На головну

Структура лабораторної роботи

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  3.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  4.  I. Структура сталей.
  5.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  6.  I. До-предметна структура імені
  7.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 1 сторінка

При виконанні лабораторної роботи необхідно дотримуватися такої структури:

· Титульна сторінка

· Зміст

· Розрахункова частина

· Список використаної літератури

· Програми

Титульна сторінка є першою сторінкою лабораторної роботи. Зразок його оформлення наведено у Додатку.

Взмісті (1 стор.) Даються заголовки роботи із зазначенням сторінок, з яких ці розділи починаються.

розрахункова частиналабораторнойработи (обсяг в межах завдань і рішень по ним) має на меті освоєння студентами методики і технології проведення статистичних розрахунків в процесі застосування статистичної методології до вирішення конкретних завдань з варіанту розрахункового завдання.

Умови завдань в розрахунковій частині повинні бути приведені повністю. Рішення задач слід супроводжувати розгорнутими розрахунками, посиланнями на статистичні формули теоретичної частини, аналізом і висновками. Завдання, в яких були направлені тільки відповіді без проміжних обчислень, вважаються невирішеними.

Якщо власні розрахунки провести важко через великий обсяг обчислювальних робіт (множинна кореляція, багатофакторний дисперсійний аналіз і т. Д.), можна використовувати програмні засоби комп'ютерної техніки - табличний процесор MS Excel або ж будь-який інший пакет програм статистичного аналізу.

Всі розрахунки відносних показників в коефіцієнтах потрібно виробляти до прийнятої в статистиці точністю обчислень до 0,001ілі 0,0001, а відсотки - до 0,1.

Рішення задач слід оформляти у вигляді розрахункових таблиць. Таблиці повинні мати наскрізну нумерацію, назву і бути оформленими відповідно до правил, прийнятих в статистиці. Для ілюстрації динаміки і структури слід застосовувати графіки. Наведені в роботі схеми і графіки повинні бути пронумеровані і мати підписи.

Необхідно звернути особливу увагу на висновки, які повинні бути економічно обгрунтованими.

Наведені в роботі статистичні дані, цифри і факти повинні супроводжуватися посиланням на відповідне джерело інформації зі списку використаної літератури. Якщо статистичний матеріал представлений у вигляді таблиці, джерела інформації вказуються відразу під таблицею у форматі:

 Таблиця

джерело: .................

Список літературинаводиться в кінці роботи івключает тільки ті джерела, які були використані студентом при виконанні лабораторної роботи і на які є посилання в тексті роботи.

При описі літературних джерел необхідно вказати:

· Прізвища та ініціали авторів;

· Назва книги, збірки, статті;

· Місце видання;

· Видавництво;

· рік видання;

· Кількість сторінок або конкретні сторінки (останні - в разі посилання на статтю або статистичний збірник).

Стандартний формат опису джерел ілюструє список літератури справжніх методичних вказівок.

В додатку, В разі потреби, поміщають додаткові або допоміжні матеріали, які ілюструють текст основної частини роботи. Це можуть бути схеми, статистичні формуляри, макети розроблювальні таблиць, екранні форми і т. Д Кожна програма має починатися з нового аркуша із зазначенням у правому верхньому кутку слова «Додаток» і мати тематичний заголовок. Додатки нумеруються арабськими цифрами. Зв'язок додатків з основним текстом здійснюється через посилання в тексті на відповідні додатки.

 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  Зразок завдання 2 |  завдання 3 |  завдання 2 |  Завдання 1 |  Завдання 1 |  Завдання 1 |  завдання 4 |  завдання 3 |  Завдання 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати