На головну

Приватні похідні 2-го порядку.

  1.  АЛКАЛОЇДИ похідні тропана
  2.  Барбітуратами. ПОХІДНІ ПИРАЗОЛОНА. АЛКАЛОЇДИ тропана
  3.  ПИТАННЯ 24. Похідні способи набуття права власності
  4.  Питання: гносеологія і приватні науки.
  5.  Виділяють наступні приватні цілі: вивчення та оцінка складу, управління складом.
  6.  Глава 9. Хвороби і нещасні випадки
  7.  Державні і приватні ЗМІ в системі журналістики.

1.Представити у вигляді схеми фотометрическое дослідження профілю особи по А. М. Шварца.

2. Уявити у вигляді схеми дослідження профілю особи з використанням лінії Т і профільного кута Т.

Контрольні питання для визначення cтепени засвоєння матеріалу, що вивчається. (? = 3).

1. Визначення і значення фотометричного методу дослідження в ортодонтії.

2. Правила проведення фотометричних досліджень.

3. Діагностичні можливості проведення фотометричних досліджень.

4. Які показники дозволяє встановити Фотометричне дослідження по Шварца.

5. Методика дослідження пропорційного розвитку частин обличчя.

6. Методика дослідження профілю особи за Шварцом. Положення м'яких тканин до площин Рn (nasion) і Por (orbitale)

7. Методика дослідження профілю особи за Шварцом. Співвідношення м'яких тканин і ротової дотичній Т.

8. Фотометричне дослідження з використанням профільного кут Т.

9. Ідеального профіль особи за Шварцом, його характеристика.

10. Типи особи за Шварцом їх характеристика.

Список рекомендованої літератури:

1. фліс П. С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с.

2. Шмут Г. П. Ф., Холтгрейв Е. А., Дрешер Д. Практична ортодонтія. Під ред. проф. П. С. Фліса. Пер. з нім. - Львів: ГалДент, 1999..

3. Керівництво по ортодонтії / за загальною редакцією проф. Ф. Я. Хорошилкіна / М. «Медицина» 1982.

4. Персін Л. С. Ортодонтія. Діагностика, види зубощелепних аномалій. - М. НДЦ «Інженер», 1996..

5. Персін Л. С. Ортодонтія. Сучасні методи діагностики зубощелепно-лицьових аномаілій. Керівництво для лікарів. - М .: ТОВ «ІЗПЦ« Інформкніга », 2007. - 248 с.

приватні похідні 2-го порядку.

Нехай в деякій околиці точки (x0 , y0) задана функція f (x, y). фіксуючи змінну y (y = y0), отримаємо функцію однієї змінної x: f (x, y0). Звичайна похідна цієї функції в точці x = x0 називається приватної похідною функції f (x, y) в точці (x0, y0) по x і позначається

Т. О,

Якщо згадати визначення похідної функції однієї змінної, то

Або, якщо ввести позначення

f (x0 + ?x, y0) - F (x0, y0) = ?xf

де ?xf - Приріст функції по змінній x, то

Аналогічно вводиться приватна похідна по y:

або

де ?yf - Приріст функції по y.

и  - Єдині символи, так як в них чисельник і знаменник не мають самостійного сенсу. За аналогією з функціями 1ої змінної лінійні функції и  , змінних dx и dy, званих диференціалами незалежних змінних, називаються приватними диференціалами функції f (x, y) відповідно по змінним x и y позначаються так:

Аналогічні визначення мають місце для будь-якого числа змінних.

Для знаходження похідної функції 2ух змінних по змінній x (y) необхідно застосовувати правило диференціювання і таблицю похідних для функції 1ої змінної вважаючи все що x (НЕ y) константою.
 Екстремум функції 2ух змінних. Необхідна і достатня умови екстремуму функції кількох змінних. |  Поняття невласних інтегралів II роду. Приклад інтеграл Діріхле II роду. |  Поняття диференціального рівняння I порядку, його загального і приватного рішення |  Метод заміни змінної, метод піднесення під знак диференціала. Приклади. |  Метод інтегрування частинами. Приклади. |  Метод варіації довільної сталої. |  Сходяться і розходяться ряди. Дослідження збіжності рядів виду |  Ознаки порівняння для знакоположітельних рядів. |  Ознака Даламбера і Коші для знакоположітельних рядів. Приклади. |  ознака Лейбніца |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати