На головну

C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів

  1.  A. Амортизація основних фондів
  2.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  3.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  4.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  5.  F84.4 Гіперактивне розлад, який поєднується з розумовою відсталістю та стереотипними рухами
  6.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ

На основі даних балансів основних фондів як за балансовою вартістю, так і за вартістю за вирахуванням зносу можна розрахувати цілий ряд показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів.

До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року.

Коефіцієнт зносу основних фондів на початок року розраховується за формулою:

Станом на певну дату коефіцієнт зносу розраховується як відношення суми зносу основних фондів до їх повної вартості.

D. Коефіцієнт придатності основних фондів на початок року розраховується за формулою:

Для коефіцієнтів зносу і придатності справедливо наступне рівність:

E. Кизн + Кгодн = 100%.

До показників руху основних фондів відносяться коефіцієнт відновлення і коефіцієнт вибуття основних фондів.

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує частку нових основних фондів в їх загальному обсязі і обчислюється як відношення вартості введених в дію нових основних фондів за рік до повної балансової вартості основних фондів на кінець року: характеризує частку вибулих основних фондів протягом року в загальній їх вартості. Він розраховується як відношення повної вартості вибулих основних фондів до повної балансової вартості основних фондів на початок року:

Коефіцієнт вибуття основних фондів:

До показників використання основних фондів відносяться показники фондовіддачі і фондомісткості.

Показник фондовіддачі характеризує випуск продукції в розрахунку на один карбованець вартості основних фондів і розраховується як відношення річного обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів:

де Q - Обсяг виробленої продукції в грошовому вимірі;

? ОФ - середньорічна вартість основних фондів.

Показник фондомісткості характеризує рівень витрат основних виробничих фондів на один карбованець виробленої продукції. Він розраховується як відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу виробленої за рік продукції:

Чим нижче значення показника фондомісткості, тим ефективніше використовуються основні фонди.

Показники фондомісткості і фондовіддачі є зворотними величинами:

Для аналізу динаміки фондовіддачі і фондомісткості використовується індексний метод. Наприклад, аналіз динаміки фондовіддачі по групі підприємств характеризується за допомогою індексів змінного складу, постійного складу та індексу впливу структурних зрушень. За допомогою цих індексів можна оцінити вплив на показник фондовіддачі двох чинників:

1) зміни ефективності використання основних фондів на окремих підприємствах, т. Е. Зміни індивідуальних рівнів фондовіддачі;

2) структурних змін у складі основних фондів, т. Е. Зміни частки підприємств з різним рівнем фондовіддачі в обсязі основних фондів.
 Методи аналізу основної тенденції розвитку в рядах динаміки. |  Найважливіші економічні індекси. |  Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. |  Методи виявлення та оцінки кореляційної зв'язку |  Галузеві класифікації видів економічної діяльності. |  Зайнятість і безробіття за методологією СНР. |  Року вующего року |  Показники складу, обсягу, динаміки, рівня використання оборотного капіталу. |  Класифікації та групування національного багатства |  A. Амортизація основних фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати