Головна

Матриці. Види матриць. Дії з матрицями. Матрична запис системи лінійних рівнянь.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  B. Поява ідеї кванта дії
  3.  B. процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  4.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  5.  IBM Power 7 | Нові серверні системи
  6.  II. МОТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ДІЇ
  7.  II. Визначення закону руху системи.
   При зверненні вкладника в ВСП,
 має віддалений доступ до ЦБД філії, в тому числі операційний відділ  не має віддалений доступ до ЦБД філії, в тому числі операційний відділ
 Вклади, за якими є право вибору доступу на здійснення операцій в іншому ВСП, відкриті в ВСП, що має віддалений доступ до ЦБД філії  Вкладником вибрано "Згоден"  Здійснюються всі операції, передбачені Порядком №1123-р  Відбуваються такі операції: -прийом додаткового внеску; частковий видача; - прийом заяви про втрату ощадної книжки; - в операційному відділі - видаткові операції, прийом додаткового внеску, прийом заяви про втрату ощадної книжки
 Вкладником вибрано "Не згоден"  Прийом заяви про втрату ощадної кніжкі.В разі якщо ВСП, в якому відкрито рахунок не провадить операції по вкладах з технічних причин або через форс-мажорних обставин, вкладник може в операційному відділі зробити - видаткові операції, внести додатковий внесок і подати заяву про втрати ощадної книжки
 Решта вклади, відкриті в ВСП, що має віддалений доступ до ЦБД філії  Здійснюються всі операції, передбачені Порядком №1123-р  Відбуваються такі операції: -прийом додаткового внеску; частковий видача; - прийом заяви про втрату ощадної книжки; - в операційному відділі видаткові операції, прийом додаткового внеску, прийом заяви про втрату ощадної книжки
 Вклади, за якими є право вибору доступу на здійснення операцій в іншому ВСП, відкриті в ВСП, що не має віддаленого доступу до ЦБД філії  Вкладником вибрано "Згоден"  Відбуваються такі операції: -прийом додаткового внеску; частковий видача; -прийом заяви про втрату ощадної книжки; - в операційному відділі- видаткові операції, прийом додаткового внеску, прийом заяви про втрату ощадної книжки
 Вкладником вибрано "Не згоден"  Прийом заяви про втрату ощадної книжки разі якщо ВСП, в якому відкрито рахунок не провадить операції по вкладах з технічних причин або через форс-мажорних обставин, вкладник може в операційному відділі зробити - видаткові операції, внести додатковий внесок і подати заяву про втрату ощадної книжки.
 Решта вклади, відкриті в ВСП, що не має віддаленого доступу до ЦБД філії  Відбуваються такі операції: -прийом додаткового внеску; частковий видача; -прийом заяви про втрату ощадної книжки; - в операційному відділі видаткові операції, прийом додаткового внеску, прийом заяви про втрату ощадної книжки
         

[1] Зразок бланка посвідчення особи військовослужбовця Російської Федерації наведено в Наказі Міністра оборони Російської Федерації від 13.05.2003 №150.

[2] Перелік відомостей, що вказуються в паспорті моряка, наведено в постанові Кабінету Міністрів України від 01.12.1997 №1508

[3] Зразок бланка дозволу на проживання в Російській Федерації, що видається іноземному громадянину та особі без громадянства, наведений у Наказі МВС Росії №250 від 14 квітня 2003 г. Опис бланка дозволу на проживання в Російській Федерації приведено в постанові Уряду Російської Федерації від 01.11. 2002 №794.

[4] Зразок бланку дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації, що видається особі без громадянства, затверджений Наказом МВС Росії №250 від 14 квітня 2003 р

[5] У касових ордерах ф.№348 (ф.№347), в довідці ф.№327 виправлення в будь-якому випадку не допускаються

[6] Введено листом Ощадбанку Росії №07-6045 (для відділень м москви №07-6046) від 22 червня 2005 року "Про зміну форм первинних облікових документів і ощадних книжок, які застосовуються при оформленні операцій за вкладами".

[7] умовна дата, починаючи з якої стали застосовуватися бланки ощадних книжок ф.№2-о з касовими ордерами ф.№347, ф.№348.

 * Застосовується до доопрацювання програмного забезпечення в частині формування ф.№190-у.

[8] Типовими формами договорів за вкладами, які застосовуються з 25.10.2005, передбачено право банку на безакцептне списання сум, помилково зарахованих банком.

[9] За винятком виписок, які формуються за запитом вкладників або їх представників (спадкоємців).

[10] В залежності від можливості експлуатованого ПО операція може відображатися в операційному щоденнику ф. № 24 після її підтвердження касиром

[11] Для автоматизованих ВСП

[12] Для автоматизованих ВСП

[13] Для автоматизованих ВСП

14 В типових формах договорів за вкладами, застосовуваним з 25.10.2005, є умова про нерозголошення контрольної інформації, в типових формах договорів за вкладами, які застосовуються до 25.10.2005, зазначена умова відсутня.

[15] Відповідно до Федерального закону від 28.07.2004 №88-ФЗ з 31.08.2004 вклади (рахунки) фізичних осіб повинні відкриватися тільки при особистій явці особи, яка відкриває вклад (рахунок) як на своє ім'я, так і на користь третіх осіб .

[16] Відповідно до Федерального закону від 28.07.2004 №88-ФЗ з 31.08.2004 вклади (рахунки) фізичних осіб повинні відкриватися тільки при особистій явці особи, яка відкриває вклад (рахунок) як на своє ім'я, так і на користь третіх осіб .

[17] З 31.08.2004 на виконання вимог Федерального закону №88-ФЗ від 28.07.2004 Сбербанк Росії припинив відкриття вкладів на грошові суми, що надійшли від третіх осіб безготівковим шляхом.

[18] Типова форма довіреності ф.№322 була введена листом від 31.08.2004 №07-6772

[19] В залежності від можливості експлуатованого ПО операція може відображатися в операційному щоденнику ф. № 24 (ф. № 24-в) після її підтвердження касиром

[20] В залежності від можливості експлуатованого ПО операція може відображатися в операційному щоденнику ф. № 24 (ф. № 24-в) після її підтвердження касиром

[21] В залежності від можливості експлуатованого ПО операція може відображатися в операційному щоденнику ф. № 24 (ф. № 24-в) після її підтвердження касиром

[22] Філії банку самостійно визначають підрозділ, працівники якого виконують дії, передбачені цим пунктом.

[23] В залежності від можливості експлуатованого ПО операція може відображатися в операційному щоденнику ф. № 24 (ф. № 24-в) після її підтвердження касиром

[24] При здійсненні операцій із застосуванням ПТК зазначеного реєстру може не друкуватися. У разі, якщо реєстр не друкується, ПО ПТК має забезпечувати його підписання ЕЦП операційно-касового працівника. У ПО ПТК повинні бути реалізовані можливість перегляду реєстрів на кожному робочому місці касових (операційних) працівників і всіх реєстрів на робочому місці операційно-касового працівника, який виконує функції старшого по зміні. У ВСП, в якому операції з цінностями здійснюються одним або двома працівниками, зазначеного Реєстру не формується.

[25] Для ВСП, що здійснюють операції за вкладами вручну.

[26] Для автоматизованих ВСП засобами застосовуваного ПТК має забезпечуватися автоматичне підведення підсумків.

[27] Звірка проводиться в разі, коли операції, вчинені операційно-касовим працівником, здійснюються одним касовим працівником (при наявності в зміну понад одного касового працівника).

[28] Засобами застосовуваного ПТК повинна забезпечуватися автоматична звірка.

[29] Тільки, якщо ВСП, в якому відкрито рахунок по вкладу, не має віддаленого доступу до ЦБД.

[30] Текст ст.1123 ЦК РФ наведений у Додатку 9 до цієї Інструкції.

[31] Текст ст.1121 ЦК РФ наведений у Додатку 9 до цієї Інструкції.

32 Текст ст. 1128, 1130, 1149, 1150 і одна тисяча сто шістьдесят-два ГК РФ наведений у Додатку 9 до цієї Інструкції.

[33] У т. Ч., Якщо грошові кошти надійшли після здійснення виплати належної частки одному із спадкоємців (кільком спадкоємцям). При цьому надійшла сума підлягає виплаті спадкоємцям відповідно до часток, встановленими в документі, що підтверджує спадкове право, з урахуванням спадкоємців яким були здійснені виплати.

[34] 1 січня 2001 року - умовна дата вступу в силу Інструкції №1-2-р, з цієї дати структурні підрозділи Банку припинили оформлення заповідальних розпоряджень від неписьменних вкладників.

[35] Меморіальний список-ордер ф. № 210-з може не друкуватися, якщо забезпечено його зберігання в електронному вигляді з дотриманням вимог Положення № 205-П і Правил № 304-2-р.

[36] Операція відображається в кореспонденції з рахунком 70203 при наявності достатнього залишку на ньому або в кореспонденції з рахунком 70107 при відсутності коштів на рахунку 70203.

1 Індекси територіальних банків (відділень), які вказуються в позиціях 10-13 номера рахунку, присвоюються Головним розрахунковим центром Ощадбанку Росії і містяться в ведеться їм нормативно-довідкової інформації. Необхідність збереження або зміни індексів при здійсненні реорганізації філіальної мережі Ощадбанку Росії визначається:

- Схемами реорганізації, затвердженими Ощадбанком Росії - в разі реорганізації територіальних банків,

- Територіальним банком за погодженням з Ощадбанком Росії - в разі реорганізації відділень територіальних банків.

Матриці. Види матриць. Дії з матрицями. Матрична запис системи лінійних рівнянь.

Матриці.

Определеніе1:

Матриці розмірів S * n називається сукупність Sn дійсних чисел розташованих вигляді таблиці, де S - кількість рядків, n - кількість стовпців.

Определеніе2: Числа, які утворюють матрицю, aij, i = 1, s, j = 1, n, називають елементами матриці.

Определеніе3: Числа i і j називаються індексами елемента aij, i показує, в якому рядку розташований даний елемент, а j - в якому стовпці знаходиться цей елемент.

Дві матриці вважаються рівними, якщо рівні їх відповідні елементи.

Види матриць.

Якщо число рядків = числу стовпців (S = n), то матриця називається квадратною матрицею порядку n.

Матриця розміром S * 1 називається матрицею-стовпцем.

Матриця размера1 * n називається матрицею-рядком.

Определеніе1: Елементи матриці, які мають рівні індекси, утворюють головну діагональ матриці.

Определеніе2: Квадратна матриця називається діагональною, якщо всі елементи поза її головною діагоналі рівні 0.

Определеніе3: Діагональна матриця n-го порядку, у якій діагональні елементи рани 1, називаються одиничною матрицею n-го порядку і позначається Е.

Определеніе4: Матриця називається матрицею трикутного виду, якщо всі елементи над (під) головною діагоналлю = 0.

Определеніе5: Матриця в якій всі елементи = 0 називаються нульматріцей.

Дії з матрицями.

Определеніе1: Транспонированием матриці називається таке перетворення матриці, при якому рядки і стовпці міняються ролями при збереженні номерів. Транспонована матриця АТ n * S.

АТs * n = Cn * s, cij = aij , I = 1, s, j = 1, n.

Для квадратної матриці це перетворення еквівалентно симетричного відображення відносно головної діагоналі.

Матриця збігається зі своєю транспонованою А = АТ навевается симетричної.

Определеніе2:Додавання матриці.

Сумою (різницею) 2х матриць однакового порядку називається матрицею того ж порядку, кожен елемент якого дорівнює сумі (різниці) відповідних елементів вихідних матриць.

As * n± Bs * n= Cs * n, cij = aij± bij , I = 1, s, j = 1, n.

Опредененіе3: Твором матриці на число називається матриця того ж розміру, кожен елемент якого дорівнює добутку відповідного елемента вихідної матриці на це число.

k * As * n= Cs * n, cij= kaij,, I = 1, s, j = 1, n.

Определеніе4: Твором 2х матриць А і В, розміри яких задані співвідношенням: кількість стовпців 1ої матриці = кількості рядків 2ий, називається матриця С, у якій кількість рядків = кількості рядків 1ої матриці, а кількість стовпців = кількості стовпців 2ий. Кожен елемент цієї матриці дорівнює сумі попарних добутків елементів відповідного рядка 1ої матриці і елементів відповідного стовпця 2ий.

As * n * Bs * n= Cs * n, cij = aij * bij + ai2 * bi2 + ... + Aiр * bрj , I = 1, s, j = 1, n.

Матрична запис системи лінійних рівнянь.

AX = B, де

Матрицю A називають матрицею (або головного датчика) системи. матрицю

називають розширеною матрицею системи, а матрицю С = (з1, з2, ... зn )т для якої AС = В, - вектор-рішенням системи.© um.co.ua - учбові матеріали та реферати