На головну

Методика кримінологічних досліджень і організація їх проведення.

  1.  III. Організація діяльності ПМПК
  2.  III. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3.  IV. Журнал досліджень
  4.  IV. організація діяльності
  5.  V. Організація діагностично-корекційного процесу в ПМПК
  6.  X. Вимоги до дошкільним освітнім організаціям і групам для дітей з обмеженими можливостями здоров'я
  7.  XVIII. Основні гігієнічні і протиепідемічні заходи, що проводяться медичним персоналом в дошкільних освітніх організаціях

Методика кримінологічних досліджень - Це система конкретних способів, прийомів, засобів збору, обробки, аналізу та оцінки інформації про злочинність, її причини та умови, особу злочинця, заходи боротьби зі злочинністю, методах кримінологічного прогнозування її розвитку і планування заходів боротьби з нею, реалізація рекомендацій щодо вдосконалення практики попередження злочинів та можливостей оцінки ефективності цієї діяльності.

Коли розробляється дослідницька програма, виділяються наступні групи питань:

 Формування програми, що підлягає дослідженню, опис її стану з урахуванням аналізу літератури та результатів попередніх досліджень, обґрунтування необхідності її дослідження;

 Цілі і завдання дослідження;

 гіпотези;

 Методика дослідження та методика узагальнення отриманих даних.

У кримінології порівняно часто застосовується метод контрольної групи. Вивчаються особи, які не вчинили злочинів, провідні себе стійко правомірно. Це робиться для виявлення відмінностей характеристик злочинців від характеристик інших людей, як правило, не уявних, а реальних, які формувалися і діяли в тих же соціальних умовах.

Важливі не тільки методика, за допомогою якої отримують дані, але і методика узагальнення і оцінки таких даних. Узагальнення матеріалів здійснюється, як правило, за такою схемою:

1) Відбувається обробка відомостей, отримані в результаті вивчення статистичних даних

або опитування;

2) виокремлювати емпіричний факт на базі отриманих даних.

Перехід від розрізнених даних до емпіричного фактом здійснюється шляхом порівняння, класифікації, типологізації. Потім отримані результати зіставляються з теоретичними положеннями науки, результатами попередніх досліджень з даної проблеми;

3) За емпіричним фактом слід теоретичний факт.

Основні вимоги до методик дослідження - це повнота і достовірність інформації та її кількісних показників, вміння кваліфіковано інтерпретувати подученний інформацію.

Організоване і методичне забезпечення кримінологічногодослідження включає створення дослідницької робочої групи, до якої можуть входити: кримінологи, соціологи, психологи, математики, практики.

Найбільш важливим етапом дослідження є аналіз результатів і обробка емпіричного матеріалу. Аналіз і інтерпретація отриманих даних, узагальнення висновків і розробка рекомендацій щодо попередження злочинності - головні підсумки кримінологічногодослідження.
 Завдання кримінології. |  Етапи розвитку вітчизняної кримінології. |  Статистичні методи в кримінологічних дослідженнях. |  Психологічні методи в кримінологічних дослідженнях. |  Облік і звітність в органах МВС, прокуратури, суду. |  Поняття та ознаки злочинності. |  Методи виявлення латентних злочинів. |  Основні характеристики злочинності. |  Основні показники (коефіцієнти) злочинності. |  Територіальні відмінності в злочинності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати