Головна

Причини й умови індивідуальної злочинної поведінки.

  1. IF - Початок блоку умови
  2. Бюджетний дефіцит; причини, наслідки та межі.
  3. Види аудиторських висновків та умови їх надання
  4. Види покарань, умови та норми утримання засуджених та підслідних у різних типах пенітенціарних установ.
  5. Висновки про інженерно-геологічні умови будівельного майданчика
  6. Війна зумовила негативні тенденції стосовно українців
  7. Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б. Хмельницького.

Причини злочинності - сукупність взаємопов'язаних чинників, що обумовлюють її існування.

Причина конкретного злочину - результат взаємодії негативних особистісних факторів, що склалися під впливом несприятливих умов морального формування індивіда, і зовнішніх криміногенних обставин.

Механізм формування особи злочинця - спосіб взаємодії властивостей особи та елементів середовища, в результаті якого виникають негативні зміни особистості, що мають кримінально-правове значення.

Умови злочинності - сукупність явищ, які не породжують злочинність, але сприяють її виникненню та існуванню.

Установка кримінальна - зумовлена попереднім жииєвим досвідом готовність людини, що має антисуспільну спрямованість, до вчинення злочинів.

Установка асоціальна - деформація свідомості особи, внаслідок чого вона не в змозі утриматися від протиправної поведінки,

ПРИЧИНИ КОНКРЕТНОГО ЗЛОЧИНУ ФОРМУЮТЬСЯ:

1) Сукупністю особистісних якостей індивіда:

- потреб;

- поглядів;

- відносин;

- ціннісних орієнтацій і мотивацій

2) Сукупністю зовнішніх обставин, що обумовили формування спонукань і намір вчинити злочин

УМОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ

1. Супутні умови - це обставини місця і часу, в яких вчиняється злочин. Вони немов би утворюють загальний фон подій, практично не впливають на їх розвиток, хоча й можуть певною мірою визначити вид злочину.

2. Необхідні умови - це такі фактори зовнішнього середовища, які роблять можливим вчинення злочину. В кримінології їх називають обставинами, що сприяють досятенню злочинного результату В основному це різного роду недоліки: поганий облік матеріальних цінностей, слабка робота органів прокуратури, МВС, громадськості тощо

3. Достатні умови - це наявність всіх вище вказаних видів умов для вчинення злочину.

Процес детермінації злочинів

1) ПРИЧИНИ -> Дефекти соціалізації особи (Криміногенні властивості особи + негативні життєві ситуації)

2) УМОВИ -> Свавілля (зла воля) + мотивація злочину і рішення його вчинити

   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Поняття і предмет кримінології. | Методологічні основи української кримінології. | ПЕРІОДИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНОЛОГИ | Соціологічний напрямок в кримінології, його основні ідеї. | Кримінологічні дослідження проблем злочинності в радянські часи. | Історія розвитку кримінологічної думки і кримінологічних установ в Україні. | Поняття злочинності, її кримінологічні ознаки. Співвідношення злочинності і злочину. | Генологія злочинності. | "Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни. | Стан, тенденції і особливості сучасної злочинності в Україні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати