На головну

Облік реалізації готової продукції і виявлення фінансових результатів по звичайних видах діяльності.

  1.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  2.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
  3.  D. У стаціонарному стані швидкість продукції ентропії завжди позитивна і приймає мінімальне з можливих значень.
  4.  F48.1 Синдром деперсоналізації-дереалізації.
  5.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  6.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  7.  II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Процес реалізації продукції, виготовленої підприємством, завершує оборот коштів підприємства, і дозволяє відшкодувати зроблені витрати, виконати зобов'язання перед бюджетом з податків, перед банком за наданими кредитами, перед постачальниками і підрядниками, перед працівниками по оплаті праці.

В процесі реалізації формується кінцевий фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства - прибуток або збиток.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) і товарів визначається як різниця між виручкою від реалізації в діючих цінах без ПДВ, акцизів і витратами на її виробництво і реалізацію. Виручку в бухгалтерському обліку визначають методом нарахувань, а в податковому обліку - методом нарахувань або методом надходжень / касовим / в залежності від прийнятої облікової політики.

Відповідно до міжнародних стандартів обліку продукція вважається проданою, якщо вона відвантажена покупцеві і йому пред'явлені розрахункові документи - рахунки-фактури на оплату.

Такий підхід називається методом нарахування або методом визначення виручки з відвантаження.

Даний метод означає, що виручка і зобов'язання сплати ПДВ до бюджету виникає у підприємства з моменту відвантаження і пред'явлення покупцю розрахункових документів незалежно від факту оплати.

касовий метод означає, що дане зобов'язання виникає з моменту фактичного зарахування грошей на розрахунковий рахунок або в касу.

З введенням в дію глави 25 НК РФ, з 01.01.02 р використовувати касовий метод можуть тільки малі підприємства, у яких обсяг виручки від реалізації за останні 4 квартали (без ПДВ) не перевищує в середньому 1млн. рублів за кожен квартал.

аналітичний облік продажів ведеться по кожному номеру рахунку-фактури, виду продукції та найменуванням покупця у відомості обліку реалізації продукції.

синтетичний облік доходів і витрат, пов'язаних з продажем продукції по звичайної діяльності організації, а також визначення фінансового результату від продажів ведеться на активно-пасивному рахунку 90 «Продажі».

проведення:

Д-т 62 К-т 90/1 виставлений рахунок-фактура покупцю за реалізовану (відвантажену) продукцію;

Д-т 90/2 К-т 43 списується фактична представлена ??собівартість проданої продукції;

Д-т 90/2 К-т 20,23 списується фактична виробнича собівартість проданих робіт, послуг основного або допоміжних виробництв;

Д-т 90/3 К-т 68 нарахований ПДВ, включений до виручки і який підлягає сплаті до бюджету;

Д-т 90/4 К-т 68 нарахований акциз, який включається до ціни продукції і який підлягає сплаті до бюджету;

Д-т 90/5 К-т 68 нараховані експортні мита, що підлягають сплаті до бюджету;

Д-т 90/6 К-т 26 списується сума загальногосподарських витрат (якщо відповідно до облікової політики вона списується на рахунок «Продажі»);

Д-т 90/7 К-т 44 списуються витрати на продаж, (комерційні витрати);

Д-т 50,51 К-т 90/1 отримана виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

Д-т 90/9 К-т 99 списується прибуток по звичайних видах діяльності;

Д-т 99 К-т 90/9 списується збиток по звичайних видах діяльності.

Обліковим регістром є журнал-ордер №11 і журнал ордер №15.

завдання

Відповідно до договору поставки покупець 28 вересня 2005 року переказав аванс в сумі 708000 рублів, в тому числі ПДВ 108000. 2 Жовтня 2005 була зроблена відвантаження продукції; її нормативна собівартість 500000, відхилення (+) 62000.

Виставлено рахунок-фактура на 1180000, в тому числі ПДВ - 180000. Комерційні витрати, пов'язані зі збутом, склали 50000. Решта заборгованості була погашена 2 листопада.

Визначити фінансовий результат від реалізації продукції за жовтень і виконати проводки, якщо вхідний ПДВ по придбаних цінностей, зарахований в жовтні - 56000. Відповідно до облікової політики підприємством встановлено момент визначення виручки «по відвантаженню»

Рішення:

28 вересня

Д-т 51 К-т 62/1 708000 зарахований аванс від покупців на розрахунковий рахунок;

Д-т 62/1 К-т 68- 108000 Відображено ПДВ у сумі отриманого авансу;

Д-т 68 К-т 51-108000 проведена оплата ПДВ по авансу отриманого;

2 жовтня

Д-т 62 К-т 90/1 - 1180000 пред'явлений рахунок-фактура за відвантаженої продукції;

Д-т 90/3 К-т 68- 180000 нарахований ПДВ за пред'явленим счету- фактурі;

Д-т 68 К-т 62/1 - 108000 проведений залік сплаченого ПДВ по авансу;

Д-т 68 К-т 19-56000 проведений залік вхідного ПДВ;

Д-т 90/2 К-т 43- 500000 списана з балансу реалізована продукція за нормативною собівартістю;

Д-т 62/1 К-т 62- 708000 проведений залік авансу.

31 жовтня

Д-т 90/2 К-т 44- 50000 списані комерційні витрати на реалізацію;

Д-т 90/2 К-т 43- 62000 списані позитивні відхилення по реалізованої (відвантаженої) продукції;

Д-т 90/9 К-т 99 388000 нарахована прибуток від реалізації продукції;

2 листопада

Д-т 51 К-т 62 472000 надійшла на розрахунковий рахунок решта суми за відвантажену продукцію;

Д-т 68 К-т 51-16000 проведена оплата решти ПДВ.

 
 Документальне оформлення оплати праці. 1 сторінка |  Документальне оформлення оплати праці. 2 сторінка |  Документальне оформлення оплати праці. 3 сторінка |  Документальне оформлення оплати праці. 4 сторінка |  Документальне оформлення оплати праці. 5 сторінка |  Синтетичний і аналітичний облік оплати праці. |  Порядок розрахунку середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством. |  Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності. |  Облік депонованої зарплати |  Розрахунок податку з доходів фізичних осіб. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати