Головна

E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  3.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
  5.  II. Документи, що подаються при огляді транспортних засобів
  6.  II. Джерела коштів підприємства.

Показник забезпеченості виробничими запасами характеризує наявність матеріальних оборотних коштів у підприємства:

Для характеристики використання матеріальних оборотних коштів використовуються наступні статистичні показники:

1) коефіцієнт оборотності:

де РП - Виручка від реалізації продукції за період;

? Про - Середній залишок матеріальних оборотних коштів:

Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, т. Е. Він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в грошовій формі протягом даного періоду часу;

2) коефіцієнт закріплення матеріальних оборотних коштів:

де РП - Виручка від реалізації продукції за період;

? Про - Середній залишок матеріальних оборотних коштів.

Даний коефіцієнт характеризує середній залишок оборотного капіталу, що припадає на один тенге виручки від реалізації в даному періоді;

3) Показник середньої тривалості одного обороту в днях - Час, протягом якого відбувається кругообіг засобів:

де Д - Число днів в періоді.

Даний показник характеризує, скільки днів займає один повний оборот матеріальних оборотних коштів. Він використовується для порівняння швидкості обігу матеріальних оборотних коштів за періоди різної тривалості;

4) показник суми коштів, вивільнених з обороту в результаті прискорення оборотності матеріальних оборотних коштів:

де РП1 - Обсяг реалізації продукції в звітному періоді;

? О1 - Середній залишок оборотних коштів у звітному періоді;

С0 - Тривалість одного обороту коштів у базисному періоді, днів;

Д - Прийнята в розрахунок тривалість періяфц2яц2яй2скода, за який проводяться обчислення, рівна 30, 90 або 360 дням;

5) показник матеріаломісткості продукції, Який розраховується як відношення вартості поточних матеріальних витрат без амортизації до вартості виробленої продукції;

6) показники витрати найважливіших видів матеріальних ресурсів в натуральному вираженні в розрахунку на одиницю продукції;

7) показники питомої витрати конкретного виду сировини або матеріалу в натуральному вираженні в розрахунку на одиницю продукції в натуральному вираженні:

де М - загальна витрата сировини або матеріалу в натуральному вираженні;

q - кількість виробленої продукції в натуральному вираженні.

Список рекомендованої літератури:

1. Закон Республіки Казахстан «Про державну статистику». - Казахстанська правда, 2007, 7 травня.

2. Теорія статистики. Підручник під. Ред. Шмойловой Р. А. - Москва: Фінанси і статистика, 2006.

3. Єлісєєва І. І., Юзбашев М. М. Загальна теорія статистики. - М .: Фінанси і статистика, 2008.

4. Гусаров В. М. Теорія статистики. - М .: ІННТІ, 2000..

5. Громико Г.Л. Загальна теорія статистики. Практикум. - М .: Инфра-М 2009.

6. Елемесова А. А., Бельгібаева К. К., Киік Е. М., Молдакулова Г. М. Соціально-економічна статистика. - А .: Економіка. 2009

7. Статистичний словник. - М .: Финстатинформ, 2000..

 
 Методи аналізу основної тенденції розвитку в рядах динаміки. |  Найважливіші економічні індекси. |  Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. |  Методи виявлення та оцінки кореляційної зв'язку |  Галузеві класифікації видів економічної діяльності. |  Зайнятість і безробіття за методологією СНР. |  Року вующего року |  Показники складу, обсягу, динаміки, рівня використання оборотного капіталу. |  Класифікації та групування національного багатства |  A. Амортизація основних фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати