На головну

Проведення випробувань на твердість по Брінеллю на приладі ТП-2

  1.  B. результату випробувань. 1 сторінка
  2.  B. результату випробувань. 10 сторінка
  3.  B. результату випробувань. 11 сторінка
  4.  B. результату випробувань. 2 сторінка
  5.  B. результату випробувань. 3 сторінка
  6.  B. результату випробувань. 4 сторінка
  7.  B. результату випробувань. 5 сторінка

2.4.2.1 Переконайтеся, що навантаження 17 (рисунок 2.7), встановлена ??на приладі, складає 613 Н (62,5 кгс). При цьому слід мати на увазі, що підвіска передає навантаження, рівну 49 Н (5 кгс).

2.4.2.2 Увімкніть прилад і перевірте освітленість.

2.4.2.3 Перекладом рукоятки 13 доки вона не зафіксується приведіть привід приладу в стан готовності до випробувань.

2.4.2.4 Встановіть поворотну головку 5 в крайнє ліве положення. При цьому индентор 8 встане по осі приладу.

2.4.2.5 Провести випробування на твердість зразків маловуглецевої сталі. Встановіть випробуваний зразок стали на стіл 10 і обертанням маховика 11 підійміть стіл до упору зразка в торець захисного чохла 7.

2.4.2.6 Натисканням на клавішу 12 приведіть прилад в експлуатацію. Після закінчення випробування (важіль 13 підніметься в верхнє положення, а сигнальна лампа 14 згасне) опустіть маховиком стіл до виходу зразка з контакту з индентором.

2.4.2.7 Встановіть рукояткою поворотну головку 5 в крайнє праве положення. При цьому об'єктив 6 мікроскопа виявиться точно над відбитком, залишеному индентором на поверхні зразка. Спостерігаючи в окуляр 2 і опускаючи стіл, добийтеся чіткого бачення відбитка.

2.4.2.8 За допомогою вимірювальної системи мікроскопа виміряйте діаметр відбитка. Вимірювання відбитків проводиться за допомогою двох штрихів, які переміщуються обертанням мікрометричного гвинта 1 та барабанчика 4.

Обертанням мікрометричного гвинта 1 підведіть нульовий штрих видимої в поле окуляра шкали зліва від відбитка, обертанням барабанчика 4 підведіть рухливий штрих праворуч від відбитка так, як це показано на малюнку 2.13.

1 -отпечаток; 2 -Шкала окуляра; 3 -рухливість штрих

Малюнок 2.13 - Схема вимірювання діаметра відбитка

Зняти показання: цілі числа за шкалою, видимої в поле окуляра, десяті та соті - за шкалою, нанесеною на бічній поверхні барабанчика 4 (рисунок 2.7).

За результатами трьох вимірів діаметрів відбитків по таблиці (ГОСТ 10241 - 62) визначити твердість HB. Визначити середнє значення твердості.

2.4.2.9 Обчислити межа міцності стали, знаючи твердість HB.

2.4.2.10 Дані занесіть в таблицю 2.2.

2.4.3 Проведення випробувань на твердість по Роквеллу на приладі ТК - 2

2.4.3.1 Перед випробуванням на твердість по Роквеллу необхідно провести контроль приладу з метою визначення точності його показань. Контроль приладу роблять за допомогою брусків, твердість яких заздалегідь відома. При перевірці показання приладу повинні знаходитися в межах чисел твердості, позначених на контрольних брусках. Якщо твердість по приладу не відповідає твердості контрольних брусків, то до показаннями приладу при випробуванні зразків вводиться відповідна поправка. Порядок проведення контролю аналогічний порядку проведення випробувань.

2.4.3.2 Переконайтеся, що индентор і величина навантаження, встановлені на приладі (рисунок 2.9), повинні відповідати даним зразка, що підлягає випробуванню на твердість. 2.4.3.3 Тумблером включите електродвигун приводу приладу.

2.4.3.4 Провести випробування на твердість зразків отожженной стали кулькою (шкала В) при навантаженні 981 H (100 кгс) і загартованої сталі алмазним конусом (шкала С) при навантаженні 1475 H (150 кгс). Допускається застосування конусних індентором з твердого сплаву при твердості до 50 HRCе.

Встановіть випробуваний зразок на стіл і обертанням маховика плавно, ОБЕРЕЖНО підійміть його до зіткнення зразка з индентором.

При швидкому підйомі зразка можна зламати кінчик азмазного индентора.

Продовжуючи підйом столу, встановіть стрілки індикатора так, щоб мала стрілка зайняла становище у червоній точки, а велика - положення, близьке до вертикального (припустиме відхилення від вертикалі не більше, ніж на 15 градусів).

2.4.3.5 Настановним диском сумістите нульову позначку чорної шкали індикатора з великою стрілкою. Натисканням клавіші приведіть прилад в експлуатацію.

Після того, як стрілки индентора встановляться, зробіть звіт за відповідною шкалою.

2.4.3.6 Обертанням маховика відведіть зразок від індентора.

2.4.3.7 Твердість слід вимірювати не менше, ніж в трьох точках. Відстань між центрами двох сусідніх відбитків або від центру відбитка до краю зразка має бути не менше 3 мм. Визначте середнє значення твердості.

2.4.3.8 Дані випробувань твердості занесіть в таблицю 2.2.

зміст звіту

У звіті повинні бути викладені:

1) мета роботи;

2) характеристика випробувань на твердість, як способу дослідження металів; короткий опис методів визначення твердості по Бринеллю, Вікерсом, Роквеллу;

3) схеми випробування на твердість методами Брінелля, Віккерса і Роквелла;

4) заповнені таблиці з результатами вимірювання твердості по методам Бринелля і Роквелла; розрахунок межі міцності матеріалів, випробуваних за методом Брінелля.

Контрольні питання

2.6.1 Що розуміється під твердістю?

2.6.2 Назвіть прилади для визначення твердості.

2.6.3 Опишіть принцип дії приладів для випробування на твердість.

2.6.4 Чим пояснюється широке застосування способу вимірювання твердості?

2.6.5. Яка розмірність твердості для різних способів випробування?

2.6.6 Коли застосовуються методи Роквелла, Віккерса, Бринелля?

2.6.7 Твердість яких металів відчувають за методом Брінелля?

 
 Лабораторна робота № 1 |  Загальні відомості |  Метод Брінелля. |  Прилад ТШ-2 для випробування металів на твердість за методом Брінелля |  метод Віккерса |  Вимірювання мікротвердості |  Прилади для випробування на твердість методами Віккерса і Брінелля. |  метод Роквелла |  Прилади для вимірювання твердості за методом Роквелла |  Вимірювання твердості методом Шора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати