На головну

Генетичні карти хромосом.

  1.  XII. Екогенетики і екогенетіческіе хвороби
  2.  Версальська система, створення нових незалежних слов'янських держав і зміна політичної карти слов'янського світу.
  3.  Вид хронокарти уроку фізичної культури
  4.  Вроджені, Генетичні, Набуті і Культурно Обумовлені Сигнали
  5.  Виділіть патогенетичні фактори розвитку гострого дифузного
  6.  Г) Визначення сторін горизонту за допомогою карти
  7.  Генетичні (спадкові) захворювання.

використовуються:

1) У фундаментальній біології;

2) У медицині. Генетичні карти хромосом важливі для охорони здоров'я. Карти використовуються для діагностики тяжких спадкових захворювань. У майбутньому можливе їх більш широке використання. У деяких клініках використовується метод генної терапії. А саме виправлення структури або функції генів;

3) У селекції тварин і рослин уже зараз використовуються генетичні карти для отримання нових порід тварин і сортів рослин.

4) У мікробіології карти важливі для створення штамів мікроорганізмів, здатних синтезувати необхідні для фармакології та сільського господарства гормони і інші складні органічні речовини. Все це отримують на основі генно-інженерних методів, базуючись на знаннях генетичних карт відповідних мікроорганізмів.

Хромосомні карти будуються шляхом прямого перекладу частоти рекомбінації (нових поєднань) між генами в передбачувані відстані на хромосоми.

ПРИКЛАД 1: якщо частота рекомбінації між генами A і B дорівнює 4% кросинговеру, це означає, що гени A і B розташовані в одній хромосомі на відстані 4 морганіда. Якщо 9% це частота рекомбінації між генами A і C, то

дано:

LAB = 4%

LAC = 9%

Побудувати генетичну карту хромосом

Рішення:

ПРИКЛАД 2:

Якщо відстань між генами A і C одно 41,1%, відстань A B одно 17,9%, відстань B C одно 28,6%.

LBC = LAC - LAB = 41,1% - 17,9% = 23,2%

LAB + LBC = 17,9% + 28,6% = 46,5%

46,5% - 41,1% = 5,4%.

5,4% СС '- помилка, яка виникає через велику відстань між генами A і C. Спотворення цього відстані відбувається за рахунок подвійного кросинговеру. А тому помилка дорівнює подвоєному відсотки подвійного кросинговеру. Тобто 2 * 2,7%.

Зменшення подвійних кроссинговеров, в порівнянні з теоретично очікуваними, при великій відстані між генами зветься інтерференції.

Встановлено, що кросинговер, що відбувається в одному місці хромосоми, пригнічує кроссинговер в найближчих районах. Це і є явище інтерференції «y». Ступінь інтерференції вимірюється по коінцідіенціі. Позначається буквою «c». Це приватне відділення реально спостерігається частоти подвійних кроссинговеров на теоретично очікувану частоту подвійних кроссинговеров.

Теоретично очікувану величину подвійних кроссинговеров розраховують, перемножая частоти кросинговеру на сусідніх ділянках.

Величину інтерференції визначають за формулою 1 - c.

Частота (відсоток) перехрещення між двома неалельних генами, розташованими в одній хромосомі, пропорційна відстані між ними.

 
 Основні генетичні поняття. Генетична термінологія. |  Полігібридне схрещування. |  Зчеплене успадкування. Явище зчеплення генів. |  Сінгамний |  Визначення статі у людини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати