Головна

Механізм суїцидальної поведінки.

  1. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  2. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передачі
  3. Гіперчутливість негайного та сповільненого типу. Механізми розвитку цих реакцій
  4. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми, відмінності. Практичне значення.
  5. Господарський механізм управління природокористуванням.
  6. Державний борг: суть, особливості, механізм управління та обслуговування.
  7. Електромагнітні виконавчі механізми

Суїцид - свідомий добровільний вихід із життя, пов'язаний з самотністю, відчуженістю, занепадом моральних, духовних та релігійних устоїв.

Суїцидологія - вчення про самогубство, як соціальне явище з урахуванням його зв'язків зі злочинністю.

35. Поняття та елементи механізму індивідуальної злочинної поведінки. Кримінальна мотивація.

Механізм злочинної поведінки - взаємодія особистісних факторів з зовнішнім середовищем у процесі формування злочинної поведінки особи, при якій виділяються такі її етапи: а) формування особи з антисуспільною орієнтацією; б) мотивація злочину; в) прийняття рішення про його вчинення; г) реалізація цього рішення та настання суспільно небезпечних наслідків.

Мотивація злочину - процес реалізації внутрішньої (психічної) детермінації злочинної поведінки, що обумовлює скоєння злочину.

Мотивація злочинної діяльності.

Мотивація злочину - процес реалізації внутрішньої (психічної) детермінації злочинної поведінки, що обумовлює скоєння злочину.

Сугестивні мотиви злочинної поведінки- спонукання, що формуються під впливом осіб антисуспільної спрямованості. Характерні для соціально незрілих, морально нестійких та психопатичних особистостей.

   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Поняття і предмет кримінології. | Методологічні основи української кримінології. | ПЕРІОДИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНОЛОГИ | Соціологічний напрямок в кримінології, його основні ідеї. | Кримінологічні дослідження проблем злочинності в радянські часи. | Історія розвитку кримінологічної думки і кримінологічних установ в Україні. | Поняття злочинності, її кримінологічні ознаки. Співвідношення злочинності і злочину. | Генологія злочинності. | "Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни. | Стан, тенденції і особливості сучасної злочинності в Україні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати