На головну

склад матеріалів

  1.  II. Будова і хімічний склад хромосом еукаріотичної клітини
  2.  III. Ринок цінних паперів, як складова частина фінансового ринку.
  3.  IV. АНАЛІЗ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ пасивів балансу.
  4.  VII. Управлінське рішення як важлива складова управлінської діяльності.
  5.  XII. Транспортування вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів
  6.  XV. Вимоги до складання меню для організації харчування дітей різного віку
  7.  А) Синдром порушення динамічної (кінетичної) складової рухів і дій при ураженні заднелобних відділів мозку.

склад будівельного матеріалу може бути охарактеризувати:

· Хімічним складом;

· Мінеральним або фазовим складом;

· Речовим складом.

Хімічний склад відображає зміст в матеріалі хи- вів елементів або їх оксидів у відсотках.

За хімічним складом матеріали поділяються на:

· Органічні - складаються, головним чином, з вугле- воднів (бітуми, дьогті, деревина, полімери);

· Неорганічні, які поділяються на:

- Неметалеві (або мінеральні) - гірські по- пологи, керамічні, бетонні;

- Металеві.

Багато мінеральні матеріали називаються силікатними

через високий вміст SiO2в хімічному складі.

Хімічний склад органічних матеріалів прийнято ви- ражать процентним вмістом хімічних елементів. Наприклад, хімічний склад бітуму:

С - 70-87% S - до 1,5%

Н - до 15% N - менше 1% О - до 10%

Хімічний склад неорганічних матеріалів прийнято виражати процентним вмістом оксидів. приклади хі


чеського складу деяких широко використовуваних будівельних матеріалів представлені в табл. 2.1.


Хімічний склад матеріалів


Таблиця 2.1


 Гірська порода мармур (чистий, без домішок)  Звичайне віконне скло  Портландцемент- ний клінкер *
 СаО - 56% СО2 44%  SiO2- 71-72% Na2O - 14-15%; СаО - 6,5-7% MgO - 4% Al2O3- 2%  СаО - 64-67% SiO2 - 21-25% Al2O3- 4-8% Fe2O3- 2-4%; MgO <5%

 * Портландцементний клінкер - це основний компонент портландцементу, який отримують за технологічною схемою:


сировина: карбонатна

гірська порода (СаСО3) - (вапняк, крейда) -75-78%

+

глиниста порода -22-25% (алюмосилікат)

(глина, глинистий сланець)


 ® тонкий помел ®

випал ® ПЦ клінкер


ПЦ клінкер + гіпс (+ добавки) ® помел ® цемент.

Хімічний склад матеріалів впливає на властивості. Органічні матеріали здатні горіти, неорганічних

ські - не горять, але при нагріванні багато матеріалів здатні


розплавлятися. Металеві матеріали проводять електричного ський струм.

Змінюючи хімічний склад матеріалу, можна змінювати його властивості.

Наприклад, зміна хімічного складу скляних розплавів дозволяє змінювати властивості одержуваних з нього стекол:

- Збільшення вмісту SiO2пріводіт до збільшення тугоплавкости, механічної міцності і термостійкості скла;

- Збільшення вмісту PbO призводить до збільшення бле- ска і світлопереломлювання скла.

- Введення сполук фтору і фосфору призводить до того, що скло стає непрозорим.

мінеральний склад показує, в які мінерали соеди- нени хімічні елементи в матеріалі і який їхній зміст у відсотках.

Наприклад, гірська порода мармур, головним чином, состо- ит з одного мінералу - кальциту з формулою СаСО3, тому її називають мономинеральной. Властивості цього мінералу будуть значною мірою визначать властивості гірської породи - невисоку твердість (дряпається ножем), руйнування під дією розчину кислот.

У портландцементного клінкеру оксиди утворюють наступних щие основні мінерали:

Трехкальциевого силікат (Аліто) 3СаО · SiO2 (С3S) 40-65% Двухкальціевий силікат (білить) 2СаО · SiO2 (С2S) 15-40% Трехкальциевого алюмінат 3СаО · Al2O3 (С3А) 3-15%


чотирьохкальцієвого алюмоферріт


4СаО · Al2O3 · Fe2O3 (С4АF)


10-20%


Таблиця 2.2 Властивості мінералів цементного клінкеру

 міні- рали  активність  Тепловиделе-ня при взаемодії з водою  Міцність, створювана при тверде- ванні  Стійкість до корозії
 С3Sаліт  Взаємо-діє з водою ак тивно, б-будів твер- діється  Висока  висока  Знижений-ва
 b-С2Sбеліт  Медленновзаімо- діє з водою, повільно твердне  низьке  У ранніесрокі - низька, при тривалому твердінні - висока  висока
 С3А  Дуже ак-тивно взаємодіє з водою, б-будів твер- діється  Оченьвисокое  низька  низька
 С4АF  Середня  середнє  Середня  висока

Змінюючи хімічний склад сировинної суміші, можна вимірюв- зрозуміти зміст того чи іншого мінералу в клінкері і вимірюв- зрозуміти тим самим властивості цементу. Таким чином отримують б- стротвердеющіе, високоміцні портландцемент, цементи з низьким і високим тепловиділенням, сульфатостойкие і ін.

фазовий склад - Це зміст і співвідношення кристалів лических і аморфних речовин, повітряних пір, мікротріщин і пор, заповнених водою. фазою називають однорідну частину системи, що володіє однаковим складом, фізичними та хімічними властивостями і відокремлену від інших частин систе-


ми поверхнею розділу, тобто будь-який мінерал можна рассмат- ривать як окрему фазу.

Для багатьох матеріалів говорити про хімічний або міні- рального складі не має сенсу, оскільки вони складаються з не- скількох речовин, кожне з яких може мати свій до- сить складний хімічний і мінеральний склад.

речовий склад характеризує зміст різ- них речовин в композиційному матеріалі, одержуваному смеши- ванием декількох речовин (матеріалів), кожен з яких при цьому не буде змінювати ні свого складу, ні будови.

Наприклад, портландцемент крім клінкеру містить до- добавку природного гіпсу (двуводного сульфату кальцію СаSО4 · 2Н2О) -для регулювання термінів схоплювання, а також дуже часто активну мінеральну добавку (доменний гран лированной шлак, вулканічні попелу, пемзи, осадові гірські породи диатомит, трепел). Добавки дозволяють зекономити клінкер і підвищити стійкість бетонів на таких цементах до корозії. Зміст трьох компонентів - це і є вещест- венний склад цементу. наприклад:


Портландцемент ПЦ Д0 (без активність них мінеральних добавок)

Портландцемент ПЦ Д20 (з активними мінеральними добавками)


клінкер -95-93% гіпс -5-7%

клінкер -90-73% гіпс -5-7%

АМД -5-20%шлакопортландцемент ШПЦ


клінкер -75-15% гіпс -5-7%

АМД -20-80%


Речовий склад бетонної суміші показує утримуючи -ня в ній цементу, дрібного (піску) і великого (щебеню або гра- вія) заповнювача та води. Склад бетонної суміші часто Вира


жают не у відсотках, а в частинах по масі, де за одиницю приймається маса цементу. наприклад:

1: 2,3: 4 при В / Ц = 0,5 - тобто маса піску в 2,3 рази більша за масу цементу, а щебеню - в 4 рази більша за масу цементу, від- носіння води і цементу - 0,5, тобто маса води в два рази мен ше маси цементу.

У натуральних одиницях складу бетонної суміші на 1 м3

бетону може бути: цемент - 300 кг, пісок - 690 кг, щебінь - 1200 кг, вода - 150 кг.

 
 ВСТУП |  Значення будівельних матеріалів |  Класифікація будівельних матеріалів |  стандартизація |  види сировини |  Основні принципи виробництва |  Приклади використання технологічних добавок |  Класифікація властивостей |  Фізичні властивості |  Механічні властивості будівельних матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати