Головна

Вправа 3.4. .

  1.  дихальна вправа
  2.  заключне вправа
  3.  Отже, як робити вправу на фокусування?
  4.  Як виконувати цю вправу.
  5.  Короткий вправу
  6.  Розігріваючих вправ №4
  7.  третя вправа

Вправа 3.6  ; 2) спочатку визначаємо одиничний вектор у напрямку вектора  . Для цього ділимо вектор  на його довжину. .

Щоб отримати вектор довжини 3 в напрямку вектора  нам потрібно одиничний вектор помножити на 3. Бажаємий вектор має координати .

3) .

Вправа 3.7. 1) Пряма паралельна осі OX, отже, відповідями є одиничні вектори: .

2) Пряма паралельна осі OY, отже, відповідями є одиничні вектори: .

3) Точки  лежать на даній прямій, отже, вектор  лежить на даній прямій. Колінеарний йому одиничний вектор

 ; Відповіддю є два одиничних вектора:

Вправа 3.8. 1) Пряма паралельна осі OX, отже, відповідями є одиничні вектори:

2) Пряма паралельна осі OY, отже, відповідями є одиничні вектори: .

Пряма паралельна осі OY, отже, відповідями є одиничні вектори: .

3) Щоб вирішити поставлену задачу потрібно знайти будь-яке рівняння прямої перпендикулярної даній прямій  . За умовою перпендикулярності (див. Правило 1.2) одна з прямих перпендикулярних даної прямої має рівняння  . Колінеарний їй одиничний вектор визначаємо аналогічно

 ; Відповіддю є два одиничних вектора:

Упражненіе3.9. Ні.

Вправа 3.10. Використовуйте правіло3.2 і формулу (3.3), (3.5), (3.6)

; ;

Вправа 3.11.Використовуйте формулу розподілу відрізка в даному відношенні (3.8)

.

Вправа 3.12.Використовуйте формулу розподілу відрізка в даному відношенні (3.8)

;

Вправа 3.13.Позначимо координати шуканої точки через .Поформуле ділення відрізка в даному відношенні (3.8) отримуємо рівняння  . Координати шуканої точки .

Вправа 3.14.Розглянемо креслення поставленого завдання

B

 А C

Н

D

За умовою завдання ,  . У точці С діагоналі паралелограма діляться навпіл. Щоб знайти вершину D потрібно вирішити задачу 3.11 для відрізка BD. Щоб знайти вершину Н потрібно вирішити задачу 3.11 для відрізка AH.

Відповідь. .

Вправа 3.15. .

Вправа 3.16. Використовуйте формулу (3.9).

Вправа 3.17.1)  Використовуйте формулу (3.9).

Вправа 3.18.1) За правилом 3.3 (пункти1,3) отримуємо

 . Звідси обчислюємо напрямні косинуси вектора

Вправа 3.19.1) Середина  ; середина  ; 2)  ; 3) (46.2; 15.4; 15.4); 4)  ; 5) .

Вправа 3.20.

Вправа 3.21.
 Вправа 1.2. |  Вправа 1.3. |  Вправа 1.6 |  Вправа 2.3. |  Вправа 2.5. |  Вправа 2.10. |  Вправа 4.12. |  Вправа 4.14. |  Змішане твір векторів. |  Вправа 5.1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати