загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття пріоритету завдання; види пріоритетів.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  7.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

Диспетчерський пріоритет + граничний пріоритет


15. Мультипрограмування і мультиобробка - загальне і особливе.

Мультипрограмування - Це режим обробки даних, при якому ресурси обчислювальної системи надаються кожному процесу з групи процесів обробки даних, що знаходяться в ВС, на інтервали часу, тривалість і черговість надання яких визначається програмою, що управляє цієї системи з метою забезпечення одночасної роботи в інтерактивному режимі. В мультипрограммном режимі роботи в пам'яті ЕОМ знаходиться кілька програм, які виконуються частково або повністю між переходами процесора від одного завдання до іншого в залежності від ситуації, що складається в системі. У мультипрограммном режимі більш ефективно використовуються машинний час і оперативна пам'ять, так як при виникненні будь-яких ситуацій в виконуваної завданню, що вимагають переходу процесора в режим очікування, процесор перемикається на іншу задачу і виконує її до тих пір, поки в ній не виникає подібна ситуація , і т. д При реалізації мультипрограмного режиму потрібно визначати черговість перемикання завдань і вибирати моменти перемикання, щоб ефективність використання машинного часу і пам'яті була максимальною. Мультипрограмний режим забезпечується апаратними засобами ЕОМ і засобами операційної системи. Розроблено також мультипрограмному ОС, що дозволяють одночасно стежити за рішенням кількох завдань та підвищувати ефективність роботи користувача. Залежно від того, в якому порядку при мультипрограммном режимі виконуються програми користувачів, розрізняють режими пакетної обробки завдань і колективного доступу. Пакетний режим це такий порядок роботи, при якому приймаються централізовані заявки на виконання завдань і формує потік незалежних завдань в пакети, які завантажуються в машину і обробляються в послідовності, яка визначається адміністрацією обчислювального центру. Підвищує ефективність функціонування систем шляхом зменшення втрат при переході від одного завдання до іншого, а також при переході від одного завдання до іншого в рамках одного завдання. Основне призначення - організувати виконання різних за обсягом завдань так, щоб мінімізувати час на запуск кожного завдання і обробку аварійних ситуацій, що виникають при його виконанні. В режимі колективного доступу кожен користувач ставить свою задачу на виконання в будь-який момент часу, тобто для кожного користувача в такий ВС реалізується режим індивідуального користування. Це здійснюється зазвичай за допомогою квантування машинного часу, коли кожного завдання, що знаходиться в оперативній пам'яті ЕОМ, виділяється квант часу. Після закінчення кванта часу процесор перемикається на іншу задачу або продовжує виконання перерваної в залежності від ситуації в ВС. Обчислювальні системи, що забезпечують колективний доступ користувачів з квантуванням машинного часу, називають ВС з поділом часу.

мультиобробка -робота системи, що складається з головної обчислювальної машини і керованих нею декількох супроводжуючих обчислювальних машин. Система здатна змішувати виконання команд, при належних до різних програм, і тим самим виконувати більше однієї програми одночасно.
 Опис формальної моделі операційної системи. |  Взаємозв'язок ресурсів і процесів в багатопроцесорної ЕОМ. |  Базові операції над графом ресурсів і процесів і правила перетворення. |  Формальна модель операційної системи многопроцессорной ЕОМ. |  режим мультипрограммирования |  Види запитів на основну пам'ять. |  Здійснення багатозадачного режиму при статичному і динамічному розподілі пам'яті |  Організація управління завданнями в багатозадачному режимі. |  Поняття ОС ЮНИКС. Основні переваги і недоліки. |  Основні центральні ідеї ОС ЮНИКС і їх реалізація. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати