На головну

алгоритми

  1.  алгоритми
  2.  Алгоритми групи KWE
  3.  Алгоритми динамічного управління пам'яттю
  4.  Алгоритми заміщення сторінок
  5.  Алгоритми заміщення сторінок
  6.  Алгоритми і виконавці

алгоритм

1. Алгоритм заданий схемою:

 В результаті виконання алгоритму при вихідних даних  значення змінної  дорівнюватиме ...

 
   
   
   

2. У даній блок-схемі алгоритмічну конструкціюветвленія
 задає (-ють) ...

     условіеx <= y?
       условіеy <16?
       умови x <= y? іy <16?
       жодне з цих умов

3. У наведеному нижче фрагменті блок-схеми масив спочатку заповнюється, а потім змінюється.

 В результаті всі елементи цього масиву ...

   виявляться рівні 1
     зсуваються на 1 елемент вправо, крім останнього елемента
     зсуваються на 1 елемент вліво, крім першого елемента
     виявляться рівні своїм індексам

4. Умова n парне?задає алгоритмічну конструкцію ...

     розгалуження з обходом виду «якщо - то»
       циклу з передумовою
       циклу з умовою поста
       розгалуження виду «якщо - то - інакше»

5. Властивість дискретності алгоритму означає, що ...

     алгоритм розбивається на ряд окремих закінчених команд (кроків), кожна з яких повинна бути виконана перш, ніж виконавець перейде до виконання наступної
       кожна команда алгоритму повинна розумітися виконавцем однозначно - не повинно бути двоякого тлумачення команди
       кожна команда повинна входити в систему команд виконавця
       за кінцеве число кроків алгоритм повинен або приводити до вирішення завдання, або зупинятися через неможливість отримати рішення

6. В даному алгоритмі реалізований ...

   цикл з відомим числом повторень
     цикл з передумовою
     цикл з умовою поста
     простий цикл з розгалуженням

7. Дана схема алгоритму:

 За допомогою операції  обчислюють залишок від ділення числа a на b,операція  дозволяє визначити цілу частину від ділення числа а на b.
 В результаті виконання алгоритму при вхідних даних  значення змінної  дорівнюватиме ...

   
     
     
     

8. Алгоритм заданий схемою:

 В результаті виконання алгоритму при вихідних даних  значення змінної  дорівнюватиме ...

     -2
     
     
       -1

9.Наведеної блок-схемі відповідає фрагмент програми ...

     якщо умова 1 то началооператор 1 оператор 2 оператор 3 кінець інакше есліусловіе 2 то оператор 4 інакше оператор 5.

10. Дана схема алгоритму:

 В результаті виконання алгоритму при  значення змінної  дорівнюватиме ...

   
     
     
     

11. Даний алгоритм виконує ...

     циклічне переміщення вправо значень між змінними А, В, С, D за схемою А> В> С> D> А
       циклічне переміщення вліво значень між змінними А, В, С, D за схемою А! В! З! D! А
       попарно перестановку значень змінних А1 В і С 1 D
       попарно перестановку значень змінних А1 D і С 1 В

12. Наступні два алгоритму вирішують ...

     однакове завдання, але використовують різні види циклів
       різні завдання, але використовують однаковий вид циклів
       різні завдання і використовують різні види циклів
       однакове завдання і використовують однаковий вид циклів

13. Алгоритм заданий схемою:

 В результаті виконання алгоритму при вихідних даних  значення змінної  дорівнюватиме ...

   
     
     
     

14. Наведена блок-схема реалізує алгоритм ...

     пошуку найбільшого значення з трьох заданих чисел
       пошуку найменшого значення з трьох заданих чисел
       визначення імені змінної, що зберігає найбільше значення
       визначення імені змінної, що зберігає найменше значення

15. Дана схема алгоритму:

 За допомогою операції  обчислюють залишок від ділення числа a на b,операція  дозволяє визначити цілу частину від ділення числа а на b.
 В результаті виконання алгоритму при вхідному значенні  значення змінної  дорівнюватиме ...

   
     
     
     

16. Алгоритм заданий схемою:

 В результаті виконання алгоритму при вихідних даних

 значення змінної  дорівнюватиме ...

   
     
     
     

17. Кінцеве значення змінної Y після виконання послідовності дій

 дорівнюватиме ...

     2,5
       0,5
       0,25
     

18. Алгоритм заданий схемою:

 За допомогою операції  обчислюють залишок від ділення числа a на b,операція  дозволяє визначити цілу частину від ділення числа а на b.
 В результаті виконання алгоритму при початковому значенні  значення змінної  дорівнюватиме ...

   
     
     
     

19. Значення змінної X в результаті виконання наступного алгоритму дорівнюватиме ...

    224
      22
      24
      216

20. Дана схема алгоритму:

 В результаті виконання алгоритму при вхідному значенні  значення змінної  дорівнюватиме ...

   
     
     
     

21. Значення змінної X в результаті виконання наступного алгоритму дорівнюватиме ...

    224
      22
      24
      216

22. Дана схема алгоритму:

 В результаті виконання алгоритму при вхідному значенні  значення змінної  дорівнюватиме ...© um.co.ua - учбові матеріали та реферати