Головна

Пряма на площині. Види рівнянь прямої на площині. Кут між двома прямими.

  1.  C. Найменша відстань між подразниками, при якому останні сприймаються як роздільні.
  2.  C. Різниця потенціалів, що виникає між внутрішньою і зовнішньою сторонами мембрани, виміряна в стані фізіологічного спокою.
  3.  Cовершенствование техніки. Передача меча двома руками від грудей в русі парами з спопротівленіем.
  4.  I. У ЯКОМУ СЕНС МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ?
  5.  I. Компроміс між стратою і довічним
  6.  III. Лексичне і граматичне значення слова. Різниця між ними.
  7.  IV. Взаємозв'язок між економічною теорією і політикою

Рівняння з кутовим коефіцієнтом.

k = tg ? - кутовий коефіцієнт.

Якщо b = 0 то пряма проходить через початок координат. Рівняння набуде вигляду

Якщо ? = 0, то k = tg ? = 0. Те пряма пройде паралельно осі ох.

Якщо ? = ? / 2, то рівняння втрачає сенс. У цьому випадку рівняння набуде вигляду  і пройде паралельно осі оу.

Загальне рівняння прямої.

A, B, C - довільні числа, причому А і В не дорівнюють нулю одночасно.

· Якщо В = 0, то рівняння має вигляд  або  . Це рівняння прямої, паралельної осі оу. і проходить через точку

· Якщо В ? 0, то отримуємо рівняння з кутовим коефіцієнтом .

· Якщо А = 0, то рівняння має вигляд  . Це рівняння прямої, паралельної осі ох.

· Якщо С = 0, то рівняння проходить через т. О (0; 0).

Рівняння прямої, що проходить через точку, в даному напрямку.

т М (х0; у0).

Рівняння прямої записується у вигляді .

Підставами в це рівняння точку М

Вирішимо систему:

Рівняння прямої, що проходить через 2 точки.

К (х1; у1) М (х2; у2)

Рівняння прямої у відрізках.

К (а; 0); М (0; b)

Підставами точки в рівняння прямої:

Рівняння прямої, що проходить через дану точку, перпендикулярно даному вектору.

М0 (х0; у0).

Візьмемо довільну точку М (х; у).

Т. К.  , то

Нормальне рівняння прямої.

Рівняння прямої можна записати у вигляді:

Т. К. ;  , То:
 Матриці. Лінійні операції над ними і їх властивості. |  Множення матриць. Транспонування. Властивості. |  Визначники матриць. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. |  Рішення лінійних рівнянь. Рішення невироджене систем. |  Лінійні простору. Лінійна залежність і незалежність системи векторів. Розмірність і базис лінійного простору. |  Евклід простір. Довжина вектора. Кут між векторами. |  Векторний добуток векторів і його властивості. |  Змішане твір векторів і його властивості. |  Лінійні перетворення простору. Матриця лінійного перетворення. Зв'язок між координатами способу і прообразу. |  Характеристичне рівняння лінійного оператора. Власні вектори лінійного оператора і їх властивості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати