С.326-327; Богуславський М. м. Указ. Соч. С.95; Звеков В. п. Указ. Соч. С.158.

[171] Див .: Звеков В. п. Указ. Соч. С.151.

[172] Див .: Єрмолаєв В. р, Сиваков О. в. Указ. Соч. С.88.

[173] Див., Наприклад: Звеков В. п. Указ. Соч. С.159; Єрмолаєв В. р, Сиваков О. в. Указ. Соч. С.96; Overbek A. Von. Das neue schweizerische Bundesgesetz uber das internazionale Privatrecht // IPRax / 1988. №6. S.333.

[174] Див., Наприклад: Ільїн Ю. д. Лекції з міжнародного публічного права. - Харків, 1996. С.30.

[175] Див .: Рєпін В. с. Настільна книга нотаріуса ... Указ. Соч. С.127.

[176] Ми не зупиняємося тут на процедурі легалізації та умови звільнення від неї, оскільки ці питання будуть детально розглянуті в другому параграфі цієї глави.

[177] Див .: Правові основи нотаріальної діяльності. Указ. Соч. С.255.

[178] Див., Наприклад: Міжнародне право / Под ред. Г. і. Тункіна. - М., 1994. с.222.

[179] Див., Наприклад Ганюшкин Б. в. Правове становище консульств і їх персоналу (Порівняльний аналіз консульських конвенцій, укладених Росією з іноземними державами) // Московський журнал міжнародного права. -1999.-№3. С.166-167.

[180] Див .: Плотникова О. в. Консульські відносини і консульське право. - М., 1998. С. 4.

[181] Див .: Оппенгейм Л. Міжнародне право. Т.1, Напівтім 2. - М., 1949. С.368.

[182] Конвенція набула чинності 19 березня 1967 р ній бере участь 152 держави, в тому числі Росія - з 15 березня 1989 р Текст Конвенції, див .: Міжнародне публічне право. Збірник ... указ. Соч. С.188-206.

[183] ??Так, наприклад, Росія є стороною понад 80 консульських конвенцій, близько 70 з яких були укладені колишнім СРСР. - Див .: Ганюшкин Б. в. Указ. Соч. С.168.

[184] Текст Конвенції см., По: Плотникова О. в. Указ. Соч. С.154-170.

[185] Там же. С. 158.

[186] Текст Договору см., Там же, с. 171-185.

[187] Там же. С.178-179.

[188] Там же. С.158,179.

[189] Див .: Рєпін В. с. Настільна книга нотаріуса ... указ. Соч. С.256.

[190] Див .: Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій консульськими установами СРСР. М., 1978.

[191] Далі ми будемо приводити положення Інструкції з цими змінами.

[192] Див .: Додонов В. н. Панов В. п., Румянцев А. р Указ. Соч. С.116.

[193] Див .: Жуковський І. н. Нотаріат і легалізація в роботі консульських установ СРСР // Основні напрямки розвитку дипломатичної практики в 80-і роки. М., 1988. С.92.

[194] Див .: Збірник міжнародних договорів РФ з надання правової допомоги. Указ. Соч. С.278.

[195] Конвенція набула чинності 7 грудня 1991 р ній бере участь понад 50 держав, у т. Ч. Росія - з 31 травня 1991 р Текст Конвенції, див .: Міжнародне приватне право. Збірник ... указ. Соч. С.859-862.

[196] Більш детально про апостиль, див .: Низовский Р. Апостиль // Господарство і право. 1993.№11. С.136-142.

[197] Див .: Нешатаева Т. Міжнародні комерційні суперечки: легалізація документів // Іноземний капітал в Росії: податки, облік, валютне і митне регулювання. 1997. № 9. С.25-26.

[198] Див .: Міжнародне публічне право / Под ред. К. а. Бекяшева. - М., 1998. С.276.

[199] Див .: Das modern notariat ... Op. Cit. S.153-156.

[200] Див., Наприклад: Козуб Т. р. Указ. Соч. С.3.

[201] Див .: Курс міжнародного права. В 7 т. Т.6. - М., 1992. С.160.

[202] Див .: Козуб Т. р. Указ. Соч. С.3.

[203] Див .: Ентін М. л Політико-правові наслідки вступу в Росії до Ради Європи // Московський журнал міжнародного права. -1996.-№3. с.97-110.

[204] Див .: Решетникова І. в., Ярков В. в. Указ. Соч. С.254.

[205] Ці вимоги викладені в рішенні постійної ради Союзу, прийнятого в Гаазі в 1986 р - Див .: Das modern Notariat ... Op. Cit. S. 153.

[206] Ibid.

[207] У розділі ст. 2 Статуту. - Ibid.

[208] Ibid. S.155.

[209] Див .: Рєпін В. с. Організаційно-правові основи побудови і діяльності нотаріату в Росії ... указ. Соч. С.4.

[210] Див .: Решетникова І. в., Ярков В. в. Указ. Соч. С.255.

[211] Див .: Російсько-швейцарський семінар ... указ. Соч. С.93.

[212] Див .: Сучкова Н. Указ. Соч. С.32.

[213] Див .: різноформатних характер інтеграції // Московський журнал міжнародного права. - 1996. - №3. С.299.

[214] Текст Договору, див .: Московський журнал міжнародного права. - 2000. - №3. С.367-384.

ВСТУП

Шановні читачі-першокурсники! Ось і закінчилася ваша шкільне життя і ви стали студентами університету. Ми раді за вас, що ви свідомо обрали найсвітлішу професію на землі. Але ж бути вчителем не тільки велика честь, але й настільки ж велика відповідальність, бо все починається зі школи, а в школі все починається з учителя. І тепер, щоб стати справжнім учителем, вам потрібно пройти довгий і важкий шлях учнівства.

«Введення в педагогічну діяльність» - ваша перша професійно-педагогічна дисципліна. Вона відкриває цикл психолого-педагогічних дисциплін і логічно пов'язана з основними теоретичними курсами педагогіки і психології. Дозвольте пояснити завдання даної навчальної дисципліни.

По-перше, ми хочемо познайомити вас один з одним, з викладачами, з якими ви будете спільно працювати протягом п'яти років. Далі, прояснити ваші очікування щодо перспектив свого навчання в університеті і провести психодіагностику ваших особистих якостей (за спеціальною програмою); надати допомогу в адаптації до вузівським формами і умовами навчання. Сподіваємося сформувати у вас потреба в саморозвитку свого «Я», про-

будити інтерес до творчості; сформувати уявлення про основні риси образу вчителя і самої цієї професії, ввести основні категорії педагогіки. Наш навчальний посібник створено з урахуванням державного стандарту. Разом з тим в ньому широко представлені матеріали про історію розвитку регіональної освіти і культури, осмислюється історичний педагогічний досвід регіону при одночасному аналізі сучасних тенденцій в галузі освіти і можливих перспектив розвитку системи виховання і навчання.

Щоб глибше зрозуміти, усвідомити сутність, зміст педагогічної професії, образ Учителя, ми звернулися до педагогічного досвіду Святих Отців - Іоанна Лествичника, авви Дорофея, Тихона Задонського, Інокентія Херсонського і ін.

У змісті навчального посібника розкриваються шляхи розвитку гуманізації освітньої системи, соціальна значущість педагогічної професії, функції вчителя і вимоги до нього, характеризуються зміст професійної діяльності вчителя, система підготовки до неї, коло теоретичних знань і професійно-педагогічних умінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою вчителя, і шляхи оволодіння ними в процесі навчання, самоосвіти та самовиховання. Вчитися сьогодні треба грунтовно, економно, швидко, ефективно. Основні поняття, з якими ви познайомитеся при вивченні цього курсу, допоможуть створити основу для систематичного вивчення теоретичного курсу педагогіки. Поняття: виховання, освіту, система освіти, гуманізація і гуманітаризація, педагогічна культура, педагогічна професія, професіограма і кваліфікаційна характеристика вчителя, педагогічна діяльність, педагогічні знання, вміння, навички, професійне виховання.

В ході вивчення курсу передбачаються: лекції, різноманітні активні методи: дискусії, гри, бесіди, практичні заняття, написання творів.

У добру путь, допитливі учні. Успіху вам!

 
 ПЕДАГОГІЧНА ПРОФЕСІЯ І ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА |  ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |  Тести для самоконтролю |  ДІЯЛЬНОСТІ |  Тести для самоконтролю |  ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ |  Тести для самоконтролю |  ВЧИТЕЛІ |  Тести для самоконтролю |  ОСВОЄННЯ ПРОФЕСІЇ ПЕДАГОГА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати