На головну

Методика художнього читання і розповідання дітям

  1.  F81.0 Специфічне розлад читання.
  2.  Бактеріоскопічній метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  3.  Квиток 42 Теорія переваги ліквідності
  4.  Квиток 5. Методика підготовки студента до професії юриста. Вимоги, що пред'являються до складання іспитів, заліків, написання курсових, дипломних та інших робіт.
  5.  Квиток №19. Методика навчання професії юриста.
  6.  На відміну від цього, методика каббали обіцяє прагне до неї щастя для самої людини.
  7.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ Я-КОНЦЕПЦІЄЮ І МЕТОДИКАМИ АКТИВНОЇ психорегуляція

Методика заучування віршів

Використання художньої літератури поза занять

Глава IX Підготовка дітей до навчання грамоті

Сутність підготовки до навчання грамоті

§ 2. Завдання і зміст підготовки до навчання грамоті

Ознайомлення зі словом

Ознайомлення з пропозицією

Ознайомлення зі словесним складом пропозицій

Ознайомлення зі складовим будовою слова

Ознайомлення зі звуковою будовою слова

Підготовка до навчання письму

Передмова

Курс теорії і методики розвитку мовлення є одним з основних в підготовці фахівців дошкільного профілю. Головною метою його вивчення в коледжі і вузі є формування у студентів глибокого розуміння лінгводидактичних і психофізіологічних основ навчання рідної мови і озброєння їх ефективними методами і прийомами роботи з дітьми. У процесі вивчення курсу розвивається методичне мислення, здатність правильно оцінювати реальні педагогічні ситуації, застосовувати теоретичні знання в різних умовах.

Посібник написаний відповідно до навчальної програми факультетів дошкільної педагогіки і психології, педагогічних коледжів та училищ.

Послідовність і зміст розділів визначається логікою мовного розвитку дитини і організації педагогічного процесу в дитячому садку. У главах розкриваються основні поняття, особливості розвитку різних сторін дитячої мови, завдання, зміст і методика роботи в <...>

Навчальний посібник підготовлено на основі врахування традицій вітчизняної методики розвитку мови і навчання рідної мови, досвіду викладання курсу в Московському державному педагогічному інституті ім. В. Леніна, закладеного Е. А. Флерина і М. М. Коніній. У ньому відображені сучасні погляди на мовленнєвий розвиток дошкільників, використані матеріали дослідженні останніх років. У зв'язку з цим даний посібник можна розглядати як колективна праця всіх, хто розробляв питання методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Це перший досвід створення навчального посібника з даного курсу, адресованого тим, хто навчається на різних щаблях педагогічної освіти. Автори будуть вдячні за висловлені пропозиції щодо його вдосконалення.
 Предмет методики розвитку мови і завдання курсу |  Наукові основи методики розвитку мови і її зв'язок з іншими науками |  Наукові основи методики розвитку мови і її зв'язок з іншими науками |  Роль рідної мови і мовлення в розвитку дитини |  Методи дослідження в методиці розвитку мови |  Глава II. З історії методики розвитку мовлення |  Розвиток методики в Росії |  Мета і завдання розвитку мовлення дітей |  Методичні засади розвитку мовлення |  Програма розвитку мови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати