Головна

Методи нарахування амортизації за основними засобами

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  3.  I. Об'єкти, методи і завдання інженерної геології
  4.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  6.  II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
  7.  II. Методи аналізу травматизму

Амортизація - перенесення вартості об'єкта основних засобів по частинах на вартість готової продукції.

Амортизація нараховується по всіх об'єктах, які знаходяться у власності організації. Не нараховується амортизація:

· По законсервованим об'єктах;

· По об'єктах, які не використовуються у виробничому циклі;

· Якщо об'єкт передали в тимчасове користування і володіння;

· По об'єктах основних засобів некомерційних організацій (нараховується знос). Нараховано знос Д010.

ПБО 6 розділ 3 пункт 17. Не підлягають амортизації основні засоби, споживчі властивості яких з часом не зміниться.

ПБО 6 розділ 3 пункт 18. 4 методу нарахування амортизації:

1. лінійний:

· первісна вартість;

· строк корисного використання;

· Норма амортизації.

Приклад: Первісна вартість основних засобів - 318 500. Строк корисного використання - 8 років.

Рішення: Норма амортизації =

За 1 рік =

За місяць =

2. зменшуваного залишку;

· первісна вартість;

· строк корисного використання;

· залишкова вартість;

· Норма амортизації;

· Коефіцієнт прискорення.

Це єдиний метод, де до уваги береться залишкова вартість, де застосовується коефіцієнт прискорення. Суть прискореної амортизації полягає в тому, що на початку експлуатації основних засобів ? нарахування амортизації значно перевищує амортизаційні ? нарахування в кінці служби об'єкта. Доцільність прискореної амортизації пояснюється тим, що багато видів виробничих засобів працюють більш ефективно в перші роки експлуатації.

Приклад: первісна вартість - 1 416 000 руб. строк корисного використання - 6 років. Коефіцієнт прискорення - 1,5

Рішення: Норма

1й рік  руб.

2й рік

3й рік

4й рік = 149 254 руб.

3. спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

· первісна вартість;

· строк корисного використання;

· Сума чисел років корисного використання.

Приклад: первісна вартість - 340 000 руб. строк корисного використання - 9 років. Сума чисел років = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Рішення: 1й рік  : 68 000 руб.

2й рік

3й рік

· Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, робіт, послуг. Якщо організація використовує цей метод, то до уваги береться:

· Натуральний показник обсягу продукції в звітному періоді;

· первісна вартість;

· Передбачуваний обсяг продукції за весь строк корисного використання.

Приклад: первісна вартість - 5 000 000 руб. передбачуваний пробіг - 500 000. Пробіг - 100 000.

Рішення:

ПБО 6 розділ 3 пункт 21. Починають нараховувати амортизацію з 1го числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта до обліку.

ПБО 6 розділ 3 пункт 22. Припиняють нараховувати амортизацію з 1го числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об'єкта або його списання.

Амортизацію нараховують незалежно від результатів діяльності організації.

Планом рахунків передбачено 02 рахунок - пасивний, позабалансовий, який регулює, контрактивний.

Нараховано амортизацію К02. Списано суму нарахованої амортизації Д02.

Бухгалтерські кореспонденції по амортизації

1. Нараховано амортизацію по виробничому устаткуванню Д20 К02;

2. Нараховано амортизацію по будівельних машин і механізмів Д08 / 3 К02;

3. Нараховано амортизацію по торговому обладнанню Д44 К02;

4. Нараховано амортизацію по автомобілю, який експлуатувався при ліквідації аварії Д92 / 2 К02;

5. Списано суму нарахованої амортизації при вибутті об'єкта Д02 К01.
 Н. Е. Левченко |  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК |  Види обліку та їх характеристика |  Функції бухгалтерського обліку |  Основні правила ведення бухгалтерського обліку |  Класифікація засобів підприємства за функціональною ролі і видам |  Класифікація формування коштів підприємства |  Методологічна основа бухгалтерського обліку. |  Бухгалтерський баланс, його будова і значення |  Зміни в бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати