Головна

Контроль вартості проекту

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  C) немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, слід переводити за обмінним курсом на дату визначення справедливої ??вартості.
  3.  I.1. Порядок оформлення контрольної роботи
  4.  III Заключний етап - 20% РОбочий годині: контроль и корекція уровня ПРОФЕСІЙНИХ вмінь и навічок, Підведення Підсумків, домашнє завдання.
  5.  III. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  6.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи
  7.  IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Контроль вартості проекту включає:

· Моніторинг вартісних показників реалізації проектів з метою виявлення відхилень від бюджету;

· Управління змінами в бюджеті з метою забезпечення виконання бюджету;

· Запобігання раніше запланованих помилкових рішень;

· Інформування всіх зацікавлених осіб про хід виконання проекту з точки зору дотримання бюджету.

Для того щоб контролювати хід проекту, тобто, щоб відповісти в деякій контрольній точці на питання «де ми перебуваємо в порівнянні з планом?», Необхідно оцінювати ступінь досягнення результату і понесені витрати.

На жаль, виміряти, яка частина результату вже отримана, буває вкрай важко. Наскільки, наприклад, готова програма, яка написана, але не пройшла тестування? Як оцінити ступінь готовності автоматизованої системи, для впровадження якої треба закупити, доставити і налаштувати техніку і доопрацювати існуюче програмне забезпечення?

Тому часто оцінюють не ступінь готовності результату, а кількість ресурсів, яке залишилося витратити, щоб його досягти. Тобто, як ступінь готовності результату розглядається частка вже витрачених ресурсів, необхідних для його досягнення.

Існують два основні методи контролю вартості: традиційний метод и метод освоєного обсягу.

Традиційний метод контролю використовує такі показники:

BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) - Кошторисна (планова) вартість запланованих робіт. Це бюджетна вартість робіт, запланованих відповідно до розкладу, або кількість ресурсу, передбачуване для використання до поточної дати. Поточна дата - це дата, на яку є фактична інформація.

ACWP - Actual Cost of Work Performed - Фактична вартість виконаних робіт на поточну дату або кількість ресурсу, фактично витрачений на виконання робіт до поточної дати. Фактичні витрати не залежать від планових показників по витратам або споживання ресурсів.

Основний недолік традиційного методу полягає в тому, що він не враховує, які роботи були фактично виконані за рахунок витрачених коштів. Іншими словами, він не оперує часом або графіком виконання робіт.

Тому при порівнянні фактичного (ACWP) і планового (BCWS) кількості витрачених ресурсів на заданий момент часу, тобто при контролі бюджету проекту, виникає неоднозначність в інтерпретації причин відхилень.


Малюнок. Показники освоєного обсягу.

А саме, припустимо, показник ACWP> BCWS, тобто ми фактично витратили більше коштів, ніж було закладено в бюджеті. Звідси, на жаль, неможливо зробити висновок про причини збільшення витрат - зроблено більше робіт або робота обійшлася дорожче. І в зворотному випадку - ACWP

Для того щоб правильно інтерпретувати причини відхилень і вводиться поняття освоєного обсягу - BCWP. BCWP - Budgeted Cost of Work Performed - Планова вартість фактично виконаних робіт (освоєний обсяг).
 Лекція 1. |  Історія виникнення проектного менеджменту. |  Поняття та ознаки проекту |  Спрямованість на досягнення цілей. |  Координувати виконання взаємозалежних елементарних робіт. |  Класифікація проектів |  Управління проектом |  Системний підхід в управлінні проектами |  суб'єкти управління |  Процеси управління проектами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати