На головну

стандартизація

  1.  Питання №15 Стандартизація в соціальній роботі
  2.  Лекція 5. Якість і стандартизація продукції
  3.  Міждержавна стандартизація в СНД
  4.  Міжнародна стандартизація
  5.  випереджальна стандартизація
  6.  ОПТИМІЗАЦІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ технологічних процесів НА СКЛАДІ КОМПАНІЇ
  7.  Параметрична стандартизація. Переважні числа

Для випуску матеріалів з певними показниками властивостей, незалежно від місця виробництва і підпри- ємства - виробника продукції, створена система стандартіза- ції. Це система нормативних документів, відповідно до яких випускається, транспортується, зберігається і ви- користовується матеріал. Нормативні документи визначають перелік властивостей і необхідний рівень показників цих властивостей.

Основні властивості матеріалів часто характеризуються

маркою або класом.

Наприклад, для конструкційних матеріалів найбільш важливою властивістю є міцність, тому для них марка - необхідний показник міцності. Марка цементу - 400, 500, 550 і 600 - показник міцності при стискуванні з урахуванням прочно-


сті при вигині. Класи для важкого бетону - В10, В20, В30 і т.д. - Також характеризують міцність при стисненні.

клас бетону - Одне з нормованих значень уніфіці- рованного ряду показників міцності бетону при стисканні (МПа), яке приймається з гарантованою забезпеченістю на підставі випробувань контрольної серії зразків.

Для теплоізоляційних матеріалів головним властивістю є здатність проводити тепло, тому клас цих них матеріалів визначає вимоги до коефіцієнта теплопровідності, а марка - значення середньої щільності.

Стандарти на матеріали бувають різного рівня: державні - ГОСТ, галузеві - ОСТ, стандарти окремих підприємств.

Зазвичай для більшості матеріалів існує не один нормативний документ, а кілька. Один з них визначає назву, види, перелік нормованих властивостей і вимог до них (наприклад, «ГОСТ 10178-95. Портландцемент і шлако портландцемент. Технічні умови»). Інші документи ус новлюють методи випробувань (тобто визначення показників властивостей для конкретного матеріалу) - наприклад, шість ГОСТів під загальним номером ГОСТ 310 для випробувань портландцемен- та й шлакопортландцементу, правил транспортування, збе- рігання і т.д.

Значення стандартизації в тому, що матеріали випускают- ся якістю не нижче, ніж встановлено нормативним документом. Це дозволяє забезпечувати надійність і довговічність конструкцій і споруд.

Стандарти регулярно переглядаються, вимоги до них матеріалів, методи випробувань при цьому можуть змінюватися. Учи розробляються технічний прогрес і зростаючий рівень ви- мог до споживчих властивостей. Це стимулює випуск більш ефективних матеріалів.

 ВСТУП |  Значення будівельних матеріалів |  склад матеріалів |  будова матеріалів |  види сировини |  Основні принципи виробництва |  Приклади використання технологічних добавок |  Класифікація властивостей |  Фізичні властивості |  Механічні властивості будівельних матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати