Головна

Види і форми соц. змін

  1.  IV. Поняття граматичної форми слова.
  2.  V1: Тема 2. Ранні та національні форми релігії. іудаїзм
  3.  VIII. Політичне життя суспільства і її форми.
  4.  VIII. Після стабілізації позитивних змін терапевт не повинен визнавати це своїм досягненням.
  5.  А) Імпульс прямокутної форми.
  6.  Адаптації. життєві форми
  7.  Адаптації. Життєві форми.

В історії соціології чітко простежується явна перевага еволюціонізму, що стоїть на позиціях визнання оптимального і плавного розвитку суспільства і розглядає революційні суспільні перетворення як відхилення від природного ходу історії.

Марксизм же переносить центр ваги в соц. розвитку на революцію, яка неминуча і необхідна в будь-яких умовах в будь-який час. Саме вона висловлює глибинну і справжню сутність історичного розвитку, що розуміється як закономірна зміна суспільно-економічних формацій.

Еволюціоністи в свою чергу не могли не помічати революційні суспільні перетворення, але вони вважали революцію побічним, небажаним, протиприродним явищем, без якого можна обійтися, оскільки за допомогою еволюції, реформ можна здійснити глибокі соц. перетворення. Таке негативне ставлення до революції визначалося тим, що вони супроводжувалися масовими лихами населення, насильством. Звідси - абсолютизація еволюції, реформ і критика революційного марксизму.

Неприпустима абсолютизація місця і ролі однієї з двох основних форм соц. змін. Соц. еволюція і соц. революція - це дві різні, але необхідно взаємопов'язані, взаємообумовлені сторони суспільного розвитку. Вони нероздільні і втрачають сенс один без одного.

Часто соц. революція розглядається занадто вузько, як політична революція, захоплення влади, а не як історичний період. В рамках якого прискорено відбувається якісне і всебічне перетворення суспільства. При такому підході вона не може розглядатися як неминуча форма суспільного розвитку.

Революційні зміни в широкому сенсі, якісні зміни в розвитку суспільства же також закономірні і неминучі, як і еволюційні, кількісні. Форми, способи їх прояву залежать від конкретно-історичних умов даної епохи і країни. Революційні політичні вибухи - наслідок передусім об'єктивно складається співвідношення і характеру взаємодії протиборчих соц.- політичних сил. Якщо підлогу. сили готові за допомогою глибоких і радикальних реформ провести назрілі соц. перетворення, піти на компроміс, то грунт для революційних потрясінь значно звужується. У минулому типовим був варіант коли політичні сили проводили негнучку політику, і соц. революції були неминучі. Сьогодні складається ситуація, коли досягнення цілей серйозного оновлення суспільства може здійснюватися за першим варіантом.
 Навчальний курс |  СОЦІОЛОГІЯ |  Предмет і структура соціології |  Взаємовідносини соціології з іншими товариств. науками (історія, політологія, правознавство та ін.) |  Значення соціології та її роль в суспільному житті. |  Головні соціологічні парадигми |  О. Конт як засновник соціології (1798-1857) |  Соціологічні погляди Г. Спенсера |  Значення соціології марксизму і її обмеженість |  Соціологізму Еміля Дюркгейма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати