Головна

Техніко-економічне обґрунтування вибору матеріалів

  1.  III. Проблема вибору в національній економіці. Витрати виробництва.
  2.  XII. Транспортування вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів
  3.  Августин Блаженний і теологічне обгрунтування моралі
  4.  Альтернативні витрати і проблема вибору
  5.  Аналіз асортименту допоміжних матеріалів
  6.  Аналіз територіальної диференціація електоральних уподобань населення Новгородської області на виборах в Державну Думу в 2011 році
  7.  Безпечна організація при складуванні матеріалів.

Якість, довговічність і вартість споруд в біль-шою мірою залежать від правильного вибору і застосування мате ріалів.

Для грамотного вибору необхідно враховувати:

· умови експлуатації;

· Будівельно-технічні та експлуатаційні властивості матеріалів;

· Вартість і експлуатаційні витрати.

Оцінка економічної ефективності будівельних мате ріалів і виробів при порівнянні декількох варіантів провадиться на одиницю виміру (наприклад, 1 м? або 1 м? продукці?, на 1000 умовних одиниць вироби і т.п.). Вона відображає ко кінцевого споживче призначення даного виду продукції, за сумою приведених витрат, які враховують всі витрати на його виготовлення (або видобуток), транспортування, зберігання, при-трансформаційних змін і експлуатацію протягом усього терміну служби.


 Під ефективними будівельними матеріалами та виро ліямі розуміють такі їх види, виробництво і застосування ко торих сприяє максимальної економії витрат праці та, перш за все, зниження вартості будівництва без ухудше- ня експлуатаційних і естетичних показників споруджуваних будинків і споруд. Важливо підвищення ступеня хутра- нізації і автоматизації праці на заводі і будівництві, економія сировини і палива, найбільш раціональне використання капі тальних вкладень на розвиток матеріально-технічної бази будівництва.

Умови експлуатації

Комплекс необхідних властивостей

 
 ВСТУП |  Значення будівельних матеріалів |  Класифікація будівельних матеріалів |  стандартизація |  Принципи забезпечення комплексу властивостей |  склад матеріалів |  будова матеріалів |  види сировини |  Основні принципи виробництва |  Приклади використання технологічних добавок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати