На головну

Головні функції публічного управління

  1. Адаптивні організаційні структури управління.
  2. АДАПТИВНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  3. Адміністративні методи управління
  4. Академія муніципального управління
  5. Академія муніципального управління
  6. Алгоритм знаходження оптимальних значень цільової функції графічним методом
  7. Аналіз організаційних структур управління.

Політико-адміністративні:

● забезпечення державного суверенітету;

● здійснення внутрішньої та зовнішньої політики в межах Конституції і законів України;

● забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

● здійснення заходів із забезпечення обороноздатності та національної безпеки;

● забезпечення та координація роботи органів влади;

● регулювання демографічних та міграційних процесів;

● створення та діяльність політичних партій;

● перегляд територіального устрою країни

● формування громадсько-правової відповідальності.

Економічні:

● гарантія економічної безпеки та самостійності;

● координація економічної політики;

● реалізація фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;

● забезпечення рівних умов розвитку для всіх форм власності;

● розробка та здійснення державних програм соціально-економічного, науково-технічного розвитку;

● організація та забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

● забезпечення виконання бюджету (країни, регіону);

● формування грошової політики та регулювання обігу;

● забезпечення якості товарів та послуг, застосування національних міжнародних стандартів.

Соціальні:

● розробка та здійснення державних програм розвитку соціальної сфери;

● формування та реалізація заходів щодо забезпечення охорони здоров'я та гігієни населення;

● регулювання трудових відносин між найманими робітниками та роботодавцями;

● формування системи соціального захисту та пенсійного забезпечення;

● забезпечення раціонального використання природних ресурсів;

● регулювання відносин в сім'ї, охорона дитинства, материнства, батьківства;

● забезпечення прав корінних народів та соціальних меншин.

Культурно-освітні:

● забезпечення розвитку фундаментальних наук;

● розробка та впровадження державних програм розвитку загальної, технічної, гуманітарної освіти;

● здійснення заходів щодо забезпечення спортивного виховання дітей та підлітків;

● поширення інформації неполітичної спрямованості;

● створення умов для розвитку мистецтва та культури;

● забезпечення можливостей щодо організації відпочинку та проведення спортивних змагань;

● формування системи підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Наступна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ | Публічне адміністрування як системне явище | Закони, принципи та основні поняття | Функції публічного управління | Форми та методи управління | Публічно-управлінські трансформаційні процеси | Нові моделі публічного адміністрування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати