Головна

Соціальна аномія

  1.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  2.  III. Соціальна захищеність і соціальні гарантії
  3.  IV розділ Соціальна філософія та антропологія
  4.  Асоціальна асоціація Антигромадська корпорація
  5.  Б. Соціальна структура населення
  6.  Питання 22: Соціальна цінність юриста - професіонала.
  7.  Питання 28. Соціальна допомога на дому та термінове соціальне обслуговування.

Розвиток і поширення девіації веде суспільство до аномального стану - соц. аномії, а ця остання в свою чергу стає ґрунтом для нових девіацій.

Соц. аномія - це негативний, хворобливе, кризовий стан суспільного життя, при якому більшість суб'єктів порушує встановлені соц. норми або ставиться до них байдуже, а нормативне соц. регулювання виявляється різко ослабленим внаслідок його непослідовності, суперечливості та невизначеності.

Дюркгейм, який ввів це поняття в соціологію, розглядав соц. аномію як прояв відсутності в суспільстві органічної солідарності, а одним з яскравих її виразів - широке поширення самогубств. Число самогубств обернено пропорційно ступеня інтеграції тих соц. груп, в які входить індивід.

Мертон під соц. аномией розумів стан свідомості, яке пов'язане з неможливістю досягнення індивідуальних цілей законними шляхами і засобами, що веде до зростання відхилень у поведінці. Висунувши на перший план у своїй теорії соц. аномії проблему співвідношення соц. цілей і засобів їх досягнення як різних фаз соц. структури, Мертон показує, що соц. аномія виростає зі стану рівноваги між ними.

Сьогодні поняття соц. аномії найчастіше вживається для характеристики стану суспільства в перехідних, кризових ситуаціях, коли різко посилюється відчуженість особистості від суспільства, розчарованість у житті, апатія, злочинність - zB. сучасне російське суспільство.
 Навчальний курс |  СОЦІОЛОГІЯ |  Предмет і структура соціології |  Взаємовідносини соціології з іншими товариств. науками (історія, політологія, правознавство та ін.) |  Значення соціології та її роль в суспільному житті. |  Головні соціологічні парадигми |  О. Конт як засновник соціології (1798-1857) |  Соціологічні погляди Г. Спенсера |  Значення соціології марксизму і її обмеженість |  Соціологізму Еміля Дюркгейма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати