Головна

Поняття невласних інтегралів II роду. Приклад інтеграл Діріхле II роду.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  7.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

Розглянемо НІ-II. Вони виникають, якщо намагатися на кінцевому відрізку інтегрування [a, b] інтегрувати розривну підінтегральної функції.

приклад:  dx =

Інтеграл обчислений з помилкою. Підінтегральна функція y =  в точці  = 0 має розрив 2 роду,  = 0 належить [-1,1]. Тобто подинтегральная функція є розривної на відрізку інтегрування [-1,1], отже, порушується умова теореми Ньютона-Лейбніца, тому рішення не вірно. Для того, щоб вирішити НІ-II необхідно знати як він визначається.

Можливі 2 випадки:

1) НІ-II розходиться

2) НІ-II сходиться до якогось члену

приклад:

y = f (x), x належить [-1,1]

Знайдемо окремо =

=

аналогічно  . Оскільки обидва межі рівні ?, то НІ:  розходиться.

 Приватні похідні 2-го порядку. |  Теореми про диференціюванні складної функції 2ух змінних. |  Метод заміни змінної, метод піднесення під знак диференціала. Приклади. |  Метод інтегрування частинами. Приклади. |  Метод варіації довільної сталої. |  Сходяться і розходяться ряди. Дослідження збіжності рядів виду |  Ознаки порівняння для знакоположітельних рядів. |  Ознака Даламбера і Коші для знакоположітельних рядів. Приклади. |  ознака Лейбніца |  Знакозмінні і Знакозмінні ряди. Поняття абсолютної і умовної збіжності. Знакозмінні ряди лейбніцевского типу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати