Головна

Суспільство як соціальна система, її структура

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  I. Структура сталей.
  3.  I. До-предметна структура імені
  4.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 1 сторінка
  5.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 2 сторінка
  6.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 3 сторінка
  7.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 4 сторінка

Суспільство неоднорідне і має своє внутрішню будову і склад, що включають велике число разнопорядкових соц. явищ і процесів. Складовими елементами суспільства є люди, соц. зв'язку і дії, соц. взаємодії і відносини, соц. інститути, соц. групи, спільності, соц. норми і ін. Кожен з них знаходиться в більш-менш тісному взаємозв'язку з іншими, займає специфічне місце і відіграє своєрідну роль у суспільстві.

Саме завдяки своїй структурі суспільство якісно відрізняється від довільного хаотичного скупчення людей і інших соц. явищ. Соц. структура багато в чому визначає стійкість, стабільність усього суспільства як системи. Суспільство як соц. система - це такий соц. організм, який функціонує і розвивається за своїми власними законами.

Під суспільством як соц. системою в соціології розуміється велика упорядкована сукупність соц. явищ і процесів, більш-менш тісно взаємозалежних і взаємодіючих один з одним і утворюють єдине ціле.

Соціологічне вивчення суспільства як соц. системи включає три взаємопов'язані аспекти:

1. Вивчення суспільства взагалі, т. Е виділення універсальних властивостей, зв'язків і станів суспільства;

2. Вивчення конкретно-історичних типів суспільства, ступенів розвитку цивілізації;

3. Вивчення окремих конкретних товариств, т. Е товариств реально існуючих країн і народів.

Поняття соц. структура використовується як в широкому, так і у вузькому сенсі слова: в широкому - коли мова йде про загальну будову суспільства, що включає найрізноманітніші і різнохарактерні його структурні підрозділи та зв'язку між ними; у вузькому - коли мова йде лише про один вид соц.-груповий диференціації суспільства --подразделеніі на класи, соц. шари і групи.

Різні напрямки в соціології по-різному вирішують питання про те, що є вирішальним фактором у формуванні та розвитку соц. структури суспільства. Соц. структура суспільства розглядається в різних ракурсах. Коли виявляється детерминистская (причинно-наслідковий) зв'язок соц. явищ і процесів, їх субординація, суспільство зазвичай розглядається як цілісна система, що включає 4 основні сфери:

- Економічну,

- Соціальну,

- Політичну і

- Духовну.

Стосовно суспільства в цілому кожна з цих сфер суспільного життя виступає як його підсистема, хоча в іншому зв'язку вона сама може розглядатися як особлива система.

В іншій зв'язку, коли на перший план висувається характер, тип соц. зв'язків, суспільство як соц. система включає наступні підсистеми:

- Соц. спільності,

- Соц. інститути і організації,

- Соц. ролі, норми та цінності.

Кожна з них і тут являє собою досить складну соц. систему, що має свої підсистеми.
 Навчальний курс |  СОЦІОЛОГІЯ |  Предмет і структура соціології |  Взаємовідносини соціології з іншими товариств. науками (історія, політологія, правознавство та ін.) |  Значення соціології та її роль в суспільному житті. |  Головні соціологічні парадигми |  О. Конт як засновник соціології (1798-1857) |  Соціологічні погляди Г. Спенсера |  Значення соціології марксизму і її обмеженість |  Соціологізму Еміля Дюркгейма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати