Головна

Моделі фінансових відносин в державі

  1. Агентські відносини
  2. Аналіз складу, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємств туризму
  3. Аналіз фінансових результатів
  4. Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності.
  5. Біотичні фактори, форми біотичних відносин.
  6. Визнання та оцінка фінансових інвестицій.
  7. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією наприкінці XVI - початку XVII с.

Розподіл і перерозподіл ВВП може здійснюватись за різними схемами, згідно з якими будуються моделі фінансових відносин у суспільстві. В основі побудови фінансової моделі суспільства лежать роль і місце в ній держави.

Моделі розрізняються за двома ознаками:

а) за послідовністю розподілу ВВП;

б) за рівнем державної централізації ВВП.

ВВП (валовий внутрішній продукт) - це вартість кінцевих товарів і послуг вироблених резидентами даної країни на її території за певний період часу.

За послідовністюрозподілу ВВП розрізняють дві моделі - ринкової й адміністративної економіки. Їх розглядають виходячи з розподілу новоствореної вартості - національного доходу, домінуючими складовими якого є заробітна плата і прибуток. Він є основним і обов'язковим об'єктом розподілу. Основним за питомою вагою і значущістю. Обов'язковим, оскільки не може бути нерозподіленим - інакше зупиниться процес відтворення виробництва.

Фінансова модель ринкової економіки є основною, вона пройшла значний історичний шлях розвитку і домінує у світі. Сутність її дуже проста і логічна: спочатку вартість реалізованого національного доходу розподіляється між тими, хто зайнятий у його створенні. Це власники засобів виробництва, котрі отримують прибуток, і робітники та службовці, яким виплачується заробітна плата. У загальному вигляді ця модель може бути зображена на схемі 4 - заштрихована частина показує оподаткування заробітної плати окремих робітників і службовців (а, б) та прибутку підприємців (А, Б).

Характерна ознака моделі полягає в тому, що держава отримує свої доходи насамперед на основі перерозподілу національного доходу.

Модель є відкритою, зрозумілою і точно характеризує фінансові реалії у суспільстві:

по-перше, у ній точно відображається рівень доходів кожної юридичної і фізичної особи, який, у свою чергу, характеризує їх вклад у створення національного доходу;

по-друге, достовірно визначається рівень оподаткування: кожний суб'єкт точно знає, скільки він заробляє і скільки віддає;

по-третє, чітко зафіксовано стимули до зростання доходів на основі зростання виробництва і підвищення продуктивності праці.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

Організаційні засади функціонування фінансів | Вихідні фінансової категорії | Історичний розвиток фінансів | Сутність фінансів та передумови їх виникнення | Схема 1 | Схема 2 | Функції фінансів | Фінансова модель адміністративної економіки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати