Головна

Основні характеристики злочинності.

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I. Основні богословські положення
  3.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
  4.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5.  I. Основні лінгвістичні джерела.
  6.  I. Основні права громадян
  7.  II. БІОЛОГО - ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ

Характеристики злочинності: зовнішні і внутрішні, кількісні і якісні.

Зовнішні характеристики: починається з аналізу її поширеності. При цьому з'ясовуються:

Рівень злочинності (абсолютні дані про зареєстровані злочини і виявлених злочинах).

Інтенсивність злочинності (коефіцієнти, розраховані на певну кількість населення).

Загальна поширеність злочинності встановлюється за загальною кількістю зареєстрованих злочинів на рік або загального числа виявлених злочинців.

При аналізі внутрішніх характеристик виділяють її:

- Стійкість (найбільш очевидним показником стійкості злочинності є рецидив злочинів).

- Активність (проявляється в тому, що злочинцям вдається зробити до викриття не один злочин, а також у тому, що злочинці роблять умови зручними для кримінальної поведінки).

- Організованість (це складне явище, що проявляє себе в організованих злочинах і організованої злочинності).

кількісні характеристики: Стан і рівень - характеристика, яка відображає кількість злочинів та осіб які їх вчинили на певній території за той чи інший період часу, виражена в абсолютних цифрах або відносних величинах.

Рівень злочинності вимірюється в абсолютному вираженні сумою скоєних злочинів та їх учасників (винних осіб), а також в коефіцієнтах, або індексу, злочинності.

Офіційна статистика використовує два показники:

 * Кількість зареєстрованих злочинів (і їх суб'єктів)

 * Дані про судимість

Рівень злочинності обчислюється з кількості злочинів, скоєних на тій чи іншій території за певний період часу в розрахунку на задане число жителів, наприклад, на 1 тис, на 10 або 100 тисяч.

Ще одна кількісна характеристика - динаміка - характеризує зміну рівня злочинності в той чи інший період часу (зміна і структури).

При аналізі динаміки виділяють темп приросту, який вказує, на скільки збільшилася чи зменшилася кількість злочинів та осіб які їх вчинили за той чи інший період часу. Методи обчислення динаміки: ланцюгової - зіставлення даних наступного періоду з попереднім; базисний - зіставлення даних про злочинності в різні періоди з одним прийнятим за базу.

Якісно-кількісна характеристика - Структура злочинності - відображає співвідношення окремих видів злочинів в їх загальній сукупності, згрупованих за кримінально-правовим і кримінологічних підставах. Показники структури: за формами провини, за ступенем суспільної небезпечності, по об'єкту посягання, по особистості злочинця (злочинність неповнолітніх, жінок, іноземців, осіб без громадянства), особи, вперше вчинили злочини, які мають судимість (це теж показник), по найбільш поширених видів злочинів.

Географія злочинності - Це просторово-часова характеристика, що відображає особливості злочинності в тому чи іншому регіоні. Злочинність на різних територіях має свою специфіку і відмінності. Територіальні відмінності залежать від географічного положення, кліматичних умов, рівня економічного розвитку, національного складу населення.

Ціна злочинності - Відображає той збиток, що заподіюється злочинами.

Екологія злочинності досліджує взаємодію середовища, клімату, природного ландшафту, структури будівництва, з одного боку, і людських переживань (наприклад, страх перед злочинністю) і злочинної поведінки - з іншого.

 
 Завдання кримінології. |  Етапи розвитку вітчизняної кримінології. |  Сучасний етап розвитку кримінології. |  Методика кримінологічних досліджень і організація їх проведення. |  Соціологічні методи дослідження у кримінології. |  Статистичні методи в кримінологічних дослідженнях. |  Психологічні методи в кримінологічних дослідженнях. |  Облік і звітність в органах МВС, прокуратури, суду. |  Поняття та ознаки злочинності. |  Територіальні відмінності в злочинності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати