На головну

розрахункова частина

  1.  A. Велика статистична сукупність, з якої відбирається частина об'єктів для дослідження.
  2.  I частина
  3.  I. Загальна частина.
  4.  I. Загальна частина.
  5.  II частина
  6.  II. Основна частина
  7.  II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

бібліографічний список

додатки

Тема 21 Облік і відображення у звітності розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

дослідницька частина

Вступ

1. Значення і завдання обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, основні нормативні документи

2. Документальне оформлення і обліку розрахунків з бюджетом по податках і зборах

3. Документальне оформлення та обліку розрахунків з позабюджетними фондами

4. Відображення в звітності розрахунків з податків і зборів

висновок

розрахункова частина

бібліографічний список

додатки

Тема 22 Склад і порядок формування бухгалтерської фінансової звітності

дослідницька частина

Вступ

1. Нормативне регулювання складу і порядку формування бухгалтерської фінансової звітності

2. Бухгалтерський баланс

3. Звіт про прибутки і збитки

4. Звіт про зміну капіталу і звіт про рух грошових коштів

5. Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

висновок

розрахункова частина

бібліографічний список

додатки

Завдання для розрахункової частини курсової роботи

ВАРІАНТ 1

Організація ТОВ «Мрія» здійснює торговельну діяльність, пов'язану з купівлею і продажем товарів оптом.

Витяг з наказу по обліковій політики організації:

1. Первісна вартість основних засобів формується відповідно до вимог ПБО 6/01 «Облік основних засобів». Амортизація на основні засоби нараховується лінійним методом. Для обліку вибуття основних засобів використовується рахунок 01 субрахунок «Вибуття основних засобів».

2. Первісна вартість нематеріальних активів формується відповідно до вимог ПБО 14/07 «Облік нематеріальних активів». Амортизація на нематеріальні активи нараховується лінійним методом.

3. Фактична собівартість товарно-матеріальних цінностей формується відповідно до вимог ПБО 5/01 «Облік матеріально-виробничих запасів». Товари враховуються за купівельною вартістю. Витрати з доставки товарів відносяться на рахунок 44 «Витрати на продаж». Згідно з укладеними договорами право власності при продажу товарів переходить в момент їх відвантаження покупцеві.

4. До рахунку 90 «Продажі» застосовуються субрахунки: 90/1 «Виручка», 90/2 «Собівартість продажів», 90/3 «ПДВ», 90/4 «Витрати на продаж», 90/9 «Прибуток / збиток від продажів ».

5. До рахунку 91 «Інші доходи і витрати» застосовуються субрахунки: 91/1 «Інші доходи», 91/2 «Інші витрати», 91/3 «Відсотки до отримання», 91/4 «Відсотки до сплати», 91 / 9 «Сальдо інших доходів і витрат».

6. До рахунку 99 «Прибутки та збитки» застосовуються субрахунки: 99/1 «Прибутки та збитки», 99/2 «Податок на прибуток».

7. Бухгалтерська звітність надається за встановленими формами і складається з бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про зміни капіталу, звіту про рух грошових коштів, пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки.

На підставі господарських операцій за 4 квартал звітного року та додаткових даних, наведених далі, скласти журнал господарських операцій, оборотну відомість за синтетичними рахунками, заповнити форми бухгалтерської звітності за поточний рік.

Ставки податків застосовуються діючі на момент виконання курсової роботи. При вирішенні задачі дані округлюються до цілих рублів, бухгалтерська звітність заповнюється в тисячах рублів. У пояснювальній записці рекомендується вказати розшифровку рядків форм звітності, що складаються з декількох показників, а також привести розрахунки, необхідні для заповнення рядків форм звітності.

Таблиця - Журнал господарських операцій за 4 квартал звітного року

 Зміст операції, розрахунки  Корреспонденціясчетов  Сума, руб.
 Дт  Кт
 1.  До організації надійшли від постачальників товари, в рахунок - фактурі значиться: товари на суму 240000 руб., ПДВ 18%, транспортні витрати з доставки товару 12000 руб., ПДВ 18%. Рахунок постачальника оплачений з розрахункового рахунку повністю.      
 2.  Товар, що надійшов реалізували покупцеві, в рахунок - фактурі значиться: товари на суму 480000 руб., ПДВ 18%. Гроші від покупця надійшли на розрахунковий рахунок.      
 3.  Надійшли грошові кошти в касу з розрахункового рахунку    
 4.  З каси виплачена заробітна плата працівникам    

Продовження таблиці

 5.  Видано з каси в підзвіт на господарські витрати 5000 руб. і на відрядження 12000 руб.      
 6.  Нарахована заробітна плата працівникам    
 7.  Нараховано податок на доходи фізичних осіб    
 8.  Нараховано внески у позабюджетні фонди      
 9.  Отримано дохід від списання кредиторської заборгованості постачальнику      
 10.  Придбано у організації нематеріальні активи вартістю 34000 руб., ПДВ 18%. Витрати по установці нематеріальних активів склали 2600 руб., ПДВ 18%. Організації оплачена сума заборгованості з розрахункового рахунку. Нематеріальні активи прийняті до обліку.      
 11.  Організації виставлений рахунок за комунальні послуги на суму 14200 руб., ПДВ 18%. Сума заборгованості перерахована з розрахункового рахунку.      
 12.  Отримано на розрахунковий рахунок і відображений на рахунках дохід від здачі основного засобу в оренду в розмірі 24560 руб., В т.ч. ПДВ 18% за умови, що оренда не є основним видом діяльності      
 13.  До організації надійшли товари від постачальників, в рахунок - фактурі значиться: товари на суму 380000 руб., ПДВ 18%. При прийманні виявлена ??недостача товарів з вини експедитора - працівника підприємства в розмірі 5000 руб., ПДВ 18%. Постачальнику перераховано з розрахункового рахунку. Експедитор відшкодував недостачу готівкою в касу.      
 14.  Надійшли товари реалізували покупцеві, в рахунку-фактурі значиться: товари на суму 700000 руб., ПДВ 18%. Гроші від покупця надійшли на розрахунковий рахунок.      

Продовження таблиці

 15.  Нараховано амортизацію на власні основні засоби 25000 руб. і нематеріальні активи 2500 руб., а також на здані в оренду основні засоби 2300 руб.      
 16.  Відображено збитки від списання дебіторської заборгованості покупця    
 17.  З розрахункового рахунку перераховано до бюджету заборгованість по податках      
 18.  З розрахункового рахунку перераховано позабюджетних фондів      
 19.  Надійшли від покупців на розрахунковий рахунок штрафи за порушення умов договорів      
 20.  Отримано на розрахунковий рахунок відсотки за вкладами в банку    
 21.  Сплачено відсотки за розрахунково-касове обслуговування на розрахунковому рахунку      
 22.  Нараховано та сплачено з розрахункового рахунку постачальникам штрафи за порушення умов договорів      
 23.  Погашено з розрахункового рахунку короткостроковий кредит банку    
 24.  Підзвітний працівник надав авансовий звіт про витрачання отриманих сум на придбання господарського інвентарю на 3000 руб. і канцелярських товарів на 2000 руб.      
 25.  Працівник надав авансовий звіт по відрядженню: добові на суму 1200 грн .; 2 ж / д квитка кожен на суму 2400 руб., В т.ч. ПДВ 18%; рахунок за готель на 6000 руб., в т.ч. ПДВ 18%.      
 26.  Здійснено списання об'єкта основних засобів в результаті фізичного зносу. Первісна вартість об'єкта 70000 руб., Сума нарахованої по ньому амортизації 67000 руб. За розбирання основних засобів працівнику нарахована заробітна плата в розмірі 2000 руб. і внески у позабюджетні фонди. Оприбутковані матеріали, придатні для використання на суму 800 руб.      

закінчення таблиці

 27.  Покупцеві реалізований товар, в рахунок - фактурі значиться: вартість товарів 310000 руб., ПДВ 18%. Купівельна вартість товарів 220000 руб.      
 28.  Нараховано податок на майно    
 29.  Списуються витрати на продаж (форма розрахунку витрат на залишок товарів приведена в Додатку Б)      
 30.  Визначено фінансовий результат від продажу товарів      
 31.  Визначено фінансовий результат від інших операцій      
 32.  Нараховано податок на прибуток      
 33.  В кінці року вироблено закриття субрахунків рахунку 90 «Продажі»      
 34.  В кінці року вироблено закриття субрахунків рахунку 91 «Інші доходи і витрати»      
 35.  Проведена реформація балансу       БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК |  Мета виконання курсової роботи |  Оформлення курсової роботи |  Робота над зауваженнями керівника. |  Курсової роботи з окремих тем |  дослідницька частина |  бібліографічний список |  опис додатків |  додаток В |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати