На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Числові характеристики дискретної випадкової величини, їх властивості та формули для їх обчислення

  1.  C. Для приведення у відповідність розмірності розкиду випадкової величини з розмірністю самої випадкової величини.
  2.  II. БІОЛОГО - ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ
  3.  II. Основні характеристики на місленето като процес на форміране на поняття.
  4.  II. Основні характеристики на представни образи.
  5.  III. Загальні хімічні властивості металів
  6.  IV. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ. ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .................. 29
  7.  V. Вторинні характеристики.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Зав. редакцією Т. е. Слізкова

редактор І. к. Свєшнікова Зав. художньої редакцією І. а. Пшеничников

художник обкладинки Ю. ст. Токарев

Комп'ютерна верстка Е. в. Чичил

коректор М. м. Крючкова

Ліцензія ЛР № 064380 від 04.01.96.

Гігієнічний сертифікат

№ 77. цС.01.952. п.01652. с.98 від 28.08.98.

Здано в набір 12.01.00. Підписано до друку 07.02.00.

Формат 60x90 / 16. Друк офсетний. Ум. печ. л. 15.

Тираж 10000 прим. Зак. № 561 <к-гз).

«Гуманітарний видавничий центр В Л АТ ОС».

117571, Москва, просп. Вернадського, 88,

Московський педагогічний державний університет.

Тел. 437-11-11, 437-25-52, 437-99-98; тел. / факс 932-66-19.

Е-тап: \г! Ас1о5 @ с1о1. ш

Ьір: //> \ '\ уду. у1ас! О5. ш

Державне унітарне підприємство

Смоленський поліграфічний комбінат

Міністерства Російської Федерації

у справах друку, телерадіомовлення

і засобів масових комунікацій.

214020, г. Смоленск, вул. Смольянинова, 1.

навчальне видання Цейтлін Стелла Наумівна

Визначено при х належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. (Записати як формулу)

2) F (x) більше або рравен нулю і менше або дорівнює 1.

3) F (x) - неубутна функція на (- беск; + беск)

4) F (x) -безперервні зліва в точках Х = Хк (к = 1,2, ...) і неперервна в усіх інших точках.

Числові характеристики дискретної випадкової величини, їх властивості та формули для їх обчислення

визначення: Математичним очікуванням дискретної випадкової величини називається сума творів всіх її можливих значень на їх імовірності:

м (Х)=? xiрi= x1р1 + x2р2+ ... + Xnрn

Зауваження 1. При великому числі випробувань середнє арифметичне спостережуваних значень випадкової величини X близько до її математичного сподівання M (X): воно прагне до M (X) при необмеженому зростанні числа випробувань.

Властивості математичного очікування:

1.

2.

3.

4.

визначення: Дисперсією D (X)випадкової величини Х називається математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від її математичного очікування:

D (X) = M (X-M (X))2

Властивості дисперсії:

1) D (C) = 0, де С - постійна величина;

2) D (X)> 0, де Х - випадкова величина;

3) D (C-X) = C2-D (X), де С - постійна величина;

4) D (X + Y) = D (X) + D (Y), де X, Y- незалежні випадкові величини;

Для обчислення дисперсії часто буває зручно користуватися формулою:

D (X) = M (X2) - (M (X))2,

n

де м (Х) = ? xi2рi= x12р1 + x22р2+ ... + Xn2рn

i= 1

Дисперсія D (X) має розмірність квадрата випадкової величини, що не завжди зручно. Тому в якості показника розсіювання можливих значень випадкової величини використовують також величину vD (X).

визначення: Середнім квадратичним відхиленням ? (Х) випадкової величини Х називається квадратний корінь з дисперсії:

  МОВА І ДИТИНА 20 сторінка |  СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ